รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 31 ถึง 60 จากที่พบ 187 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
31. B503-17 Sodium Tripolyphosphate 2017 AWWA Active
32. B504-18 Monosodium Phosphate, Anhydrous and Liquid 2018 AWWA Active
33. B505-18 Disodium Phosphate, Anhydrous 2018 AWWA Active
34. B506-18 Zinc Orthophosphate 2018 AWWA Active
35. B507-16 Phosphoric Acid 2016 AWWA Active
36. B510-18 Carbon Dioxide 2018 AWWA Active
37. B511-17 Potassium Hydroxide 2017 AWWA Active
38. B512-15 Sulfur Dioxide 2015 AWWA Active
39. B550-17 Calcium Chloride 2017 AWWA Active
40. B600-16 Powdered Activated Carbon 2016 AWWA Active
41. B601-17 Sodium Metabisulfite 2017 AWWA Active
42. B602-17 Copper Sulfate 2017 AWWA Active
43. B603-16 Permanganates 2016 AWWA Active
44. B604-18 Granular Activated Carbon 2018 AWWA Active
45. B605-18 Reactivation of Granular Activated Carbon 2018 AWWA Active
46. B701-18 Sodium Fluoride 2018 AWWA Active
47. B702-18 Sodium Fluorosilicate 2018 AWWA Active
48. B703-11 Fluorosilicic Acid 2011 AWWA Active
49. C104/A21.4-16 Cement–Mortar Lining for Ductile-Iron Pipe and Fittings 2016 AWWA Active
50. C105/A21.5-18 Polyethylene Encasement for Ductile-Iron Pipe Systems 2018 AWWA Active
51. C110/A21.10-12 Ductile-Iron and Gray-Iron Fittings 2012 AWWA Active
52. C111/A21.11-17 Rubber-Gasket Joints for Ductile-Iron Pressure Pipe and Fittings 2017 AWWA Active
53. C115/A21.15-11 Flanged Ductile-Iron Pipe With Ductile-Iron or Gray-Iron Threaded Flanges 2011 AWWA Active
54. C116/A21.16-15 Protective Fusion-Bonded Coatings for the Interior and Exterior Surfaces of Ductile-Interior and Exterior Surfaces of Ductile-Iron and Gray-Iron Fittings 2015 AWWA Active
55. C150/A21.50-14 Thickness Design of Ductile-Iron Pipe 2014 AWWA Active
56. C151/A21.51-17 Ductile-Iron Pipe, Centrifugally Cast 2017 AWWA Active
57. C153/A21.53-11 Ductile-Iron Compact Fittings 2011 AWWA Active
58. C200-17 Steel Water Pipe, 6 In. (150 mm) and Larger 2017 AWWA Active
59. C203-15 Coal-Tar Protective Coatings and Linings for Steel Water Pipe 2015 AWWA Active
60. C205-18 Cement–Mortar Protective Lining and Coating for Steel Water Pipe—4 In. (100 mm) and Larger—Shop Applied 2018 AWWA Active

หน้าที่ 1|[2]|3|4|5|6|7