รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 61 ถึง 90 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
61. TM109-2011(2016)e Colorfastness to Ozone in the Atmosphere under Low Humidities 2021 AATCC Active
62. TM109-2016 Colorfastness to Ozone in the Atmosphere under Low Humidities 2016 AATCC Active
63. TM110-2015 Whiteness of Textiles 2015 AATCC Active
64. TM110-2015e2 Whiteness of Textiles 2021 AATCC Active
65. TM111-2015 Weather Resistance of Textiles: Exposure to Daylight and Weather 2015 AATCC Active
66. TM111-2015e2 Weather Resistance of Textiles: Exposure to Daylight and Weather 2021 AATCC Active
67. TM112-2014 Formaldehyde Release from Fabric, Determination of: Sealed Jar Method 2014 AATCC Active
68. TM112-2020 Formaldehyde Release from Fabric: Sealed Jar 2021 AATCC Active
69. TM114-2016 Chlorine, Retained, Tensile Loss: Multiple Sample Method 2016 AATCC Active
70. TM114-2016e Chlorine, Retained, Tensile Loss: Multiple Sample 2021 AATCC Active
71. TM115-2000e(2011)e Electrostatic Clinging of Fabrics: Fabric-to-Metal Test 2021 AATCC Active
72. TM115-2011 Electrostatic Clinging of Fabrics: Fabric-to-Metal Test 2011 AATCC Active
73. TM116-2013 Colorfastness to Crocking: Rotary Vertical Crockmeter Method 2013 AATCC Active
74. TM116-2018e Colorfastness to Crocking: Rotary Vertical Crockmeter Method 2021 AATCC Active
75. TM117-2013 Colorfastness to Heat: Dry (Excluding Pressing) 2013 AATCC Active
76. TM117-2019 Colorfastness to Heat: Dry (Excluding Pressing) 2021 AATCC Active
77. TM118-2013 Oil Repellency: Hydrocarbon Resistance Test 2013 AATCC Active
78. TM118-2020 Oil Repellency: Hydrocarbon Resistance Test 2021 AATCC Active
79. TM119-2013 Color Change Due to Flat Abrasion (Frosting): Screen Wire Method 2013 AATCC Active
80. TM119-2019 Colorfastness to Flat Abrasion (Frosting): Screen Wire 2021 AATCC Active
81. TM120-2013 Color Change Due to Flat Abrasion (Frosting): Emery Method 2013 AATCC Active
82. TM120-2019 Colorfastness to Flat Abrasion (Frosting): Emery 2021 AATCC Active
83. TM121-1995e2(2014)e Carpet Soiling: Visual Rating 2021 AATCC Active
84. TM121-2014 Carpet Soiling: Visual Rating Method 2014 AATCC Active
85. TM122-2013 Carpet Soiling: Service Soiling Method 2013 AATCC Active
86. TM122-2019 Carpet Soiling: Service Soiling 2021 AATCC Active
87. TM124-2018 Smoothness Appearance of Fabrics after Home Laundering 2018 AATCC Active
88. TM124-2018t Smoothness Appearance of Fabrics after Home Laundering 2021 AATCC Active
89. TM125-2013 Colorfastness to Perspiration and Light 2013 AATCC Active
90. TM125-2013e2(2020) Colorfastness to Perspiration and Light 2021 AATCC Active

หน้าที่ 1|2|[3]|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15