รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 751 ถึง 780 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
751. ASHRAE 3896 Analysis of Deep Basement Heat Loss by Measurements and Calculations 1995 ASHRAE Inactive
752. ASHRAE 3897 On-Line Prediction for Load Profile of An Air-Conditioning System 1995 ASHRAE Inactive
753. ASHRAE 3898 Development of Ventilation Rates and Design Information for Laboratory Animal Facilities - Part 1: Field Study 1995 ASHRAE Inactive
754. ASHRAE 3899 Fault Direction Space Method for On-Line Fault Detection 1995 ASHRAE Inactive
755. ASHRAE 3900 Experimental Study of Hay-Drying with a Liquid-Desiccant System 1995 ASHRAE Inactive
756. ASHRAE 3901 Experimental Study of Temperature, Pressure, Humidity, and/or Density Effects on Vane Anemometers 1995 ASHRAE Inactive
757. ASHRAE 3902 Accuracy of Commercial Dew-Point Hygrometers 1995 ASHRAE Inactive
758. ASHRAE 3903 Overview of the ASHRAE Annotated Guide to Load Calculation Models and Algorithms 1995 ASHRAE Inactive
759. ASHRAE 3904 Determination of the 1%, 2.5%, and 5% Occurrences of Extreme Dew-Point Temperatures and Mean Coincident Dry-Bulb Temperatures 1995 ASHRAE Inactive
760. ASHRAE 3905 Measurement of Turbulence Statistics in a Model Fire Room by LDV 1995 ASHRAE Inactive
761. ASHRAE 3906 Fire/Smoke Damper Study to Determine Dynamic Closure Capability and Leakage Performance 1995 ASHRAE Inactive
762. ASHRAE 3907 Screening Lubricants for Refrigerant Compressors: A Comparison Between a Pin and Block Tester and the High-Pressure Tribometer 1995 ASHRAE Inactive
763. ASHRAE 3908 Experimental Comparison on Performance of Rotary Compressors with Different HFC-134A Compatible Lubricants 1995 ASHRAE Inactive
764. ASHRAE 3909 Inorganic Fluoride Uptake as a Measure of Relative Compatibility of Molecular Sieve Desiccants with Fluorocarbon Refrigerants 1995 ASHRAE Inactive
765. ASHRAE 3910 Computer Simulation of a Silica Gel-Water Adsorption Refrigeration Cycle - the Influence of Operating Conditions on Cooling Output and COP 1995 ASHRAE Inactive
766. ASHRAE 3911 Experimental Investigation of a Silica Gel-Water Adsorption Refrigeration Cycle - the Influence of Operating Conditions on Cooling Output and COP 1995 ASHRAE Inactive
767. ASHRAE 3912 Semi-Empirical Method for Modeling a Reciprocating Compressor in Refrigeration Systems 1995 ASHRAE Inactive
768. ASHRAE 3913 Design and Experimental Investigation of an Ejector in an Air-Conditioning and Refrigeration System 1995 ASHRAE Inactive
769. ASHRAE 3914 ASHRAE's New Application Guide for Absorption Cooling/Refrigeration Using Recovered Heat 1995 ASHRAE Inactive
770. ASHRAE 3915 PI Control of Fan Speed to Maintain Constant Discharge Pressure 1995 ASHRAE Inactive
771. ASHRAE 3916 Effects of Surface Enhancement, Film-Feed Supply Rate, and Bundle Geometry on Spray Evaporation Heat Transfer Performance 1995 ASHRAE Inactive
772. ASHRAE 3917 Effects of Nozzle Height and Orifice Size on Spray Evaporation Heat Transfer Performance for a Low-Finned, Triangular-Pitch Tube Bundle with R-134a 1995 ASHRAE Inactive
773. ASHRAE 3918 Evaluation of the ASHRAE Method for Predicting Capillary Tube-Suction Line Heat Exchanger Performance 1995 ASHRAE Inactive
774. ASHRAE 3919 Nozzle-Sprayed Flow Rate Distribution on a Horizontal Tube Bundle 1995 ASHRAE Inactive
775. ASHRAE 3920 Flammability Limits of Ammonia-Air Mixtures 1995 ASHRAE Inactive
776. ASHRAE 3921 Operating Characteristics of a Flare/Oxidizer for the Disposal of Ammonia from an Industrial Refrigeration Facility 1995 ASHRAE Inactive
777. ASHRAE 3922 Combustion Characteristics Review of Ammonia-Air Mixtures 1995 ASHRAE Inactive
778. ASHRAE 3923 Investigation of Ammonia-Secondary Fluid Systems in Supermarket Refrigeration Systems 1995 ASHRAE Inactive
779. ASHRAE 3924 Gaseous Ammonia Dispersion: Comparison of Experimental Data with Two Predictive Models 1995 ASHRAE Inactive
780. ASHRAE 3925 System Performance Comparison of R-507 with R-502 1995 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 19|20|21|22|23|24|25|[26]|27|28|29|30|31|32|33