รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 301 ถึง 330 จากที่พบ 61122 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
301. ASHRAE 24 Methods of Testing for Rating Liquid Coolers 26/1/2013 ASHRAE
302. ASHRAE 25 Methods of Testing Forced Convection and Natural Convection Air Coolers for Refrigeration - Errata: 04/20/2006 23/6/2001 (R 2006) ASHRAE
303. ASHRAE 26 Mechanical Refrigeration and Air-Conditioning Installations Aboard Ship 26/6/2010 ASHRAE
304. ASHRAE 28 Methods of Testing Flow Capacity of Refrigerant Capillary Tubes 21/6/1996 (R 2010) ASHRAE
305. ASHRAE 29 Method of Testing Automatic Ice Makers 30/4/2015 ASHRAE
306. ASHRAE 29 ERTA Method of Testing Automatic Ice Makers 30/6/2016 ASHRAE
307. ASHRAE 30 Method of Testing Liquid Chillers 31/10/2017 ASHRAE
308. ASHRAE 32 Superseded by: No Replacement Methods of Testing and Rating Bottled and Canned Beverage Vendors and Coolers 12/12/1986 (R 1990) ASHRAE
309. ASHRAE 32.1 Methods of Testing for Rating Refrigerated Vending Machines for Sealed Beverages 2/2/2017 ASHRAE
310. ASHRAE 32.2 Methods of Testing for Rating Pre-Mix and Post-Mix Beverage Dispensing Equipment 28/6/2003 (R 2011) ASHRAE
311. ASHRAE 33 Methods of Testing Forced-Circulation Air-Cooling and Air-Heating Coils 31/3/2016 ASHRAE
312. ASHRAE 33 ERTA Methods of Testing Forced-Circulation Air-Cooling and Air-Heating Coils 22/7/2016 ASHRAE
313. ASHRAE 34 ADD AK Designation and Safety Classification of Refrigerants 28/1/2017 ASHRAE
314. ASHRAE 34 ADD AL Designation and Safety Classification of Refrigerants 28/1/2017 ASHRAE
315. ASHRAE 34 ADD AM Designation and Safety Classification of Refrigerants 28/1/2017 ASHRAE
316. ASHRAE 34 ADD AN Designation and Safety Classification of Refrigerants 28/1/2017 ASHRAE
317. ASHRAE 34 ADD C Designation and Safety Classification of Refrigerants 3/10/2017 ASHRAE
318. ASHRAE 34 ADD F Designation and Safety Classification of Refrigerants 3/10/2017 ASHRAE
319. ASHRAE 34 ADD J Designation and Safety Classification of Refrigerants 20/1/2018 ASHRAE
320. ASHRAE 34 ADD K Designation and Safety Classification of Refrigerants 20/1/2018 ASHRAE
321. ASHRAE 34 ADD L Designation and Safety Classification of Refrigerants 20/1/2018 ASHRAE
322. ASHRAE 34 ADD M Designation and Safety Classification of Refrigerants 20/1/2018 ASHRAE
323. ASHRAE 34 ADD N Designation and Safety Classification of Refrigerants 20/1/2018 ASHRAE
324. ASHRAE 34 Superseded by: ASHRAE 15 Designation and Safety Classification of Refrigerants - Includes ANSI/ASHRAE addenda listed in Appendix C; Addenda A,B,C,E,F,K,N,O,P,Q,R,S, and U: 2006; 2006 SUPPLEMENT to Addenda A,B,C,E,F,K,N,O,P,Q,R,S, and U; Addenda's G and H: 06/29/2006 2004 ASHRAE
325. ASHRAE 35 Method of Testing Desiccants for Refrigerant Drying 2014 ASHRAE
326. ASHRAE 3622 Influence of the Expansion Device on Air-Conditioner System Performance Characteristics Under a Range of Charging Conditions 1993 ASHRAE
327. ASHRAE 3623 Evaluation of the Performance of Attic Turbine Ventilators 1993 ASHRAE
328. ASHRAE 3624 Thermal Performance of a Radiant Panel Floor-Heating System 1993 ASHRAE
329. ASHRAE 3625 Technique for Evaluating Steady-State Conditions in Flat-Plate Solar Collector Testing 1993 ASHRAE
330. ASHRAE 3626 Thermal Performance of Chilled-Water Cooling Coils Operating at Low Water Velocities 1993 ASHRAE

หน้าที่ 4|5|6|7|8|9|10|[11]|12|13|14|15|16|17|18