รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 661 ถึง 690 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
661. ASHRAE 3803 Cross-Ventilation and Room Partitions: Wind Tunnel Experiments on Indoor Airflow Distribution 1994 ASHRAE Inactive
662. ASHRAE 3804 Solubility, Viscosity, and Density Measurements of Refrigerant-Lubricant Mixtures - Part I: Branched Acid Pentaerythritol Polyolesters with R-134a 1994 ASHRAE Inactive
663. ASHRAE 3805 Solubility, Viscosity, and Density Measurements of Refrigerant-Lubricant Mixtures - Part II: Polyalkylene Glycols with R-134a 1994 ASHRAE Inactive
664. ASHRAE 3806 Shell-Side Condensation Heat Transfer of R-134A - Part I: Finned-Tube Performance 1994 ASHRAE Inactive
665. ASHRAE 3807 Shell-Side Condensation Heat Transfer of R-134A - Part II: Enhanced Tube Performance 1994 ASHRAE Inactive
666. ASHRAE 3808 Shell-Side Condensation Heat Transfer of R-134A - Part III: Comparison with R-12 1994 ASHRAE Inactive
667. ASHRAE 3809 In-Tube Heat Transfer and Pressure Drop of R-134A and Ester Lubricant Mixtures in a Smooth Tube and a Micro-Fin Tube: Part I - Evaporation 1994 ASHRAE Inactive
668. ASHRAE 3810 In-Tube Heat Transfer and Pressure Drop of R-134A and Ester Lubricant Mixtures in a Smooth Tube and a Micro-Fin Tube: Part II - Condensation 1994 ASHRAE Inactive
669. ASHRAE 3811 Computer Program for Cryogenic Piping Systems 1994 ASHRAE Inactive
670. ASHRAE 3812 Steady-State Calorimetry Method to Measure the Ventilation Rate in an Airspace 1994 ASHRAE Inactive
671. ASHRAE 3813 Thermal Stratification of Chilled-Water Slot Flows into Storage Tanks 1994 ASHRAE Inactive
672. ASHRAE 3814 Simple Model for Calculating the Performance of a Lithium-Bromide/Water Coil Absorber 1994 ASHRAE Inactive
673. ASHRAE 3815 Thermodynamic Aspects of Selecting an Economical Domestic Cooling System for Desert Areas 1994 ASHRAE Inactive
674. ASHRAE 3816 Steady-State Simulation of an Advanced Desiccant-Enhanced Cooling and Dehumidification System 1994 ASHRAE Inactive
675. ASHRAE 3817 Time-Temperature-Humidity Relations for the Storage of Fresh Commodities 1994 ASHRAE Inactive
676. ASHRAE 3818 Indirect Evaporative Cooler with Condensation of Primary Airflow 1994 ASHRAE Inactive
677. ASHRAE 3819 Experimental Study of the Ventilation Performance of Cold-Air Distribution Systems 1994 ASHRAE Inactive
678. ASHRAE 3820 Identification and Control of Viral Aerosols in Indoor Environments 1994 ASHRAE Inactive
679. ASHRAE 3821 Low-Frequency Noise Assessment Metrics - What Do We Know? 1994 ASHRAE Inactive
680. ASHRAE 3822 Equivalent Round Diameter of Spiral Flat Oval Ducts 1994 ASHRAE Inactive
681. ASHRAE 3823 Unsteady-State Thermal Analysis of a Large Space with Vertical Temperature Distribution 1994 ASHRAE Inactive
682. ASHRAE 3824 Field Test Method for Determining Exhaust Rates in Grease Hoods for Commercial Kitchens 1994 ASHRAE Inactive
683. ASHRAE 3825 Stack Effect in Tall Buildings 1994 ASHRAE Inactive
684. ASHRAE 3826 Transient Nature of Thermal Loads Generated by People 1994 ASHRAE Inactive
685. ASHRAE 3827 Air Velocity Profiles Around a Person Standing in Front of Exhaust Hoods 1994 ASHRAE Inactive
686. ASHRAE 3828 Computer-Aided Design for Smoke Management in Atria and Covered Malls 1994 ASHRAE Inactive
687. ASHRAE 3829 Field Experiments on Occupant Comfort and Office Thermal Environments in a Hot-Humid Climate 1994 ASHRAE Inactive
688. ASHRAE 3832 Evaluation of Test Methods for Determining the Effectiveness and Capacity of Gas-Phase Air Filtration Equipment for Indoor Air Applications - Phase I: Literature Review and Test Recommendations 1994 ASHRAE Inactive
689. ASHRAE 3833 Generalized Equation of State for Refrigerants 1995 ASHRAE Inactive
690. ASHRAE 3834 System Drop-In Tests of Refrigerant Blend R-125/R-143a/R-134a (44%/52%/4%) Compared to R-502 1995 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 16|17|18|19|20|21|22|[23]|24|25|26|27|28|29|30