รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 61 ถึง 90 จากที่พบ 61122 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
61. TM146-2015 Dispersibility of Disperse Dyes: Filter Test 2015 AATCC
62. TM147-2016 Antibacterial Activity of Fabrics, Assessment of Textile Materials: Parallel Streak Method 2016 AATCC
63. TM148-2015 Light Blocking Effect of Textiles and Related Materials: Photodetector Method 2015 AATCC
64. TM149-2018 Chelation Value of Aminopolycarboxylic Acids and Their Salts: Calcium Oxalate Method 2018 AATCC
65. TM150-2018 Dimensional Changes of Garments after Home Laundering 2018 AATCC
66. TM15-2013 Colorfastness to Perspiration 2013 AATCC
67. TM154-2017 Thermal Fixation Properties of Disperse Dyes 2017 AATCC
68. TM157-2017 Colorfastness to Solvent Spotting: Perchloroethylene 2017 AATCC
69. TM158-2016 Dimensional Changes on Drycleaning in Perchloroethylene: Machine Method 2016 AATCC
70. TM159-2017 Transfer of Acid and Premetallized Acid Dyes on Nylon 2017 AATCC
71. TM16.1-2014 Colorfastness to Light: Outdoor 2014 AATCC
72. TM16.2-2014 Colorfastness to Light: Carbon-Arc 2014 AATCC
73. TM16.3-2014 Colorfastness to Light: Xenon-Arc 2014 AATCC
74. TM161-2018 Color Change of Disperse Dyes Caused by Metals, with and without Chelating Agent 2018 AATCC
75. TM162-2011 Colorfastness to Water: Chlorinated Pool 2011 AATCC
76. TM163-2013 Colorfastness: Dye Transfer in Storage; Fabric-to-Fabric 2013 AATCC
77. TM164-2015 Colorfastness to Oxides of Nitrogen in the Atmosphere under High Humidities 2015 AATCC
78. TM165-2013 Colorfastness to Crocking: Textile Floor Coverings— Crockmeter Method 2013 AATCC
79. TM167-2018 Foaming Propensity of Disperse Dyes 2018 AATCC
80. TM168-2018 Chelation Value of Polyaminopolycarboxylic Acids and Their Salts: Copper PAN Method 2018 AATCC
81. TM169-2017 Weather Resistance of Textiles: Xenon Lamp Exposure 2017 AATCC
82. TM170-2017 Dusting Propensity of Powder Dyes: Evaluation of 2017 AATCC
83. TM171-2014 Carpets: Cleaning of; Hot Water Extraction Method 2014 AATCC
84. TM17-2018 Wetting Agents, Evaluation of 2018 AATCC
85. TM172-2016 Colorfastness to Powdered Non-Chlorine Bleach in Home Laundering 2016 AATCC
86. TM173-2015 CMC: Calculation of Small Color Differences for Acceptability 2015 AATCC
87. TM173-2015 CMC: Calculation of Small Color Differences for Acceptability 2015 AATCC
88. TM174-2016 Antimicrobial Activity Assessment of New Carpets 2016 AATCC
89. TM175-2013 Stain Resistance: Pile Floor Coverings 2013 AATCC
90. TM176-2017 Speckiness of Colorant Dispersions: Evaluation of 2017 AATCC

หน้าที่ 1|2|[3]|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15