รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 151 ถึง 180 จากที่พบ 187 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
151. C906-15 Polyethylene (PE) Pressure Pipe and Fittings, 4 In. Through 65 In. (100 mm Through 1,650 mm), for Waterworks 2015 AWWA Active
152. C907-17 Injection-Molded Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Fittings, 4 In. Through 12 In. (100 mm Through 300 mm), for Water, Wastewater, and Reclaimed Water Service 2017 AWWA Active
153. C909-16 Molecularly Oriented Polyvinyl Chloride (PVCO) Pressure Pipe, 4 In. (100 mm) and Larger 2016 AWWA Active
154. C950-13 Fiberglass Pressure Pipe 2013 AWWA Active
155. D100-11 Welded Carbon Steel Tanks for Water Storage 2011 AWWA Active
156. D102-17 Coating Steel-Water Storage Tanks 2017 AWWA Active
157. D103-09 Factory-Coated Bolted Carbon Steel Tanks for Water Storage 2009 AWWA Active
158. D104-17 Automatically Controlled, Impressed-Current Cathodic Protection for the Interior Submerged Surfaces of Steel Water Storage Tanks 2017 AWWA Active
159. D106-16 Sacrificial Anode Cathodic Protection Systems for the Interior Submerged Surfaces of Steel Water Storage Tanks 2016 AWWA Active
160. D107-16 Composite Elevated Tanks for Water Storage-Errata Incorporated 2016 AWWA Active
161. D108-10 Aluminum Dome Roofs for Water Storage Facilities 2010 AWWA Active
162. D110-13 (R18) Wire- and Strand-Wound, Circular, Prestressed Concrete Water Tanks 2018 AWWA Active
163. D115-17 Tendon-Prestressed Concrete Water Tanks-Addendum Incorporated 2017 AWWA Active
164. D120-09 Thermosetting Fiberglass-Reinforced Plastic Tanks 2009 AWWA Active
165. D121-12 Bolted Aboveground Thermosetting Fiberglass-Reinforced Plastic Panel-Type Tanks for Water Storage 2012 AWWA Active
166. D130-11 Geomembrane Materials for Potable Water Applications 2011 AWWA Active
167. E102-17 Submersible Vertical Turbine Pumps 2017 AWWA Active
168. E103-15 Horizontal and Vertical Line-Shaft Pumps 2015 AWWA Active
169. E200-18 Progressive Cavity Chemical Metering Pumps 2018 AWWA Active
170. F101-19 Contact-Molded, Fiberglass-Reinforced Plastic Wash-Water Troughs and Launders 2019 AWWA Active
171. F102-19 Matched-Die-Molded, Fiberglass-Reinforced Plastic Weir Plates, Scum Baffles, and Mounting Brackets 2019 AWWA Active
172. F110-16 Ultraviolet Disinfection Systems for Drinking Water 2016 AWWA Active
173. F120-18 Ozone Systems for Water 2018 AWWA Active
174. G100-17 Water Treatment Plant Operation and Management 2017 AWWA Active
175. G200-15 Distribution Systems Operation and Management 2015 AWWA Active
176. G300-14 Source Water Protection 2014 AWWA Active
177. G400-18 Utility Management System 2018 AWWA Active
178. G410-18 Business Practices for Operation and Management 2017 AWWA Active
179. G420-17 Communication and Customer Relations 2017 AWWA Active
180. G430-14 Security Practices for Operation and Management 2014 AWWA Active

หน้าที่ 1|2|3|4|5|[6]|7