รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 331 ถึง 360 จากที่พบ 63662 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
331. ASHRAE 120 Method of Testing to Determine Flow Resistance of HVAC Ducts and Fittings 31/1/2017 ASHRAE
332. ASHRAE 124 Methods of Testing for Rating Combination Space-Heating and Water-Heating Appliances 27/1/2007 (R 2016) ASHRAE
333. ASHRAE 125 Method of Testing Thermal Energy Meters for Liquid Streams in HVAC Systems 27/6/1992 (R 2011) ASHRAE
334. ASHRAE 126 Method of Testing HVAC Air Ducts 1/7/2016 ASHRAE
335. ASHRAE 127 Method of Testing for Rating Computer and Data Processing Room Unitary Air Conditioners 21/1/2012 ASHRAE
336. ASHRAE 128 Method of Rating Portable Air Conditioners 29/1/2011 ASHRAE
337. ASHRAE 129 Superseded by: ASHRAE 62.1 Measuring Air-Change Effectiveness - (with minor editorial changes) 30/1/1997 (R 2002) ASHRAE
338. ASHRAE 130 Laboratory Methods of Testing Air Terminal Units 31/10/2016 ASHRAE
339. ASHRAE 13256-1 Water-source heat pumps – Testing and rating for performance – Part 1: Water-to-air and brine-to-air heat pumps 20/3/2002 (R 2012) ASHRAE
340. ASHRAE 13256-2 Water-source heat pumps – Testing and rating for performance – Part 2: Water-to-water and brine-to-water heat pumps 20/3/2002 (R 2012) ASHRAE
341. ASHRAE 133 Method of Testing Direct Evaporative Air Coolers 30/1/2015 ASHRAE
342. ASHRAE 134 Graphic Symbols for Heating, Ventilating, Air-Conditioning, and Refrigerating Systems - Includes Access to Additional Content 9/2/2005 ASHRAE
343. ASHRAE 135 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 2016 ASHRAE
344. ASHRAE 135 ERTA BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 25/10/2016 ASHRAE
345. ASHRAE 135 ERTA A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 24/6/2017 ASHRAE
346. ASHRAE 135 ERTA A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 20/1/2018 ASHRAE
347. ASHRAE 135 INT 1 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 21/7/2016 ASHRAE
348. ASHRAE 135 INT 2 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 25/10/2016 ASHRAE
349. ASHRAE 135 INT 3 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 26/6/2017 ASHRAE
350. ASHRAE 135 INT 4 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 26/6/2017 ASHRAE
351. ASHRAE 135 INT 5 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 24/10/2017 ASHRAE
352. ASHRAE 135 INT 6 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 24/10/2017 ASHRAE
353. ASHRAE 135 INT 7 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 24/10/2017 ASHRAE
354. ASHRAE 135 INT 8 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 24/10/2017 ASHRAE
355. ASHRAE 135 INT 9 BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks 26/10/2017 ASHRAE
356. ASHRAE 135.1 Method of Test for Conformance to BACnet 2013 ASHRAE
357. ASHRAE 135.1 ADD O Method of Test for Conformance to BACnet 30/12/2014 ASHRAE
358. ASHRAE 136 Superseded by: No Replacement A Method of Determining Air Change Rates in Detached Dwellings 30/6/1993 (R 2006) ASHRAE
359. ASHRAE 137 Methods of Testing for Efficiency of Space-Conditioning/Water Heating Appliances that Include a Desuperheater Water Heater 26/1/2013 (R 2017) ASHRAE
360. ASHRAE 138 Method of Testing for Rated Ceiling Panels for Sensible Heating and Cooling 26/1/2013 (R 2016) ASHRAE

หน้าที่ 5|6|7|8|9|10|11|[12]|13|14|15|16|17|18|19