รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 991 ถึง 1020 จากที่พบ 81505 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
991. ASHRAE 4126 Heat Transfer Coefficients and Pressure Drops for R-134a and an Ester Lubricant Mixture in a Smooth Tube and a Micro-Fin Tube - RP-630 1998 ASHRAE Inactive
992. ASHRAE 4127 A Comparison of the Heat Transfer and Pressure Drop Performance of R-134a-Lubricant Mixture in Different Diameter Smooth Tubes and Micro-Fin Tubes - RP-630 1998 ASHRAE Inactive
993. ASHRAE 4128 Investigation of the Potential Effect of Zeotropic Refrigerant Mixture on Performance of a Hot Water Heat Pump 1998 ASHRAE Inactive
994. ASHRAE 4129 An Entropy-Based, Air-Side Heat Exchanger Performance Evaluation Method: Application to a Condenser - The Full Text of This Paper can be Found in the International Joutnal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Researcg, Volumn 3, Jul 1998 ASHRAE Inactive
995. ASHRAE 4131 Drying R-407C and R-410A Refrigerant Blends with Molecular Sieve Desiccants 1998 ASHRAE Inactive
996. ASHRAE 4132 Method for Accelerating the Estimation of Wear in Rolling-Piston-Type Rotary Compressors 1998 ASHRAE Inactive
997. ASHRAE 4133 New Back-Pressure Control System Improving the Annual Performance of Scroll Compressors 1998 ASHRAE Inactive
998. ASHRAE 4134 Potential of the Zeotropic Mixture R-22/R-142b in High-Temperature Heat Pump Water Heaters with Capacity Modulation 1998 ASHRAE Inactive
999. ASHRAE 4135 Insulation of Steel Studs in the Rehab of Masonry Structures 1998 ASHRAE Inactive
1000. ASHRAE 4136 Retail Refrigeration Systems - The Use of Ammonia and Two-Level Secondary Refrigeration 1998 ASHRAE Inactive
1001. ASHRAE 4137 Two-Dimensional Air Exfiltration and Heat Transfer Through Fiberglass Insulation: Part I - Numerical Model and Experimental Facility - The Full Text of this Paper Can Be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refr 1998 ASHRAE Inactive
1002. ASHRAE 4138 Two-Dimensional Air Exfiltration and Heat Transfer Through Fiberglass Insulation: Part II - Comparision between Simulations and Experiments - The Full Text of This Paper Can Be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning a 1998 ASHRAE Inactive
1003. ASHRAE 4139 A Simple Methodology to Predict Local Temperature and Humidity 1998 ASHRAE Inactive
1004. ASHRAE 4140 A Standard Simulation Test Bed for the Evaluation of Control Algorithms and Strategies - RP-825 1998 ASHRAE Inactive
1005. ASHRAE 4141 Challenges in Modeling Vapor-Compression Liquid Chillers 1998 ASHRAE Inactive
1006. ASHRAE 4142 Flow Control with Electric Actuators - The Full Text of this Paper Can Be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume3, Number 3, July 1997, pp. 265-289 1998 ASHRAE Inactive
1007. ASHRAE 4143 Introducing Building Energy Simulation Classes on the Web 1998 ASHRAE Inactive
1008. ASHRAE 4144 Laboratory Measurements of Wind Effects on Ridge Vent Performance 1998 ASHRAE Inactive
1009. ASHRAE 4145 Optimal Preview Control for HVAC System 1998 ASHRAE Inactive
1010. ASHRAE 4146 Rates of Evaporation from Swimming Pools in Active Use 1998 ASHRAE Inactive
1011. ASHRAE 4147 Reduction of Hysteresis in PI-Controlled Systems 1998 ASHRAE Inactive
1012. ASHRAE 4148 Small-Scale On-Line Diagnostics for an HVAC System - RP-883 1998 ASHRAE Inactive
1013. ASHRAE 4149 Effectiveness of a Municipal Ground-Coupled Reversible Heat Pump System Compared to an Air-Source System 1998 ASHRAE Inactive
1014. ASHRAE 4150 Voltage and Current Transducer Harmonic Sensitivity Analysis - RP-770 1998 ASHRAE Inactive
1015. ASHRAE 4151 Wavelet Analysis of Electric Adjustable Speed Drive Waveforms 1998 ASHRAE Inactive
1016. ASHRAE 4152 A New Experimental Approach for the Evaluation of Domestic Ventilation Systems: Part 1 - Description of Experimental Facilities and Their Application to the Quantification of Buoyancy-Driven Airflow in Two-Story Houses 1998 ASHRAE Inactive
1017. ASHRAE 4153 A New Experimental Approach for the Evaluation of Domestic Ventilation Systems: Part 2 - Necessary Airtightness Levels, Inner Door Conditions, and Temperature Difference for Successful Function of Nonduct Exhaust-Only Ventilation System 1998 ASHRAE Inactive
1018. ASHRAE 4154 A New Experimental Approach for the Evaluation of Domestic Ventilation Systems: Part 3 - Evaluation of Ventilation Systems for an Entire House 1998 ASHRAE Inactive
1019. ASHRAE 4155 Advanced Feedback Control of Indoor Air Quality Using Real-Time Computational Fluid Dynamics 1998 ASHRAE Inactive
1020. ASHRAE 4156 Airflow Around a Passenger Seated in a Bus - The Full Text of This Paper Can be Found in the International Journal of Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Research, Volume 3, October 1997, pp. 311-323 1998 ASHRAE Inactive

หน้าที่ 27|28|29|30|31|32|33|[34]|35|36|37|38|39|40|41