รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 31 ถึง 60 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
31. M1-2017 AATCC Standard Reference Detergents and Laundry Detergents in General 2017 AATCC Active
32. M1-2017e AATCC Standard Reference Detergents and Laundry Detergents in General 2021 AATCC Active
33. M12-2018 AATCC Style Guide for Writing Test Methods 2018 AATCC Active
34. M12-2020 AATCC Style Guide for Writing Test Methods and Procedures 2021 AATCC Active
35. M13-2017 Rules of Procedure for AATCC Test Method and Technology Committees 2017 AATCC Active
36. M13-2017e Rules of Procedure for AATCC Test Method and Technology Committees 2021 AATCC Active
37. M14-2020 Guidance and Considerations for General Purpose Textile Face Coverings: Adult 2021 AATCC Active
38. M3-2008 High Efficiency Washers in North America 2008 AATCC Active
39. M3-2008e High Efficiency Washers in North America 2021 AATCC Active
40. M4-2017 Overview of Liquid Fabric Softeners Used in Home Laundering 2017 AATCC Active
41. M4-2017e Overview of Liquid Fabric Softeners Used in Home Laundering 2021 AATCC Active
42. M7-1991 Standard Laboratory Practice for Home Laundering Fabrics Prior to Flammability Testing to Differentiate Between Durable and Non-Durable Finishes 1991 AATCC Active
43. M7-1991e2 Standard Laboratory Practice for Home Laundering Fabrics Prior to Flammability Testing to Differentiate Between Durable and Non-Durable Finishes 2021 AATCC Active
44. M9-1992 Summary of ASTM Methods for Interlaboratory Testing 1992 AATCC Active
45. M9-1992e2 Summary of ASTM Methods for Interlaboratory Testing 2021 AATCC Active
46. P11-2016e UV Energy of Optically Brightened Textiles: Spectrophotometer Calibration 2021 AATCC Active
47. TM100-2012 Antibacterial Finishes on Textile Materials, Assessment of 2012 AATCC Active
48. TM100-2019 Antibacterial Finishes on Textile Materials, Assessment of 2021 AATCC Active
49. TM101-2013 Colorfastness to Bleaching with Hydrogen Peroxide 2013 AATCC Active
50. TM101-2019 Colorfastness to Bleaching with Hydrogen Peroxide 2021 AATCC Active
51. TM102-1997e(2016)e Determination of Hydrogen Peroxide by Potassium Permanganate Titration 2021 AATCC Active
52. TM102-2016 Determination of Hydrogen Peroxide by Potassium Permanganate Titration 2016 AATCC Active
53. TM103-2013 Bacterial Alpha-Amylase Enzymes used in Desizing, Assay of 2013 AATCC Active
54. TM103-2019 Bacterial Alpha-Amylase Enzymes used in Desizingy of 2021 AATCC Active
55. TM104-2010(2014)e2 Colorfastness to Water Spotting 2021 AATCC Active
56. TM104-2014 Colorfastness to Water Spotting 2014 AATCC Active
57. TM106-2009e(2013)e3 Colorfastness to Water: Sea 2021 AATCC Active
58. TM106-2013 Colorfastness to Water: Sea 2013 AATCC Active
59. TM107-2013 Colorfastness to Water 2013 AATCC Active
60. TM107-2013e2 Colorfastness to Water 2021 AATCC Active

หน้าที่ 1|[2]|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15