รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 1 ถึง 30 จากที่พบ 187 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
1. A100-15 Water Wells 2015 AWWA Active
2. B100-16 Granular Filter Material 2016 AWWA Active
3. B101-16 Precoat Filter Media 2016 AWWA Active
4. B102-15 Manganese Greensand for Filters 2015 AWWA Active
5. B112-19 Microfiltration and Ultrafiltration Membrane Systems 2019 AWWA Active
6. B114-16 Reverse Osmosis and Nanofiltration Systems for Water Treatment 2016 AWWA Active
7. B116-15 Electrodialysis and Ion-Exchange Membrane Systems 2015 AWWA Active
8. B130-18 Membrane Bioreactor Systems 2018 AWWA Active
9. B200-17 Sodium Chloride 2017 AWWA Active
10. B201-18 Soda Ash 2018 AWWA Active
11. B202-19 Quicklime and Hydrated Lime 2019 AWWA Active
12. B300-18 Hypochlorites 2018 AWWA Active
13. B301-18 Liquid Chlorine 2018 AWWA Active
14. B302-16 Ammonium Sulfate 2016 AWWA Active
15. B303-18 Sodium Chlorite 2018 AWWA Active
16. B304-18 Liquid Oxygen for Ozone Generation for Water, Wastewater, and Reclaimed Water Systems 2018 AWWA Active
17. B305-15 Anhydrous Ammonia 2015 AWWA Active
18. B306-15 Aqua Ammonia (Liquid Ammonium Hydroxide) 2015 AWWA Active
19. B402-18 Ferrous Sulfate 2018 AWWA Active
20. B403-16 Aluminum Sulfate—Liquid, Ground, or Lump—Errata Incorporated 2016 AWWA Active
21. B404-14 Liquid Sodium Silicate 2014 AWWA Active
22. B405-16 Sodium Aluminate 2016 AWWA Active
23. B406-14 Ferric Sulfate 2014 AWWA Active
24. B407-18 Liquid Ferric Chloride 2018 AWWA Active
25. B408-18 Liquid Polyaluminum Chloride 2018 AWWA Active
26. B451-16 Poly(Diallyldimethyl-ammonium Chloride) 2016 AWWA Active
27. B452-14 EPI-DMA Polyamines 2014 AWWA Active
28. B453-13 Polyacrylamide 2013 AWWA Active
29. B501-13 Sodium Hydroxide (Caustic Soda) 2013 AWWA Active
30. B502-17 Sodium Polyphosphate, Glassy (Sodium Hexametaphosphate) 2017 AWWA Active

หน้าที่ [1]|2|3|4|5|6|7