รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 211 ถึง 240 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
211. TM195-2011e2(2017)e3 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics 2021 AATCC Active
212. TM195-2017 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics 2017 AATCC Active
213. TM196-2011(2013)e3 Colorfastness to Sodium Hypochlorite of a Textile Floor Covering 2021 AATCC Active
214. TM196-2013 Colorfastness to Sodium Hypochlorite of a Textile Floor Covering 2013 AATCC Active
215. TM197-2011e2(2018)e Vertical Wicking of Textiles 2021 AATCC Active
216. TM197-2018 Vertical Wicking of Textiles 2018 AATCC Active
217. TM198-2011e3(2020) Horizontal Wicking of Textiles 2021 AATCC Active
218. TM198-2018 Horizontal Wicking of Textiles 2018 AATCC Active
219. TM199-2013e(2018)e Drying Time of Textiles: Moisture Analyzer 2021 AATCC Active
220. TM199-2018 Drying Time of Textiles: Moisture Analyzer Method 2018 AATCC Active
221. TM200-2017 Drying Rate of Textiles at their Absorbent Capacity: Air Flow Method 2017 AATCC Active
222. TM200-2017e Drying Rate of Textiles at their Absorbent Capacity: Air Flow 2021 AATCC Active
223. TM201-2012(2014)e2 Drying Rate of Fabrics: Heated Plate 2021 AATCC Active
224. TM201-2014 Drying Rate of Fabrics: Heated Plate Method 2014 AATCC Active
225. TM20-2013(2018)e Fiber Analysis: Qualitative 2021 AATCC Active
226. TM20-2018 Fiber Analysis: Qualitative 2018 AATCC Active
227. TM202-2012(2020) Relative Hand Value of Textiles: Instrumental 2021 AATCC Active
228. TM202-2014 Relative Hand Value of Textiles: Instrumental Method 2014 AATCC Active
229. TM203-2016 Light Blocking Effect of Textiles: Spectrophotometric Method 2016 AATCC Active
230. TM203-2016e Light Blocking Effect of Textiles: Spectrophotometric 2021 AATCC Active
231. TM204-2017 Water Vapor Transmission of Textiles 2017 AATCC Active
232. TM204-2019 Water Vapor Transmission of Textiles 2021 AATCC Active
233. TM205-2016 Carpet: Liquid Penetration by Spillage 2016 AATCC Active
234. TM205-2016(2019)e Carpet: Liquid Penetration by Spillage 2021 AATCC Active
235. TM206-2017 Free and Hydrolyzed Formaldehyde, Determination of: Water Extraction Method 2017 AATCC Active
236. TM206-2020 Free and Hydrolyzed Formaldehyde: Water Extraction 2021 AATCC Active
237. TM207-2017 Seam Twist in Garments Before and After Home Laundering 2017 AATCC Active
238. TM207-2019 Seam Twist in Garments Before and After Home Laundering 2021 AATCC Active
239. TM208-2017 Water Resistance: Hydrostatic Pressure Test Using a Restraint 2017 AATCC Active
240. TM208-2017(2019)e Water Resistance: Hydrostatic Pressure Test Using a Restraint 2021 AATCC Active

หน้าที่ 1|2|3|4|5|6|7|[8]|9|10|11|12|13|14|15