รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 571 ถึง 600 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
571. ASHRAE 3713 Dynamics of Laboratory Pressurization 1993 ASHRAE Inactive
572. ASHRAE 3714 Integrated Network Architecture for Heating, Refrigerating and Air Conditioning 1993 ASHRAE Inactive
573. ASHRAE 3715 Analysis of Stability of Livestock Building Heating/Ventilation Control Systems 1993 ASHRAE Inactive
574. ASHRAE 3716 Computer Design of Terminal Heating Substations for District Heating 1993 ASHRAE Inactive
575. ASHRAE 3717 Verification of Three Energy Estimation Programs for a Low- Energy House 1993 ASHRAE Inactive
576. ASHRAE 3718 Computer Simulation of the Thermal Environment Inside a 275-KV Underground Electric Cable Tunnel 1993 ASHRAE Inactive
577. ASHRAE 3719 Comparison of Methods of Modeling the Air-Side Heat and Mass Transfer in Chilled-Water Cooling Coils 1993 ASHRAE Inactive
578. ASHRAE 3720 Determining the Effect of Lighting on the Thermal Behavior of Buildings Using a Simplified Computer Model with DOE-2 1993 ASHRAE Inactive
579. ASHRAE 3721 Assessing the Capability of the HPSIM Program to Simulate Room Air Conditioners 1993 ASHRAE Inactive
580. ASHRAE 3722 Idealized Model of Reversed-Cycle Hot Gas Defrosting - Part 1: Theory 1993 ASHRAE Inactive
581. ASHRAE 3723 Idealized Model of Reversed-Cycle Hot Gas Defrosting - Part 2: Experimental Analysis and Validation 1993 ASHRAE Inactive
582. ASHRAE 3724 Phase-Change Material Wallboard for Distributed Thermal Storage in Buildings 1993 ASHRAE Inactive
583. ASHRAE 3725 Approximate Numerical Model of Falling-Film Ice Crystal Growth for Cool Thermal Energy Storage 1993 ASHRAE Inactive
584. ASHRAE 3726 Effectiveness of Cold- Storage Door Infiltration Protective Devices 1993 ASHRAE Inactive
585. ASHRAE 3727 Electrical Conductivity of Pure Organic Liquids 1993 ASHRAE Inactive
586. ASHRAE 3728 Experimental Measurement of Heat Transfer Phenomena in a Solid Adsorbent 1993 ASHRAE Inactive
587. ASHRAE 3730 Using Solubility Data for HFC-134A and Ester Lubricant Mixtures to Model an in-Tube Evaporator or Condenser 1993 ASHRAE Inactive
588. ASHRAE 3731 Effectiveness Model for Indirect Evaporative Coolers 1993 ASHRAE Inactive
589. ASHRAE 3732 System Performance of Near Azeotropic Mixtures of R-134a and R-152a 1993 ASHRAE Inactive
590. ASHRAE 3733 Drop-in Testing of R-32 Blends as R-22 Alternatives in a Split- System Air Conditioner 1993 ASHRAE Inactive
591. ASHRAE 3734 Sealed-Tube Tests of Refrigerants from Field Systems Before and After Recycling 1993 ASHRAE Inactive
592. ASHRAE 3735 Relationships between Irreversibility, Energy Destruction, and Entropy Generation for Systems and Components 1994 ASHRAE Inactive
593. ASHRAE 3737 Development of a Toolkit for Secondary HVAC System Energy Calculations 1994 ASHRAE Inactive
594. ASHRAE 3739 Evaluating Thermal Environments by Using a Thermal Manikin with Controlled Skin Surface Temperature 1994 ASHRAE Inactive
595. ASHRAE 3740 Theoretical Study of a Personal Cooling Garment That Utilizes Natural Evaporation 1994 ASHRAE Inactive
596. ASHRAE 3741 Heat and Mass Transfer Performance Analysis of Cooling Coils at Part-Load Operating Conditions 1994 ASHRAE Inactive
597. ASHRAE 3742 Characteristic Study of Sprayed Fluid Flow in a Tube Bundle 1994 ASHRAE Inactive
598. ASHRAE 3743 Vapor Compression Cycle with Solution Circuit and Desorber/Absorber Heat Exchange 1994 ASHRAE Inactive
599. ASHRAE 3744 Development of Moisture Storage Coatings for Enthalpy Storage Wallboard 1994 ASHRAE Inactive
600. ASHRAE 3745 Use of Heat Pipe Heat Exchangers for Enhanced Dehumidification 1994 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 13|14|15|16|17|18|19|[20]|21|22|23|24|25|26|27