รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 331 ถึง 360 จากที่พบ 61122 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
331. ASHRAE 3627 High-Efficiency Regenerative Adsorption Heat Pump 1993 ASHRAE
332. ASHRAE 3628 Study of Frosting of Heat Pump Evaporators 1993 ASHRAE
333. ASHRAE 3629 Computerized Maintenance Management System in a Railway-Based Building Services Unit 1993 ASHRAE
334. ASHRAE 3630 Simplified Model for Predicting Vertical Temperature Distribution in a Large Space 1993 ASHRAE
335. ASHRAE 3631 Prediction of Mixing Energy Loss in a Simultaneously Heated and Cooled Room: Part 1 - Experimental Analyses Factorial Effects 1993 ASHRAE
336. ASHRAE 3632 Prediction of Mixing Energy Loss in a Simultaneously Heated and Cooled Room: Part 2 - Simulation Analyses on Seasonal Loss 1993 ASHRAE
337. ASHRAE 3633 New Similitude Modeling Technique for Studies of Nonisothermal Room Ventilation Flows 1993 ASHRAE
338. ASHRAE 3634 Receding Horizon Control: A Model-Based Policy for HVAC Applications 1993 ASHRAE
339. ASHRAE 3635 Development of a Computational Model for a Ground-Coupled Heat Exchanger 1993 ASHRAE
340. ASHRAE 3636 Evaluation of Algorithms for Analyzing Smoke Control Systems 1993 ASHRAE
341. ASHRAE 3637 Development of a Revised Cooling and Heating Load Calculation Manual 1993 ASHRAE
342. ASHRAE 3638 CLTD/SCL/CLF Cooling Load Calculation Method 1993 ASHRAE
343. ASHRAE 3639 Electronic Tables for the ASHRAE Load Calculation Manual 1993 ASHRAE
344. ASHRAE 3640 Method to Account for Energy Conservation Measure Interactions 1993 ASHRAE
345. ASHRAE 3641 Effectiveness of Shading Devices on Buildings in Heating-Dominated Climates 1993 ASHRAE
346. ASHRAE 3642 Development of a Control Strategy for Electrical Demand Limiting Using Absorption Cooling 1993 ASHRAE
347. ASHRAE 3643 Limiting Solar Radiation Effects on Outdoor Air Temperature Measurement 1993 ASHRAE
348. ASHRAE 3644 Measurements of Electrical Power Inputs to Variable-Speed Motors and Their Solid-State Power Converters 1993 ASHRAE
349. ASHRAE 3645 Thermosiphon Heat Recovery from an Air- Conditioner for a Domestic Hot Water System 1993 ASHRAE
350. ASHRAE 3646 Fundamental Understanding of Surface Sweating 1993 ASHRAE
351. ASHRAE 3647 Innovative Concept to Prevent Moisture Formation and Icing of Cold Pipe Insulation 1993 ASHRAE
352. ASHRAE 3648 Two-Dimensional Natural Convection over the Isothermal Indoor Fenestration Surface - Finite Element Numerical Solution 1993 ASHRAE
353. ASHRAE 3649 Dynamic Analysis and Visualization of Water Vapor Diffusion Through Building Components 1993 ASHRAE
354. ASHRAE 3650 Novel Method for Measuring Water Evaporation into Still Air 1993 ASHRAE
355. ASHRAE 3651 Computational Frameworks for Numerical Assessment of Steady-State Conductive Heat Transfer Through Thermal Bridges 1993 ASHRAE
356. ASHRAE 3652 Building Energy Performance and Thermal Comfort in Singapore 1993 ASHRAE
357. ASHRAE 3653 Energy-Saving Potential of Precooling Incoming Outdoor Air by Indirect Evaporative Cooling 1993 ASHRAE
358. ASHRAE 3654 Theoretical Analysis of Replacement Refrigerants for R-22 for Residential Uses 1993 ASHRAE
359. ASHRAE 3655 Correlations for Some Saturated Thermodynamic and Transport Properties of Refrigerant R-22 1993 ASHRAE
360. ASHRAE 3656 Performance Evaluation of Naphthenic and Synthetic Oils in Reciprocating Compressors Employing R-134a as the Refrigerant 1993 ASHRAE

หน้าที่ 5|6|7|8|9|10|11|[12]|13|14|15|16|17|18|19