รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 271 ถึง 300 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
271. TM79-2010e2(2018)e Absorbency of Textiles 2021 AATCC Active
272. TM79-2018 Absorbency of Textiles 2018 AATCC Active
273. TM81-1996e2(2016)e pH of the Water-Extract from Bleached Textiles 2021 AATCC Active
274. TM81-2016 pH of the Water-Extract from Bleached Textiles 2016 AATCC Active
275. TM8-2016 Colorfastness to Crocking: Crockmeter Method 2016 AATCC Active
276. TM8-2016e Colorfastness to Crocking: Crockmeter Method 2021 AATCC Active
277. TM82-2007e2(2016)e Fluidity of Dispersions of Cellulose from Bleached Cotton Cloth 2021 AATCC Active
278. TM82-2016 Fluidity of Dispersions of Cellulose from Bleached Cotton Cloth 2016 AATCC Active
279. TM84-2000e(2018)e Electrical Resistance of Yarns 2021 AATCC Active
280. TM84-2018 Electrical Resistance of Yarns 2018 AATCC Active
281. TM86-1973e10(2016)e Drycleaning: Durability of Applied Designs and Finishes 2021 AATCC Active
282. TM86-2016 Drycleaning: Durability of Applied Designs and Finishes 2016 AATCC Active
283. TM88B-2018 Seam Smoothness in Fabrics after Home Laundering 2018 AATCC Active
284. TM88B-2018t Seam Smoothness in Fabrics after Home Laundering 2021 AATCC Active
285. TM88C-2018 Crease Retention in Fabric after Home Laundering 2018 AATCC Active
286. TM88C-2018t Crease Retention in Fabric after Home Laundering 2021 AATCC Active
287. TM89-2017 Mercerization in Cotton 2017 AATCC Active
288. TM89-2019 Mercerization in Cotton 2021 AATCC Active
289. TM90-2011(2016)e Antibacterial Activity of Textile Materials: Agar Plate 2021 AATCC Active
290. TM90-2016 Antibacterial Activity Assessment of Textile Materials: Agar Plate Method 2016 AATCC Active
291. TM92-2013 Chlorine, Retained, Tensile Loss: Single Sample Method 2013 AATCC Active
292. TM92-2019 Chlorine, Retained, Tensile Loss: Single Sample 2021 AATCC Active
293. TM93-2016 Abrasion Resistance of Fabrics: Accelerotor Method 2016 AATCC Active
294. TM93-2019 Abrasion Resistance of Fabrics: Accelerotor 2021 AATCC Active
295. TM94-2017 Finishes in Textiles: Identification 2017 AATCC Active
296. TM94-2020 Finishes in Textiles: Identification 2021 AATCC Active
297. TM96-2012 Dimensional Changes in Commercial Laundering of Woven and Knitted Fabrics Except Wool 2012 AATCC Active
298. TM96-2012e3 Dimensional Changes in Commercial Laundering of Woven and Knitted Fabrics Except Wool 2021 AATCC Active
299. TM97-2013 Extractable Content of Textiles 2013 AATCC Active
300. TM97-2020 Extractable Content of Textiles 2021 AATCC Active

หน้าที่ 3|4|5|6|7|8|9|[10]|11|12|13|14|15|16|17