รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 421 ถึง 450 จากที่พบ 61122 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
421. ASHRAE 3716 Computer Design of Terminal Heating Substations for District Heating 1993 ASHRAE
422. ASHRAE 3717 Verification of Three Energy Estimation Programs for a Low- Energy House 1993 ASHRAE
423. ASHRAE 3718 Computer Simulation of the Thermal Environment Inside a 275-KV Underground Electric Cable Tunnel 1993 ASHRAE
424. ASHRAE 3719 Comparison of Methods of Modeling the Air-Side Heat and Mass Transfer in Chilled-Water Cooling Coils 1993 ASHRAE
425. ASHRAE 3720 Determining the Effect of Lighting on the Thermal Behavior of Buildings Using a Simplified Computer Model with DOE-2 1993 ASHRAE
426. ASHRAE 3721 Assessing the Capability of the HPSIM Program to Simulate Room Air Conditioners 1993 ASHRAE
427. ASHRAE 3722 Idealized Model of Reversed-Cycle Hot Gas Defrosting - Part 1: Theory 1993 ASHRAE
428. ASHRAE 3723 Idealized Model of Reversed-Cycle Hot Gas Defrosting - Part 2: Experimental Analysis and Validation 1993 ASHRAE
429. ASHRAE 3724 Phase-Change Material Wallboard for Distributed Thermal Storage in Buildings 1993 ASHRAE
430. ASHRAE 3725 Approximate Numerical Model of Falling-Film Ice Crystal Growth for Cool Thermal Energy Storage 1993 ASHRAE
431. ASHRAE 3726 Effectiveness of Cold- Storage Door Infiltration Protective Devices 1993 ASHRAE
432. ASHRAE 3727 Electrical Conductivity of Pure Organic Liquids 1993 ASHRAE
433. ASHRAE 3728 Experimental Measurement of Heat Transfer Phenomena in a Solid Adsorbent 1993 ASHRAE
434. ASHRAE 3730 Using Solubility Data for HFC-134A and Ester Lubricant Mixtures to Model an in-Tube Evaporator or Condenser 1993 ASHRAE
435. ASHRAE 3731 Effectiveness Model for Indirect Evaporative Coolers 1993 ASHRAE
436. ASHRAE 3732 System Performance of Near Azeotropic Mixtures of R-134a and R-152a 1993 ASHRAE
437. ASHRAE 3733 Drop-in Testing of R-32 Blends as R-22 Alternatives in a Split- System Air Conditioner 1993 ASHRAE
438. ASHRAE 3734 Sealed-Tube Tests of Refrigerants from Field Systems Before and After Recycling 1993 ASHRAE
439. ASHRAE 3735 Relationships between Irreversibility, Energy Destruction, and Entropy Generation for Systems and Components 1994 ASHRAE
440. ASHRAE 3737 Development of a Toolkit for Secondary HVAC System Energy Calculations 1994 ASHRAE
441. ASHRAE 3739 Evaluating Thermal Environments by Using a Thermal Manikin with Controlled Skin Surface Temperature 1994 ASHRAE
442. ASHRAE 3740 Theoretical Study of a Personal Cooling Garment That Utilizes Natural Evaporation 1994 ASHRAE
443. ASHRAE 3741 Heat and Mass Transfer Performance Analysis of Cooling Coils at Part-Load Operating Conditions 1994 ASHRAE
444. ASHRAE 3742 Characteristic Study of Sprayed Fluid Flow in a Tube Bundle 1994 ASHRAE
445. ASHRAE 3743 Vapor Compression Cycle with Solution Circuit and Desorber/Absorber Heat Exchange 1994 ASHRAE
446. ASHRAE 3744 Development of Moisture Storage Coatings for Enthalpy Storage Wallboard 1994 ASHRAE
447. ASHRAE 3745 Use of Heat Pipe Heat Exchangers for Enhanced Dehumidification 1994 ASHRAE
448. ASHRAE 3746 Ventilation, Humidity, and Condensation in Manufactured Houses During Winter 1994 ASHRAE
449. ASHRAE 3747 Operating an Ice Rink Year-Round by Using a Desiccant Dehumidifier to Remove Humidity 1994 ASHRAE
450. ASHRAE 3748 Measurement of the Humidity Ratio of Moist Air Using a Thermo-Hygrometer 1994 ASHRAE

หน้าที่ 8|9|10|11|12|13|14|[15]|16|17|18|19|20|21|22