รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 691 ถึง 720 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
691. ASHRAE 3836 Experimental Validation of Heat Exchanger Models for Refrigerator/Freezers 1995 ASHRAE Inactive
692. ASHRAE 3837 Natural Ventilation of a Large-Scale Wholesale Market Building 1995 ASHRAE Inactive
693. ASHRAE 3838 Modeling the Ice-Filling Process of Rectangular Thermal Energy Storage Tanks with Multiple Ice Makers 1995 ASHRAE Inactive
694. ASHRAE 3839 Modeling of the Melting Process of Ice Stores in Rectangular Thermal Energy Storage Tanks with Multiple Ice Openings 1995 ASHRAE Inactive
695. ASHRAE 3840 Ice-Melting and Melt Water Discharge Temperature Characteristics of Packed Ice Beds for Rectangular Storage Tanks 1995 ASHRAE Inactive
696. ASHRAE 3841 Experimental Investigation of Water Evaporation into Low-Velocity Air Currents 1995 ASHRAE Inactive
697. ASHRAE 3842 Fractional Aerosol Filtration Efficiency Test Method for Ventilation Air Cleaners 1995 ASHRAE Inactive
698. ASHRAE 3843 Heat Transfer of R-134a in Single-Tube Spray Evaporation Including Lubricant Effects and Enhanced Surface Results 1995 ASHRAE Inactive
699. ASHRAE 3844 Experimental Evaluation of Capillary Tube-Suction Line Heat Exchanger Performance with R-152a 1995 ASHRAE Inactive
700. ASHRAE 3845 Evaporation Heat Transfer Performance of Nozzle-Sprayed Ammonia on a Horizontal Tube 1995 ASHRAE Inactive
701. ASHRAE 3846 Experimental Study of Heat Transfer Through Liquid Foam 1995 ASHRAE Inactive
702. ASHRAE 3847 Comparison of Energy Prediction of Three Ground-Coupling Heat Transfer Calculation Methods 1995 ASHRAE Inactive
703. ASHRAE 3848 Analysis of the Effect of Induced Groundwater Flow on Heat Transfer from a Vertical Open-Hole Concentric-Tube Thermal Well 1995 ASHRAE Inactive
704. ASHRAE 3849 Hourly Thermal Load Prediction for the Next 24 Hours by ARIMA, EWWA, LR, and an Artificial Neural Network 1995 ASHRAE Inactive
705. ASHRAE 3850 Two-Dimensional Forced Convection Perpendicular to the Outdoor Fenestration Surface - FEM Solution 1995 ASHRAE Inactive
706. ASHRAE 3851 Simplified Model for the Design of Radiant In-Slab Heating Panels 1995 ASHRAE Inactive
707. ASHRAE 3852 Toward a Simplified Design Method for Determining the Air Change Effectiveness 1995 ASHRAE Inactive
708. ASHRAE 3853 Filter Collection Efficiency and Growth of Microorganisms on Filters Loaded with Outdoor Air 1995 ASHRAE Inactive
709. ASHRAE 3854 On the Accuracy and Repeatability of the Pulse and Step-Down Tracer Gas Methods for Measuring Mean Ages of Air 1995 ASHRAE Inactive
710. ASHRAE 3855 Superseded by: No Replacement Description of a Commercial Kitchen Ventilation (CKV) Laboratory Facility 1995 ASHRAE Withdrawn
711. ASHRAE 3856 Development of a Design Procedure for Thermal Storage Tanks Utilizing Technologies That Separate the Manufacture of Ice from the Storage of Ice 1995 ASHRAE Inactive
712. ASHRAE 3857 Modeling of an Environmental Chamber 1995 ASHRAE Inactive
713. ASHRAE 3858 Duct Leakage Measurement and Analysis 1995 ASHRAE Inactive
714. ASHRAE 3859 Temperature and Humidity Control During Cooling and Dehumidifying by Compressor and Evaporator Fan Speed Variation 1995 ASHRAE Inactive
715. ASHRAE 3860 Growth of Microorganisms on HVAC Filters Under Controlled Temperature and Humidity Conditions 1995 ASHRAE Inactive
716. ASHRAE 3861 Theory for Heat Exchangers with Liquid-Desiccant-Wetted Surfaces 1995 ASHRAE Inactive
717. ASHRAE 3862 Design and Evaluation of Integrated Envelope and Lighting Control Strategies for Commercial Buildings 1995 ASHRAE Inactive
718. ASHRAE 3863 Analytical Determination of PID Coefficients for Temperature and Humidity Control During Cooling and Dehumidifying by Compressor and Evaporator Fan Speed Variation 1995 ASHRAE Inactive
719. ASHRAE 3864 Frequency Response Analysis of Ground-Coupled Building Envelope Surfaces 1995 ASHRAE Inactive
720. ASHRAE 3865 Energy Use and Economic Assessment of a Multistory Office Building with Daylighting of the Interior Core 1995 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 17|18|19|20|21|22|23|[24]|25|26|27|28|29|30|31