รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 211 ถึง 240 จากที่พบ 61122 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
211. ASHRAE 145.1 Laboratory Test Method for Assessing the Performance of Gas-Phase Air-Cleaning Systems: Loose Granular Media 31/3/2015 ASHRAE
212. ASHRAE 145.2 Laboratory Test Method for Assessing the Performance of Gas-Phase Air-Cleaning Systems: Air-Cleaning Devices 2016 ASHRAE
213. ASHRAE 146 Methods of Testing and Rating Pool Heaters 29/1/2011 ASHRAE
214. ASHRAE 147 Reducing the Release of Halogenated Refrigerants from Refrigerating and Air-Conditioning Equipment and Systems 22/6/2013 ASHRAE
215. ASHRAE 149 Laboratory Methods of Testing Fans Used to Exhaust Smoke in Smoke Management Systems 26/1/2013 ASHRAE
216. ASHRAE 15 & 34 ASHRAE Standard 34-2016 Safety Standard for Refrigeration Systems / ASHRAE Standard 34-2016 Designation and Safety Classification of Refrigerants - ASHRAE Standard 34-2016: Includes ANSI/ASHRAE addenda listed in Appendix F / ASHRAE Standard 34-2016: Inclu 7/12/2016 ASHRAE
217. ASHRAE 15 ADD F Safety Standard for Refrigeration Systems 28/1/2017 ASHRAE
218. ASHRAE 15 INT 1 SAFETY STANDARD FOR REFRIGERATION SYSTEMS 21/1/2018 ASHRAE
219. ASHRAE 150 Method of Testing the Performance of Cool Storage Systems 28/6/2000 (R 2014) ASHRAE
220. ASHRAE 151 Practices for Measuring, Testing, Adjusting, and Balancing Shipboard HVAC&R Systems 23/1/2010 ASHRAE
221. ASHRAE 152 Method of Test for Determining the Design and Seasonal Efficiencies of Residential Thermal Distribution Systems 2014 ASHRAE
222. ASHRAE 15-2004 ADD B Superseded by: ASHRAE 15-2013 INT 4 Safety Standard for Refrigeration Systems - Addendum B Supplement Package 21/1/2006 ASHRAE
223. ASHRAE 15-2004 ADD C Superseded by: No Replacement Safety Standard for Refrigeration Systems 24/6/2006 ASHRAE
224. ASHRAE 15-2004 ERTA Superseded by: No Replacement Superseded by: ASHRAE 15 Safety Standard for Refrigeration Systems 11/6/2007 ASHRAE
225. ASHRAE 15-2004 INT 1 Superseded by: ASHRAE 15-2013 INT 4 Safety Standard for Refrigeration Systems 22/1/2006 ASHRAE
226. ASHRAE 15-2004 Superseded by: ASHRAE 15-2013 INT 4 Safety Standard for Refrigeration Systems - Includes ANSI/ASHRAE addenda listed in Appendix J 2004 ASHRAE
227. ASHRAE 153 Method of Test for Mass Flow Capacity of Four-Way Refrigerant Reversing Valves 1/4/2015 ASHRAE
228. ASHRAE 154 Ventilation for Commercial Cooking Operations 31/7/2016 ASHRAE
229. ASHRAE 154 SPANISH Superseded by: ASHRAE 154 Ventilación para Operaciones Comerciales de Cocina 3/7/2003 ASHRAE
230. ASHRAE 158.1 Methods of Testing Capacity of Refrigerant Solenoid Valves 21/1/2012 ASHRAE
231. ASHRAE 158.1 ERTA Methods of Testing Capacity of Refrigerant Solenoid Valves 15/10/2013 ASHRAE
232. ASHRAE 158.2 Methods of Testing Capacity of Refrigerant Pressure Regulators 25/6/2011 ASHRAE
233. ASHRAE 16 Method of Testing for Rating Room Air Conditioners, Packaged Terminal Air Conditioners, and Packaged Terminal Heat Pumps for Cooling and Heating Capacity 31/10/2016 ASHRAE
234. ASHRAE 160 Criteria for Moisture-Control Design Analysis in Buildings 2016 ASHRAE
235. ASHRAE 161 Air Quality within Commercial Aircraft 2018 ASHRAE
236. ASHRAE 164.1 Method of Test for Residential Central-System Humidfiers 2/10/2012 ASHRAE
237. ASHRAE 164.2 Method of Test for Residential Self-Contained Humidifiers 21/1/2012 ASHRAE
238. ASHRAE 164.3 Method of Test for Commercial and Industrial Isothermal Humidifiers 27/2/2015 ASHRAE
239. ASHRAE 169 Climatic Data for Building Design Standards 2013 ASHRAE
240. ASHRAE 169 ERTA Climatic Data for Building Design Standards 3/11/2016 ASHRAE

หน้าที่ 1|2|3|4|5|6|7|[8]|9|10|11|12|13|14|15