รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 421 ถึง 450 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
421. ASHRAE 189.1 ERTA Standard for the Design of High-Performance Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 23/3/2017 ASHRAE Active
422. ASHRAE 189.1 ERTA Standard for the Design of High-Performance Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 23/3/2015 ASHRAE Active
423. ASHRAE 189.1 ERTA Standard for the Design of High-Performance Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 19/10/2017 ASHRAE Active
424. ASHRAE 189.1 SPANISH Estándar para el Diseño de Edificios Verdes de Alto Rendimiento Excepto Edificios Residenciales Bajos - Includes ANSI/ASHRAE/USGBC/IES addenda listed in Appendix I 2011 ASHRAE Active
425. ASHRAE 189.1 USERS MANUAL Standard for the Design of High-Performance Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 1/12/2015 ASHRAE Active
426. ASHRAE 189.3 Design, Construction, and Operation of Sustainable High-Performance Health Care Facilities 1/3/2017 ASHRAE Active
427. ASHRAE 190 Method of Testing for Rating Indoor Pool Dehumidifiers 26/1/2013 ASHRAE Active
428. ASHRAE 190 INT 1 Method of Testing for Rating Indoor Pool Dehumidifiers 29/7/2013 ASHRAE Active
429. ASHRAE 193 Method of Test for Determining the Airtightness of HVAC Equipment 26/6/2010 ASHRAE Active
430. ASHRAE 193 ERTA Method of Test for Determining the Airtightness of HVAC Equipment 31/1/2011 ASHRAE Active
431. ASHRAE 193 ERTA Method of Test for Determining the Airtightness of HVAC Equipment 18/3/2014 ASHRAE Active
432. ASHRAE 193 ERTA Method of Test for Determining the Air Tightness of HVAC Equipment 16/2/2012 ASHRAE Active
433. ASHRAE 194 Method of Test for Direct-Expansion Ground-Source Heat Pumps 30/11/2017 ASHRAE Active
434. ASHRAE 195 Method of Test for Rating Air Terminal Unit Controls 22/6/2013 ASHRAE Active
435. ASHRAE 198 Method of Test for Rating DX-Dedicated Outdoor Air Systems for Moisture Removal Capacity and Moisture Removal Efficiency 26/1/2013 ASHRAE Active
436. ASHRAE 199 Method of Testing the Performance of Industrial Pulse Cleaned Dust Collectors 31/5/2016 ASHRAE Active
437. ASHRAE 199 ERTA Method of Testing the Performance of Industrial Pulse Cleaned Dust Collectors 2/2/2017 ASHRAE Active
438. ASHRAE 20 Method of Testing for Rating Remote Mechanical-Draft Air-Cooled Refrigerant Condensers 29/1/1997 (R 2016) ASHRAE Active
439. ASHRAE 20 ERTA Method of Testing for Rating Remote Mechanical-Draft Air-Cooled Refrigerant Condensers 6/1/2014 ASHRAE Active
440. ASHRAE 200 Methods of Testing Chilled Beams 27/2/2015 ASHRAE Active
441. ASHRAE 200 ADD A Methods of Testing Chilled Beams 30/6/2015 ASHRAE Active
442. ASHRAE 200 ADD B Methods of Testing Chilled Beams 31/3/2017 ASHRAE Active
443. ASHRAE 201 Facility Smart Grid Information Model 29/4/2016 ASHRAE Active
444. ASHRAE 202 Commissioning Process for Buildings and Systems 22/6/2013 ASHRAE Active
445. ASHRAE 202 Proceso de Comisionado para Edificios y Systemas 22/6/2013 ASHRAE Active
446. ASHRAE 202 ADD A Commissioning Process for Buildings and Systems 31/7/2017 ASHRAE Active
447. ASHRAE 203 Method of Test for Determining Heat Gain of Office Equipment Used in Buildings 30/12/2014 ASHRAE Active
448. ASHRAE 206 Method of Testing for Rating of Multipurpose Heat Pumps for Residential Space Conditioning and Water Heating - Includes Addenda: a, b, and c 22/6/2013 (R 2017) ASHRAE Active
449. ASHRAE 214 Standard for Determining and Expressing Building Energy Performance in a Rating Program 7/4/2017 ASHRAE Active
450. ASHRAE 22 Methods of Testing for Rating Liquid-Cooled Refrigerant Condensers 18/1/2014 ASHRAE Active

หน้าที่ 8|9|10|11|12|13|14|[15]|16|17|18|19|20|21|22