รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 931 ถึง 960 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
931. ASHRAE 4076 Potential Correction Factors for Interpreting CO2 Measurements in Buildings 1997 ASHRAE Inactive
932. ASHRAE 4077 Advanced Economizer Controller for Dual-Duct Air-Handling Systems - with a Case Application 1997 ASHRAE Inactive
933. ASHRAE 4078 Evaluation of Residential Duct-Sealing Effectiveness - RP 865 1997 ASHRAE Inactive
934. ASHRAE 4079 Achieving Successful Cool Storage Projects - RP 850 1997 ASHRAE Inactive
935. ASHRAE 4080 Review on Using the "Time Constant" for Studying the Atrium Smoke-Filling Processes 1997 ASHRAE Inactive
936. ASHRAE 4081 Simulation of an Automotive Heat Pump 1997 ASHRAE Inactive
937. ASHRAE 4082 Effect of Residential Equipment Capacity on Energy Use, Demand, and Run-Time 1997 ASHRAE Inactive
938. ASHRAE 4083 Refrigerator/Freezer Energy Use: Measured Values vs. Simulation Results 1997 ASHRAE Inactive
939. ASHRAE 4084 Airborne and Settled Dust Levels in a Swine House 1997 ASHRAE Inactive
940. ASHRAE 4085 New Method to Estimate the Thermal Contact Resistance in Finned-Tube Heat Exchangers 1997 ASHRAE Inactive
941. ASHRAE 4086 Parametric Analysis of an Internal-Melt Ice-On-Coil Tank 1997 ASHRAE Inactive
942. ASHRAE 4087 Flow Boiling and Pressure Drop Measurements for R-134a/Oil Mixtures Part 1: Evaporation in a Microfin Tube 1997 ASHRAE Inactive
943. ASHRAE 4088 Flow Boiling and Pressure Drop Measurements for R-134a/Oil Mixtures Part 2: Evaporation in a Plain Tube 1997 ASHRAE Inactive
944. ASHRAE 4089 Baselining Methodology for Facility-Level Monthly Energy Use - Part 1: Theoretical Aspects 1997 ASHRAE Inactive
945. ASHRAE 4090 Baselining Methodology for Facility-Level Monthly Energy Use - Part 2: Application to Eight Army Installations 1997 ASHRAE Inactive
946. ASHRAE 4091 An Analysis of the Performance of Different Intermittent Heating Controllers and an Evaluation of Comfort and Energy Consumption - The full text of this paper can be found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refriger 1998 ASHRAE Inactive
947. ASHRAE 4092 Development of District Heating and Cooling Plant Operation Support System 1998 ASHRAE Inactive
948. ASHRAE 4093 Extending the Concept of Energy Delivery Efficiency (EDE) of HVAC Systems 1998 ASHRAE Inactive
949. ASHRAE 4094 Knowledge-Based Sizing of Congeneration Plant in Buildings 1998 ASHRAE Inactive
950. ASHRAE 4095 WYEC2 User's Manual and Software Toolkit - RP-728 1998 ASHRAE Inactive
951. ASHRAE 4096 A Simulation Environment for the Analysis of Ice Storage Controls - The full text of this paper can be found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Reaserch, Volume 3, Number 2, April 1997, pp. 128-148. 1998 ASHRAE Inactive
952. ASHRAE 4097 Description of a Steady-State Cooling Plant Model Developed for Use in Evaluating Optimal Control of Ice Thermal Energy Storage Systems 1998 ASHRAE Inactive
953. ASHRAE 4098 Development of a Paedictive Optimal Controller fot Thermal Energy Storage Systems - The full text of this paper can be found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 3, Number 3, July 1997, 1998 ASHRAE Inactive
954. ASHRAE 4099 Evolution of Temperature Distributions in a Full-Scale Stratified Chilled-Water Storage Tank with Radial Diffusers 1998 ASHRAE Inactive
955. ASHRAE 41.1 Standard Method for Temperature Measurement 26/1/2013 ASHRAE Active
956. ASHRAE 41.10 Standard Methods for Refrigerant Mass Flow Measurement Using Flowmeters 22/6/2013 ASHRAE Active
957. ASHRAE 41.11 Standard Methods for Power Measurement 28/6/2014 ASHRAE Active
958. ASHRAE 41.2 Standard Methods for Laboratory Airflow Measurement 2/7/1987 (R 1992) ASHRAE Active
959. ASHRAE 41.3 Standard Methods for Pressure Measurement 28/6/2014 ASHRAE Active
960. ASHRAE 41.4 Standard Method for Measuring the Proportion of Lubricant in Liquid Refrigerant 30/4/2015 ASHRAE Active

หน้าที่ 25|26|27|28|29|30|31|[32]|33|34|35|36|37|38|39