รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 301 ถึง 330 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
301. TM98-1997e(2016)e Alkali in Bleach Baths Containing Hydrogen Peroxide 2021 AATCC Active
302. TM98-2016 Alkali in Bleach Baths Containing Hydrogen Peroxide 2016 AATCC Active
303. ASHRAE 1 Guideline for the HVAC Commissioning Process 27/6/1996 ASHRAE Revised
304. ASHRAE 100 Energy Conservation in Existing Buildings 28/1/2015 ASHRAE Active
305. ASHRAE 100 ERTA Energy Efficiency in Existing Buildings 12/2/2018 ASHRAE Active
306. ASHRAE 100.2 Superseded by: ASHRAE 100 Energy Conservation in Existing Buildings - High-Rise Residential - IES 100.2-91 1991 ASHRAE Withdrawn
307. ASHRAE 100.3 Superseded by: ASHRAE 100 Energy Conservation in Existing Buildings - Commercial 1985 ASHRAE Withdrawn
308. ASHRAE 100.4 Superseded by: ASHRAE 100 Energy Conservation in Existing Facilities Industrial - IES 100.4 1984 ASHRAE Withdrawn
309. ASHRAE 100.5 Superseded by: ASHRAE 100 Energy Conservation in Existing Buildings - Institutional - IES 100.5-91 1991 ASHRAE Withdrawn
310. ASHRAE 100.6 Superseded by: ASHRAE 100 Energy Conservation in Existing Buildings - Public Assembly - IES 100.6-91 1991 ASHRAE Withdrawn
311. ASHRAE 102 Superseded by: NO REPLACEMENT Methods of Testing Nonelectric Nonpneumatic Thermostatic Radiator Valves 29/8/1983 (R 1989) ASHRAE Withdrawn
312. ASHRAE 103 Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers 30/6/2017 ASHRAE Active
313. ASHRAE 103 ERTA Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers 22/9/2017 ASHRAE Active
314. ASHRAE 105 Standard Methods of Measuring, Expressing and Comparing Building Energy Performance and Greenhouse Gas Emissions 1/1/2014 ASHRAE Active
315. ASHRAE 105 ERTA Standard Method of Determining, Expressing, and Comparing Building Energy Performance and Greenhouse Gas Emissions 23/5/2014 ASHRAE Active
316. ASHRAE 105 SPANISH Métodos Estándar para Determinar, Expresar y Comparar la Performance Energética en Construcciones y las Emisiones de los Gases de Efecto Invernadero 1/1/2014 ASHRAE Active
317. ASHRAE 109 Superseded by: No Replacement Methods of Testing to Determine the Thermal Performance of Flat-Plate Solar Collectors Containing a Boiling Liquid 1986 (R 2003) ASHRAE Withdrawn
318. ASHRAE 110 Methods of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods 31/3/2016 ASHRAE Active
319. ASHRAE 110 ERTA Methods of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods 22/6/2016 ASHRAE Active
320. ASHRAE 111 Measurement, Testing, Adjusting, and Balancing of Building HVAC Systems 19/1/2008 (R 2017) ASHRAE Active
321. ASHRAE 111 CHINESE Measurement, Testing, Adjusting, and Balancing of Building HVAC Systems 19/1/2008 ASHRAE Active
322. ASHRAE 113 Method of Testing for Room Air Diffusion 26/1/2013 ASHRAE Active
323. ASHRAE 114 Energy Management Control Systems Instrumentation 25/10/2529 ASHRAE Withdrawn
324. ASHRAE 116 Methods of Testing for Rating Seasonal Efficiency of Unitary Air Conditioners and Heat Pumps 23/1/2010 ASHRAE Active
325. ASHRAE 116 ERTA Methods of Testing for Rating Seasonal Efficiency of Unitary Air Conditioners and Heat Pumps 6/9/2011 ASHRAE Active
326. ASHRAE 116 ERTA Methods of Testing for Rating Seasonal Efficiency of Unitary Air Conditioners and Heat Pumps 15/2/2012 ASHRAE Active
327. ASHRAE 117 Superseded by: ASHRAE 72 Method of Testing Closed Refrigerators 2002 ASHRAE Withdrawn
328. ASHRAE 118.1 Method of Testing for Rating Commercial Gas, Electric, and Oil Service Water-Heating Equipment 2/10/2012 ASHRAE Active
329. ASHRAE 118.2 Method of Testing for Rating Residential Water Heaters 21/1/2006 (R 2015) ASHRAE Active
330. ASHRAE 119 Superseded by: No Replacement Air Leakage Performance for Detached Single-Family Residential Buildings 30/6/1988 (R 2004) ASHRAE Withdrawn

หน้าที่ 4|5|6|7|8|9|10|[11]|12|13|14|15|16|17|18