รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 451 ถึง 480 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
451. ASHRAE 23 Superseded by: ASHRAE 23.1 Methods of Testing for Rating Positive Displacement Refrigerant Compressors and Condensing Units 2005 ASHRAE Withdrawn
452. ASHRAE 23.1 Methods of Testing for Rating the Performance of Positive Displacement Refrigerant Compressors and Condensing Units that Operate at Subcritical Temperatures of the Refrigerant 23/1/2010 ASHRAE Active
453. ASHRAE 23.2 Methods of Test for Rating the Performance of Positive Displacement Compressors that Operate at Supercritical Pressures of the Refrigerants 28/6/2014 ASHRAE Active
454. ASHRAE 24 Methods of Testing for Rating Liquid Coolers 26/1/2013 ASHRAE Active
455. ASHRAE 25 Methods of Testing Forced Convection and Natural Convection Air Coolers for Refrigeration - Errata: 04/20/2006 23/6/2001 (R 2006) ASHRAE Active
456. ASHRAE 26 Mechanical Refrigeration and Air-Conditioning Installations Aboard Ship 26/6/2010 ASHRAE Active
457. ASHRAE 28 Methods of Testing Flow Capacity of Refrigerant Capillary Tubes 21/6/1996 (R 2010) ASHRAE Active
458. ASHRAE 29 Method of Testing Automatic Ice Makers 30/4/2015 ASHRAE Active
459. ASHRAE 29 ERTA Method of Testing Automatic Ice Makers 30/6/2016 ASHRAE Active
460. ASHRAE 30 Method of Testing Liquid Chillers 31/10/2017 ASHRAE Active
461. ASHRAE 32 Superseded by: No Replacement Methods of Testing and Rating Bottled and Canned Beverage Vendors and Coolers 12/12/1986 (R 1990) ASHRAE Withdrawn
462. ASHRAE 32.1 Methods of Testing for Rating Refrigerated Vending Machines for Sealed Beverages 2/2/2017 ASHRAE Active
463. ASHRAE 32.2 Methods of Testing for Rating Pre-Mix and Post-Mix Beverage Dispensing Equipment 28/6/2003 (R 2011) ASHRAE Active
464. ASHRAE 33 Methods of Testing Forced-Circulation Air-Cooling and Air-Heating Coils 31/3/2016 ASHRAE Active
465. ASHRAE 33 ERTA Methods of Testing Forced-Circulation Air-Cooling and Air-Heating Coils 22/7/2016 ASHRAE Active
466. ASHRAE 34 ADD AK Designation and Safety Classification of Refrigerants 28/1/2017 ASHRAE Active
467. ASHRAE 34 ADD AL Designation and Safety Classification of Refrigerants 28/1/2017 ASHRAE Active
468. ASHRAE 34 ADD AM Designation and Safety Classification of Refrigerants 28/1/2017 ASHRAE Active
469. ASHRAE 34 ADD AN Designation and Safety Classification of Refrigerants 28/1/2017 ASHRAE Active
470. ASHRAE 34 ADD C Designation and Safety Classification of Refrigerants 3/10/2017 ASHRAE Active
471. ASHRAE 34 ADD F Designation and Safety Classification of Refrigerants 3/10/2017 ASHRAE Active
472. ASHRAE 34 ADD J Designation and Safety Classification of Refrigerants 20/1/2018 ASHRAE Active
473. ASHRAE 34 ADD K Designation and Safety Classification of Refrigerants 20/1/2018 ASHRAE Active
474. ASHRAE 34 ADD L Designation and Safety Classification of Refrigerants 20/1/2018 ASHRAE Active
475. ASHRAE 34 ADD M Designation and Safety Classification of Refrigerants 20/1/2018 ASHRAE Active
476. ASHRAE 34 ADD N Designation and Safety Classification of Refrigerants 20/1/2018 ASHRAE Active
477. ASHRAE 34 Superseded by: ASHRAE 15 Designation and Safety Classification of Refrigerants - Includes ANSI/ASHRAE addenda listed in Appendix C; Addenda A,B,C,E,F,K,N,O,P,Q,R,S, and U: 2006; 2006 SUPPLEMENT to Addenda A,B,C,E,F,K,N,O,P,Q,R,S, and U; Addenda's G and H: 06/29/2006 2004 ASHRAE Withdrawn
478. ASHRAE 35 Method of Testing Desiccants for Refrigerant Drying 2014 ASHRAE Active
479. ASHRAE 3622 Influence of the Expansion Device on Air-Conditioner System Performance Characteristics Under a Range of Charging Conditions 1993 ASHRAE Inactive
480. ASHRAE 3623 Evaluation of the Performance of Attic Turbine Ventilators 1993 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 9|10|11|12|13|14|15|[16]|17|18|19|20|21|22|23