รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 781 ถึง 810 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
781. ASHRAE 3926 Measurement of Two-Phase Refrigerant Liquid-Vapor Mass Flow Rate - Part I: Venturi and Void Fraction Meters 1995 ASHRAE Inactive
782. ASHRAE 3927 Measurement of Two-Phase Refrigerant Liquid-Vapor Mass Flow Rate - Part II: Turbine and Void Fraction Meters 1995 ASHRAE Inactive
783. ASHRAE 3928 Measurement of Two-Phase Refrigerant Liquid-Vapor Mass Flow Rate - Part III: Combined Turbine and Venturi Meters and Comparison with Other Methods 1995 ASHRAE Inactive
784. ASHRAE 3929 Cost Optimal Analysis and Load Shifting Potentials of Cold Storage Equipment 1995 ASHRAE Inactive
785. ASHRAE 3930 ASHRAE RP-766: Study of Operational Experience with Thermal Storage Systems 1995 ASHRAE Inactive
786. ASHRAE 3931 ADPI of Cold Air Jets in an Enclosure 1996 ASHRAE Inactive
787. ASHRAE 3931 Impact of Using Measured Weather Data vs. TMY Weather Data in a DOE-2 Simulation 1995 ASHRAE Inactive
788. ASHRAE 3932 Airflow Regulation in Variable-Speed Systems for Residential HVAC Applications 1996 ASHRAE Inactive
789. ASHRAE 3933 Effects of Surrounding Spaces on Rooms Pressurized by Differential Flow Control 1996 ASHRAE Inactive
790. ASHRAE 3934 Ambient Temperature and Solar Radiation Prediction for Predictive Control of HVAC Systems and a Methodology for Optimal Building Heating Dynamic Operation 1996 ASHRAE Inactive
791. ASHRAE 3935 Climatic Conditions for Saudi Arabia 1996 ASHRAE Inactive
792. ASHRAE 3936 Model of an Ice-on-Pipe Brine Thermal Storage Component (RP-699) 1996 ASHRAE Inactive
793. ASHRAE 3937 Validation of the Algorithm for Ice-on-Pipe Brine Thermal Storage Systems (RP-699) 1996 ASHRAE Inactive
794. ASHRAE 3938 Experimental Study of a Liquid Overfeeding Window Air Conditioner 1996 ASHRAE Inactive
795. ASHRAE 3939 Energy Audit Process Simplifications from the Texas LoanSTAR Program 1996 ASHRAE Inactive
796. ASHRAE 3940 Energy Transfer Simulation for Radiantly Heated and Cooled Enclosures (RP-657) 1996 ASHRAE Inactive
797. ASHRAE 3941 Predicting Lubricant Performance in Refrigerant Compressors: a Comparison Between Component Testing and Benchtesters 1996 ASHRAE Inactive
798. ASHRAE 3942 Simulation of a 20-Ton LiBr/H2O Absorption Cooling System 1996 ASHRAE Inactive
799. ASHRAE 3943 Simulation of Solar-Assisted LiBr/H2O Cooling System 1996 ASHRAE Inactive
800. ASHRAE 3944 Prediction of the Performance of a Spined-Tube Absorber - Part 1: Governing Equations and Dimensional Analysis 1996 ASHRAE Inactive
801. ASHRAE 3945 Model for the Prediction of the Performance of a Spined-Tube Absorber - Part 2: Model and Results 1996 ASHRAE Inactive
802. ASHRAE 3946 Effect of a Heat Pipe on Dehumidification of a Controlled Air Space 1996 ASHRAE Inactive
803. ASHRAE 3947 Simplified Method for Foundation Heat Loss Calculation 1996 ASHRAE Inactive
804. ASHRAE 3948 Impacts of ASHRAE Standard 62-1989 on Small Florida Offices 1996 ASHRAE Inactive
805. ASHRAE 3949 Cost-Effective HVAC Technologies to Meet ASHRAE Standard 62-1989 in Hot and Humid Climates 1996 ASHRAE Inactive
806. ASHRAE 3950 Generalized Multiple-Spaces Equation to Accommodate Any Mix of Close-Off and Fan-Powered VAV Boxes 1996 ASHRAE Inactive
807. ASHRAE 3951 Indoor Humidity and Human Health - Part I: Literature Review of Health Effects of Humidity-Influenced Indoor Pollutants 1996 ASHRAE Inactive
808. ASHRAE 3952 Indoor Humidity and Human Health: Part II - Buildings and Their Systems 1996 ASHRAE Inactive
809. ASHRAE 3953 Lines of Constant Skin Temperature with Varying Skin Wettedness 1996 ASHRAE Inactive
810. ASHRAE 3954 New Empirical Equations for the Calculation of Centerline Air Velocity in Front of Exhaust Openings 1996 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 20|21|22|23|24|25|26|[27]|28|29|30|31|32|33|34