รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 601 ถึง 630 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
601. ASHRAE 3746 Ventilation, Humidity, and Condensation in Manufactured Houses During Winter 1994 ASHRAE Inactive
602. ASHRAE 3747 Operating an Ice Rink Year-Round by Using a Desiccant Dehumidifier to Remove Humidity 1994 ASHRAE Inactive
603. ASHRAE 3748 Measurement of the Humidity Ratio of Moist Air Using a Thermo-Hygrometer 1994 ASHRAE Inactive
604. ASHRAE 3749 Measurement of Drift Loss from Cooling Towers 1994 ASHRAE Inactive
605. ASHRAE 3750 Field Tests for Minimizing Legionella in Cooling Water in Japan 1994 ASHRAE Inactive
606. ASHRAE 3751 Ultraviolet Light Irradiation of Potable Water for Legionella Colonization in a Hospital Water Distribution System 1994 ASHRAE Inactive
607. ASHRAE 3752 Design Sensitivity Analysis for Optimal Temperature Control of a Radiant Electric Slab 1994 ASHRAE Inactive
608. ASHRAE 3753 Real-Time, on-Line Optimization of VAV System Control to Minimize the Energy Consumption Rate and to Satisfy ASHRAE Standard 62-1989 for All Occupied Zones 1994 ASHRAE Inactive
609. ASHRAE 3754 CAT (Computer-Aided Tuning) Software for PID Controllers 1994 ASHRAE Inactive
610. ASHRAE 3755 Investigation and Analysis of the Operation of Building Equipment by a Remote Monitoring System 1994 ASHRAE Inactive
611. ASHRAE 3756 Development of a Knowledge-Based System for the Selection of HVAC System Types for Small Buildings - Part I: Knowledge Acquisition 1994 ASHRAE Inactive
612. ASHRAE 3757 Development of a Knowledge-Based System for the Selection of HVAC System Types for Small Buildings - Part II: Expert System Shell 1994 ASHRAE Inactive
613. ASHRAE 3758 Dynamic Model of a Multizone VAV System for Control Analysis 1994 ASHRAE Inactive
614. ASHRAE 3759 Validation of a Run-Around Heat Recovery System Model 1994 ASHRAE Inactive
615. ASHRAE 3760 Numerical Simulation of Two-Dimensional Room Airflow with and without Buoyancy by Means of ASM 1994 ASHRAE Inactive
616. ASHRAE 3761 Experimental Studies on the Airflow Characteristics of Air-Conditioned Spaces 1994 ASHRAE Inactive
617. ASHRAE 3762 Duct Fitting Data Enhancements and Data Base Development 1994 ASHRAE Inactive
618. ASHRAE 3763 Predicting the Temperature, Humidity, Pressure, and/or Density Effects on Velocity Instrumentation 1994 ASHRAE Inactive
619. ASHRAE 3764 Development of a Building Component Air Leakage Data Base 1994 ASHRAE Inactive
620. ASHRAE 3766 Performance Evaluation of an Air-Gap Insulation System 1994 ASHRAE Inactive
621. ASHRAE 3767 Energy Performance of Hotels in Ottawa 1994 ASHRAE Inactive
622. ASHRAE 3768 Two-Phase Flow of R-22 Through Short-Tube Orifices 1994 ASHRAE Inactive
623. ASHRAE 3769 Rational Approximations of the Two-Phase Thermodynamic Properties of Nonazeotropic Refrigerant Mixtures 1994 ASHRAE Inactive
624. ASHRAE 3770 Moisture Solubility in R-123 and R-134A 1994 ASHRAE Inactive
625. ASHRAE 3771 Improved Equation of State for R-134a 1994 ASHRAE Inactive
626. ASHRAE 3772 Overall Efficiency of a Straight Fin with Combined Heat and Mass Transfer 1994 ASHRAE Inactive
627. ASHRAE 3773 Surface Irregularity Effects of Droplets and Retained Condensate on Local Heat Transfer to Finned Tubes in Cross-Flow 1994 ASHRAE Inactive
628. ASHRAE 3774 Longitudinal Fin Conduction in Multipass Cross-Counterflow Finned-Tube Heat Exchangers 1994 ASHRAE Inactive
629. ASHRAE 3775 Energy Performance Evaluation of Fenestration Patterns in Non-Daylit Peripheral Office Spaces 1994 ASHRAE Inactive
630. ASHRAE 3776 Experimental and Simulated Performance of Optimal Control of Building Thermal Storage 1994 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 14|15|16|17|18|19|20|[21]|22|23|24|25|26|27|28