รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 361 ถึง 390 จากที่พบ 63662 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
361. ASHRAE 139 Method of Testing for Rating Desiccant Dehumidifiers Utilizing Heat for the Regeneration Process 31/8/2015 ASHRAE
362. ASHRAE 140 Standard Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs 2017 ASHRAE
363. ASHRAE 143 Method of Test for Rating Indirect Evaporative Coolers 30/1/2015 ASHRAE
364. ASHRAE 145.1 Laboratory Test Method for Assessing the Performance of Gas-Phase Air-Cleaning Systems: Loose Granular Media 31/3/2015 ASHRAE
365. ASHRAE 145.2 Laboratory Test Method for Assessing the Performance of Gas-Phase Air-Cleaning Systems: Air-Cleaning Devices 2016 ASHRAE
366. ASHRAE 146 Methods of Testing and Rating Pool Heaters 29/1/2011 ASHRAE
367. ASHRAE 147 Reducing the Release of Halogenated Refrigerants from Refrigerating and Air-Conditioning Equipment and Systems 22/6/2013 ASHRAE
368. ASHRAE 149 Laboratory Methods of Testing Fans Used to Exhaust Smoke in Smoke Management Systems 26/1/2013 ASHRAE
369. ASHRAE 15 & 34 ASHRAE Standard 34-2016 Safety Standard for Refrigeration Systems / ASHRAE Standard 34-2016 Designation and Safety Classification of Refrigerants - ASHRAE Standard 34-2016: Includes ANSI/ASHRAE addenda listed in Appendix F / ASHRAE Standard 34-2016: Inclu 7/12/2016 ASHRAE
370. ASHRAE 15 ADD F Safety Standard for Refrigeration Systems 28/1/2017 ASHRAE
371. ASHRAE 15 INT 1 SAFETY STANDARD FOR REFRIGERATION SYSTEMS 21/1/2018 ASHRAE
372. ASHRAE 150 Method of Testing the Performance of Cool Storage Systems 28/6/2000 (R 2014) ASHRAE
373. ASHRAE 151 Practices for Measuring, Testing, Adjusting, and Balancing Shipboard HVAC&R Systems 23/1/2010 ASHRAE
374. ASHRAE 152 Method of Test for Determining the Design and Seasonal Efficiencies of Residential Thermal Distribution Systems 2014 ASHRAE
375. ASHRAE 15-2004 ADD B Superseded by: ASHRAE 15-2013 INT 4 Safety Standard for Refrigeration Systems - Addendum B Supplement Package 21/1/2006 ASHRAE
376. ASHRAE 15-2004 ADD C Superseded by: No Replacement Safety Standard for Refrigeration Systems 24/6/2006 ASHRAE
377. ASHRAE 15-2004 ERTA Superseded by: No Replacement Superseded by: ASHRAE 15 Safety Standard for Refrigeration Systems 11/6/2007 ASHRAE
378. ASHRAE 15-2004 INT 1 Superseded by: ASHRAE 15-2013 INT 4 Safety Standard for Refrigeration Systems 22/1/2006 ASHRAE
379. ASHRAE 15-2004 Superseded by: ASHRAE 15-2013 INT 4 Safety Standard for Refrigeration Systems - Includes ANSI/ASHRAE addenda listed in Appendix J 2004 ASHRAE
380. ASHRAE 153 Method of Test for Mass Flow Capacity of Four-Way Refrigerant Reversing Valves 1/4/2015 ASHRAE
381. ASHRAE 154 Ventilation for Commercial Cooking Operations 31/7/2016 ASHRAE
382. ASHRAE 154 SPANISH Superseded by: ASHRAE 154 Ventilación para Operaciones Comerciales de Cocina 3/7/2003 ASHRAE
383. ASHRAE 158.1 Methods of Testing Capacity of Refrigerant Solenoid Valves 21/1/2012 ASHRAE
384. ASHRAE 158.1 ERTA Methods of Testing Capacity of Refrigerant Solenoid Valves 15/10/2013 ASHRAE
385. ASHRAE 158.2 Methods of Testing Capacity of Refrigerant Pressure Regulators 25/6/2011 ASHRAE
386. ASHRAE 16 Method of Testing for Rating Room Air Conditioners, Packaged Terminal Air Conditioners, and Packaged Terminal Heat Pumps for Cooling and Heating Capacity 31/10/2016 ASHRAE
387. ASHRAE 160 Criteria for Moisture-Control Design Analysis in Buildings 2016 ASHRAE
388. ASHRAE 161 Air Quality within Commercial Aircraft 2018 ASHRAE
389. ASHRAE 164.1 Method of Test for Residential Central-System Humidfiers 2/10/2012 ASHRAE
390. ASHRAE 164.2 Method of Test for Residential Self-Contained Humidifiers 21/1/2012 ASHRAE

หน้าที่ 6|7|8|9|10|11|12|[13]|14|15|16|17|18|19|20