รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 91 ถึง 120 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
91. TM127-2017(2018)e Water Resistance: Hydrostatic Pressure 2021 AATCC Active
92. TM127-2018 Water Resistance: Hydrostatic Pressure Test 2018 AATCC Active
93. TM128-2017 Wrinkle Recovery of Fabrics: Appearance Method 2017 AATCC Active
94. TM128-2017e Wrinkle Recovery of Fabrics: Appearance 2021 AATCC Active
95. TM129-2011(2016)e Colorfastness to Ozone in the Atmosphere under High Humidities 2021 AATCC Active
96. TM129-2016 Colorfastness to Ozone in the Atmosphere under High Humidities 2016 AATCC Active
97. TM130-2018 Soil Release: Oily Stain Release Method 2018 AATCC Active
98. TM130-2018t Soil Release: Oily Stain Release 2021 AATCC Active
99. TM131-2011 Colorfastness to Pleating: Steam Pleating 2011 AATCC Active
100. TM131-2019 Colorfastness to Steam Pleating 2021 AATCC Active
101. TM132-2004e3(2013)e3 Colorfastness to Drycleaning 2021 AATCC Active
102. TM132-2013 Colorfastness to Drycleaning 2013 AATCC Active
103. TM133-2013 Colorfastness to Heat: Hot Pressing 2013 AATCC Active
104. TM133-2020 Colorfastness to Heat: Hot Pressing 2021 AATCC Active
105. TM134-2016 Electrostatic Propensity of Carpets 2016 AATCC Active
106. TM134-2019 Electrostatic Propensity of Carpets 2021 AATCC Active
107. TM135-2018 Dimensional Changes of Fabrics after Home Laundering 2018 AATCC Active
108. TM135-2018t Dimensional Changes of Fabrics after Home Laundering 2021 AATCC Active
109. TM137-2002e(2012)e2 Rug Back Staining on Vinyl Tile 2021 AATCC Active
110. TM137-2012 Rug Back Staining on Vinyl Tile 2012 AATCC Active
111. TM138-2000e(2014)e Cleaning: Washing of Textile Floor Coverings 2021 AATCC Active
112. TM138-2014 Cleaning: Washing of Textile Floor Coverings 2014 AATCC Active
113. TM140-2018 Dye and Pigment Migration in a Pad-Dry Process: Evaluation of 2018 AATCC Active
114. TM140-2018e Dye and Pigment Migration in a Pad-Dry Process 2021 AATCC Active
115. TM141-2018 Compatibility of Basic Dyes for Acrylic Fibers 2018 AATCC Active
116. TM141-2019 Compatibility of Basic Dyes for Acrylic Fibers 2021 AATCC Active
117. TM142-2016 Appearance of Flocked Fabric after Repeated Home Laundering and/or Coin-Op Drycleaning 2016 AATCC Active
118. TM142-2016e Appearance of Flocked Fabric after Home Laundering and/or Coin-Op Drycleaning 2021 AATCC Active
119. TM143-2018 Appearance of Apparel and Other Textile End Products after Home Laundering 2018 AATCC Active
120. TM143-2018t Appearance of Apparel and Other Textile End Products after Home Laundering 2021 AATCC Active

หน้าที่ 1|2|3|[4]|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15