รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 841 ถึง 870 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
841. ASHRAE 3985 Theoretical Model for Predicting Adiabatic Capillary Tube Performance with Alternative Refrigerants - RP-762 1996 ASHRAE Inactive
842. ASHRAE 3986 Laboratory Evaluations of Ozone as a Scale Inhibitor for Use in Open Recirculating Cooling Systems - RP-765 1996 ASHRAE Inactive
843. ASHRAE 3987 Maintaining Temperature and Humidity in Non-Humidity-Generating Spaces 1996 ASHRAE Inactive
844. ASHRAE 3988 Energy and IAQ Impacts of CO2-Based Demand-Controlled Ventilation - RP-740 1996 ASHRAE Inactive
845. ASHRAE 3989 Identification of Contaminants, Exposures, Effects, and Control Options for Construction/Renovation Activities - RP-804 1996 ASHRAE Inactive
846. ASHRAE 3990 Controlling the Flow of Combustion Air and Fresh Air in Housing 1996 ASHRAE Inactive
847. ASHRAE 3991 Sensitivity of Fenestration Solar Gain to Source Spectrum and Angle of Incidence 1996 ASHRAE Inactive
848. ASHRAE 3992 Experimental Results from Single-Pipe Diffusers for Stratified Thermal Energy Storage 1996 ASHRAE Inactive
849. ASHRAE 3993 Investigation of Dynamic Latent Heat Storage Effects of Building Construction and Furnishings - RP-455 1996 ASHRAE Inactive
850. ASHRAE 3995 Loss coefficient Measurements in Divided-Flow Flat Oval Fittings - RP-690 1996 ASHRAE Inactive
851. ASHRAE 3996 Loss Coefficient Measurements for Flat Oval Elbows and Transitions - RP-690 1996 ASHRAE Inactive
852. ASHRAE 3997 Optimal Control of Duct Pressure in HVAC Systems 1996 ASHRAE Inactive
853. ASHRAE 3998 Study of Freezing-Point Depression of Selected Food Extracts 1996 ASHRAE Inactive
854. ASHRAE 3999 Lubricant Return Comparison of Naphthenic and Polyol Ester Oils in R-134a Household Refrigeration Applications 1996 ASHRAE Inactive
855. ASHRAE 4 Preparation of Operating and Maintenance Documentation for Building Systems 1993 ASHRAE Revised
856. ASHRAE 40 Methods of Testing for Rating Heat-Operated Unitary Air-Conditioning and Heat-Pump Equipment 15/1/2002 (R 2006) ASHRAE Active
857. ASHRAE 4000 Ventilation and Environmental Quality in Laboratory Animal Facilities - RP-784 1996 ASHRAE Inactive
858. ASHRAE 4001 Development of Ventilation Rates and Design Information for Laboratory Animal Facilities: Part 2 - Laboratory Tests - RP-730 1996 ASHRAE Inactive
859. ASHRAE 4002 Survey of Design Considerations for Ventilating and Air-Conditioning Systems in Hong Kong 1996 ASHRAE Inactive
860. ASHRAE 4003 Energy Performance of Evacuated Glazings in Residential Buildings 1996 ASHRAE Inactive
861. ASHRAE 4004 Energy Study in an Educational Institute 1996 ASHRAE Inactive
862. ASHRAE 4005 Scale Modeling of the Pressure Drop in a Stairshaft 1996 ASHRAE Inactive
863. ASHRAE 4006 Simplified Relationships for the Enhancement and Compressibility Factors of Moist Air 1996 ASHRAE Inactive
864. ASHRAE 4007 Cost-Efficiency Analysis in Support of the Energy Conservation Standards for Refrigerator/Freezers 1996 ASHRAE Inactive
865. ASHRAE 4008 Spray Evaporation Heat Transfer Performance of R-123 in Tube Bundles - RP-668 1996 ASHRAE Inactive
866. ASHRAE 4009 Effect of R-123 Condensate Inundation and Vapor Shear on Enhanced Tube Geometrics - RP-676 1996 ASHRAE Inactive
867. ASHRAE 4010 Effect of R-134a Inundation on Enhanced Tube Geometries - RP-676 1996 ASHRAE Inactive
868. ASHRAE 4011 Flow and Temperature Fields Around Human Body with Various Room Air Distribution, Part 1 - CFD Study on Computational Thermal Manikin 1997 ASHRAE Inactive
869. ASHRAE 4012 Sensitivity Study of Floor and Ceiling Plenum Energy Model Parameters - RP-787 1997 ASHRAE Inactive
870. ASHRAE 4013 Experimental Studies on the Airflow Characteristics of Spaces with Mechanical Ventilation 1997 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 22|23|24|25|26|27|28|[29]|30|31|32|33|34|35|36