รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 121 ถึง 150 จากที่พบ 187 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
121. C606-15 Grooved and Shouldered Joints 2015 AWWA Active
122. C620-07 (R17) Spray-Applied In-Place Epoxy Lining of Water Pipelines, 3 In. (75 mm) and Larger 2017 AWWA Active
123. C621-18 Internal Pipe Joint Seal Assemblies for Water Service 2018 AWWA Active
124. C651-14 Disinfecting Water Mains 2014 AWWA Active
125. C652-11 Disinfection of Water-Storage Facilities 2011 AWWA Active
126. C653-13 Disinfection of Water Treatment Plants 2013 AWWA Active
127. C654-13 Disinfection of Wells 2013 AWWA Active
128. C655-18 Field Dechlorination 2018 AWWA Active
129. C670-15 Online Chlorine Analyzer Operation and Maintenance 2015 AWWA Active
130. C671-16 Online Turbidimeter Operation and Maintenance 2016 AWWA Active
131. C700-15 Cold-Water Meters—Displacement Type, Metal Alloy Main Case 2015 AWWA Active
132. C701-15 Cold-Water Meters—Turbine Type, for Customer Service 2015 AWWA Active
133. C702-15 Cold-Water Meters—Compound Type 2015 AWWA Active
134. C703-15 Cold-Water Meters—Fire-Service Type 2015 AWWA Active
135. C704-15 Propeller-Type Meters for Waterworks Applications 2015 AWWA Active
136. C707-10 (R16) Encoder-Type Remote-Registration Systems for Cold-Water Meters 2016 AWWA Active
137. C708-15 Cold-Water Meters—Multijet Type 2015 AWWA Active
138. C710-15 Cold-Water Meters—Displacement Type, Plastic Main Case 2015 AWWA Active
139. C712-15 Cold-Water Meters—Singlejet Type 2015 AWWA Active
140. C713-15 Cold-Water Meters—Fluidic-Oscillator Type 2015 AWWA Active
141. C714-13 Cold-Water Meters for Residential Fire Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes 2013 AWWA Active
142. C715-18 Cold-Water Meters—Electromagnetic and Ultrasonic Type, for Revenue Applications 2018 AWWA Active
143. C750-16 Transit-Time Flowmeters in Full Closed Conduits 2016 AWWA Active
144. C751-16 Magnetic Inductive Flowmeters 2016 AWWA Active
145. C800-14 Underground Service Line Valves and Fittings 2014 AWWA Active
146. C810-17 Replacement and Flushing of Lead Service Lines 2017 AWWA Active
147. C900-16 Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe and Fabricated Fittings, 4 In. Through 60 In. (100 mm Through 1,500 mm) 2016 AWWA Active
148. C901-17 Polyethylene (PE) Pressure Pipe and Tubing, 3/4 In. (19 mm) Through 3 In. (76 mm), for Water Service—Errata Incorporated 2017 AWWA Active
149. C903-16 Polyethylene-Aluminum-Polyethylene (PE-AL-PE) Composite Pressure Pipe, 12 mm (ฝ In.) Through 51 mm (2 In.), for Water Service 2016 AWWA Active
150. C904-16 Crosslinked Polyethylene (PEX) Pressure Tubing, ฝ In. (13 mm) Through 3 In. (76 mm), for Water Service 2016 AWWA Active

หน้าที่ 1|2|3|4|[5]|6|7