รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 811 ถึง 840 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
811. ASHRAE 3955 Application of an Unsteady-State Model for Predicting Vertical Temperature Distribution to an Existing Atrium 1996 ASHRAE Inactive
812. ASHRAE 3956 Development of Two-Stage Compression and Cascade Heating Heat Pump System for Hot Water Supply 1996 ASHRAE Inactive
813. ASHRAE 3957 Effect of Air-Coil Design on the Performance of Heat Pumps and Air Conditioners 1996 ASHRAE Inactive
814. ASHRAE 3958 Model to Predict the Latent Capacity of Air Conditioners and Heat Pumps at Part-Load Conditions with Constant Fan Operation 1996 ASHRAE Inactive
815. ASHRAE 3959 Comparative Analysis for Natural Gas Cooling and Space Conditioning Technologies in New York State 1996 ASHRAE Inactive
816. ASHRAE 3960 Impact of the Suction Line Accumulator on the Frost/Defrost Performance of an Air-Source Heat Pump with a Scroll Compressor 1996 ASHRAE Inactive
817. ASHRAE 3961 Leakage and Blockage Detection in Water Network of District Heating System 1996 ASHRAE Inactive
818. ASHRAE 3962 Experimental Evaluation of Attic Radiant Barriers (RP-577) 1996 ASHRAE Inactive
819. ASHRAE 3963 Use of Passive Radiation Barriers in Ventilated Attics 1996 ASHRAE Inactive
820. ASHRAE 3964 Simultaneous Heat and Moisture Transfer in Fiberglass Insulation with Transient Boundary Conditions 1996 ASHRAE Inactive
821. ASHRAE 3965 Time-Domain Estimation of Wall Conduction Transfer Function Coefficients 1996 ASHRAE Inactive
822. ASHRAE 3966 Effects of Rotation on Ice Formation 1996 ASHRAE Inactive
823. ASHRAE 3967 Parametric Analysis of Heat and Mass Transfer Performance of a Packed-Type Liquid Desiccant Absorber at Part-Load Operating Conditions 1996 ASHRAE Inactive
824. ASHRAE 3968 Physical Properties of Fluorinated Propane and Butane Derivatives and the Vapor Pressure of R-245ca/338mccq Mixtures as R-11 Alternatives 1996 ASHRAE Inactive
825. ASHRAE 3969 Vapor-Liquid Equilibria for R-22, R-134a, R-125, and R-32/125 with a Polyol Ester Lubricant: Measurements and Departure from Ideality 1996 ASHRAE Inactive
826. ASHRAE 3970 Refrigerant Management Challenges at a Nuclear Facility 1996 ASHRAE Inactive
827. ASHRAE 3971 Prediction of Liquid Superheat Around Spherical Bubbles 1996 ASHRAE Inactive
828. ASHRAE 3972 Hot-Gas Bypass Defrosting of Evaporators Utilizing a Vaporizer 1996 ASHRAE Inactive
829. ASHRAE 3973 Laboratory Evaluation of Ozone as a Corrosion Inhibitor for Carbon Steel, Copper, and Galvanized Steel in Cooling Water (RP-747) 1996 ASHRAE Inactive
830. ASHRAE 3974 Effect of Lubricant on Spray Evaporation Heat Transfer Performance of R-134a and R-22 in Tube Bundles (RP-668) 1996 ASHRAE Inactive
831. ASHRAE 3975 Surface Wettability Effect on an Indirect Evaporative Cooling System 1996 ASHRAE Inactive
832. ASHRAE 3976 Cost-Effectiveness of Indirect Evaporative Cooling for Commercial Buildings in Texas 1996 ASHRAE Inactive
833. ASHRAE 3977 Experimental Comparison of Two-Speed and Single-Speed Geothermal Heat Pumps 1996 ASHRAE Inactive
834. ASHRAE 3978 Effect of Ozone on Corrosion of Carbon Steel and Copper in the Presence of HEDP and TTA in Cooling Water (RP-748) 1996 ASHRAE Inactive
835. ASHRAE 3979 Simulation Model of Electrically Heated Residences Validated with Field Data 1996 ASHRAE Inactive
836. ASHRAE 3980 Thermal Interference of Adjacent Legs in a Vertical U-Tube Heat Exchanger for a Ground-Coupled Heat Pump 1996 ASHRAE Inactive
837. ASHRAE 3981 Modeled and Measured Effects of Compressor Downsizing in an Existing Air Conditioner/Heat Pump in the Cooling Mode 1996 ASHRAE Inactive
838. ASHRAE 3982 New Scroll Profiles Based on an Algebraic Sprial and Their Application to Small-Capacity Refrigeration Compressors 1996 ASHRAE Inactive
839. ASHRAE 3983 Derivation and Application of the SES Critical Velocity Equations 1996 ASHRAE Inactive
840. ASHRAE 3984 Numerical Modeling of Thermal Behavior of Fluid Conduit Flow with Transport Delay 1996 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 21|22|23|24|25|26|27|[28]|29|30|31|32|33|34|35