รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 901 ถึง 930 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
901. ASHRAE 4046 Wind Shadow Model for Air Infiltration Sheltering by Upwind Obstacles - Full Text of This Paper Can Be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 2, Number 4, October 1996, pp. 337-353 1997 ASHRAE Inactive
902. ASHRAE 4047 Development and Evaluation of a Rule-Based Control Strategy for Ice Storage Systems - Full Text of This Paper Can Be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 2, Number 4, October 1996, 1997 ASHRAE Inactive
903. ASHRAE 4048 Condensation Process in External Concrete Walls under Random Fluctuation of Outdoor Temperature - Fundamental Study on Heat and Moisture Behavior by Fokker-Planck Equation - Full Text of This Paper Can Be Found in the International Journal of Heating, Ven 1997 ASHRAE Inactive
904. ASHRAE 4049 Evaluation of Directional Shading Fabric Composites with Application to Improved Daylight - Full Text of This Paper Can Be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 2, Number 4, October 1997 ASHRAE Inactive
905. ASHRAE 4050 Bulk Refrigeration of Fruits and Vegetables Part II: Computer Algorithm for Heat Loads and Moisture Loss - Full Text of This Paper Can Be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 2, Nu 1997 ASHRAE Inactive
906. ASHRAE 4051 To Boil or Not to Boil - Study of Bubble Embryo Dormancy Limits 1997 ASHRAE Inactive
907. ASHRAE 4052 Field Study of Office Thermal Comfort Using Questionnaire Software 1997 ASHRAE Inactive
908. ASHRAE 4053 Using Manufacturers' Acoustical Data - RP 786 1997 ASHRAE Inactive
909. ASHRAE 4054 Deferred Heat Supply for Space Heating Using a Capacity-Limiting Device - A Beneficial Approach for District Heating 1997 ASHRAE Inactive
910. ASHRAE 4055 Fundamental Study of Refrigerant-Line Transients: Part 2 - Pressure Excursion Estimates and Initiation Mechanisms - RP 736 1997 ASHRAE Inactive
911. ASHRAE 4056 Energy-Saving Opportunities for Positive-Displacement Air Compressors 1997 ASHRAE Inactive
912. ASHRAE 4057 Experimental Investigation of an Advanced Adsorption Refrigeration Cycle 1997 ASHRAE Inactive
913. ASHRAE 4058 Evaluation of Ozone-Friendly Hydrofluoropropane-Based Zeotropic Refrigerant Mixtures in a Lorenz-Meutzner Refrigerator/Freezer 1997 ASHRAE Inactive
914. ASHRAE 4059 Performance of Nozzle-Sprayed Ammonia Evaporator with Square-Pitch Plain-Tube Bundle - RP 725 1997 ASHRAE Inactive
915. ASHRAE 4060 Electric Storage Water Heaters: From Laboratory Measurements to Field Electricity Consumption 1997 ASHRAE Inactive
916. ASHRAE 4061 Evaluation of Proposed ASHRAE Energy Audit Form and Procedures - RP 669 1997 ASHRAE Inactive
917. ASHRAE 4062 Modeling the Thermal and Emissions Performance of Commercial Boilers 1997 ASHRAE Inactive
918. ASHRAE 4063 Use of EMCS Recorded Data to Identify Potential Savings Due to Improved HVAC Operations and Maintenance 1997 ASHRAE Inactive
919. ASHRAE 4064 Thermal Sensation Prediction Tool for Use by the Profession - RP 781 1997 ASHRAE Inactive
920. ASHRAE 4065 Convective Heat Transfer in Building Energy and Thermal load Calculations - RP 664 1997 ASHRAE Inactive
921. ASHRAE 4066 Energy Performance Analysis of Prototype Electrochromic Windows 1997 ASHRAE Inactive
922. ASHRAE 4067 Measured Annual Performance of 10 Roof and 14 Wall Assemblies in Dhahran, Saudi Arabia 1997 ASHRAE Inactive
923. ASHRAE 4068 Sensitivity Analysis for Building Thermal Loads 1997 ASHRAE Inactive
924. ASHRAE 4069 Thermodynamic Properties of the Lithium Bromide + Diethanolamine + Water System 1997 ASHRAE Inactive
925. ASHRAE 4070 Study of Control Strategy Using Outdoor Air to Reduce Winter Indoor Humidity in Taiwanese Apartments - Demonstrated by Ventilation Design for a Bathroom 1997 ASHRAE Inactive
926. ASHRAE 4071 Derivations of Equations Necessary for Primary Airflow Redistribution in VAV Systems to Reduce Outdoor Air Intake While Meeting Ventilation Requirements 1997 ASHRAE Inactive
927. ASHRAE 4072 Evaluating Building IAQ and Ventilation with Indoor Carbon Dioxide 1997 ASHRAE Inactive
928. ASHRAE 4073 Field Study of Occupant Comfort and Office Thermal Environments in a Cold Climate - RP 821 1997 ASHRAE Inactive
929. ASHRAE 4074 Impacts of Static Pressure Set Level on HVAC Energy Consumption and Indoor Conditions 1997 ASHRAE Inactive
930. ASHRAE 4075 Literature Review on CO2 - Based Demand-Controlled Ventilation 1997 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 24|25|26|27|28|29|30|[31]|32|33|34|35|36|37|38