รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 241 ถึง 270 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
241. TM209-2019 pH and Total Alkali in Wet Processed Textiles: Combined 2021 AATCC Active
242. TM20A-2018 Fiber Analysis: Quantitative 2018 AATCC Active
243. TM20A-2020 Fiber Analysis: Quantitative 2021 AATCC Active
244. TM210-2019(2020) Electrical Resistance Before and After Various Exposure Conditions 2021 AATCC Active
245. TM22-2017 Water Repellency: Spray Test 2017 AATCC Active
246. TM22-2017e Water Repellency: Spray 2021 AATCC Active
247. TM23-2015 Colorfastness to Burnt Gas Fumes 2015 AATCC Active
248. TM23-2015e(2020) Colorfastness to Burnt Gas Fumes 2021 AATCC Active
249. TM26-2013 Ageing of Sulfur-Dyed Textiles: Accelerated 2013 AATCC Active
250. TM26-2020 Ageing of Sulfur-Dyed Textiles: Accelerated 2021 AATCC Active
251. TM27-1952e8(2018)e Wetting Agents: Evaluation of Rewetting Agents 2021 AATCC Active
252. TM27-2018 Wetting Agents: Evaluation of Rewetting Agents 2018 AATCC Active
253. TM30-2017 Antifungal Activity, Assessment on Textile Materials: Mildew and Rot Resistance of Textiles 2017 AATCC Active
254. TM30-2017e Antifungal Activity, Assessment on Textile Materials: Mildew and Rot Resistance of Textiles 2021 AATCC Active
255. TM35-2018 Water Resistance: Rain Test 2018 AATCC Active
256. TM35-2018e Water Resistance: Rain 2021 AATCC Active
257. TM42-2017 Water Resistance: Impact Penetration Test 2017 AATCC Active
258. TM42-2017e Water Resistance: Impact Penetration 2021 AATCC Active
259. TM43-1952e6(2018)e Wetting Agents for Mercerization 2021 AATCC Active
260. TM43-2018 Wetting Agents for Mercerization 2018 AATCC Active
261. TM61-2013 Colorfastness to Laundering: Accelerated 2013 AATCC Active
262. TM61-2013e(2020) Colorfastness to Laundering: Accelerated 2021 AATCC Active
263. TM6-2016 Colorfastness to Acids and Alkalis 2016 AATCC Active
264. TM6-2016e Colorfastness to Acids and Alkalis 2021 AATCC Active
265. TM66-2017 Wrinkle Recovery of Woven Fabrics: Recovery Angle 2017 AATCC Active
266. TM66-2017e Wrinkle Recovery of Woven Fabrics: Recovery Angle 2021 AATCC Active
267. TM70-2015 Water Repellency: Tumble Jar Dynamic Absorption Test 2015 AATCC Active
268. TM70-2015e2(2020) Water Repellency: Tumble Jar Dynamic Absorption 2021 AATCC Active
269. TM76-2000e3(2018)e Electrical Surface Resistivity of Fabrics 2021 AATCC Active
270. TM76-2018 Electrical Surface Resistivity of Fabrics 2018 AATCC Active

หน้าที่ 2|3|4|5|6|7|8|[9]|10|11|12|13|14|15|16