รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 61 ถึง 90 จากที่พบ 187 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
61. C206-17 Field Welding of Steel Water Pipe 2017 AWWA Active
62. C207-18 Steel Pipe Flanges for Waterworks Service, Sizes 4 In. Through 144 In. (100 mm Through 3,600 mm) 2018 AWWA Active
63. C208-17 Dimensions for Fabricated Steel Water Pipe Fittings 2017 AWWA Active
64. C209-13 Cold-Applied Tape Coatings for Steel Water Pipe, Special Sections, Connections, and Fittings 2013 AWWA Active
65. C210-15 Liquid-Epoxy Coatings and Linings for Steel Water Pipe and Fittings 2015 AWWA Active
66. C213-15 Fusion-Bonded Epoxy Coatings and Linings for Steel Water Pipe and Fittings 2015 AWWA Active
67. C214-14 Tape Coatings for Steel Water Pipe 2014 AWWA Active
68. C215-16 Extruded Polyolefin Coatings for Steel Water Pipe 2016 AWWA Active
69. C216-15 Heat-Shrinkable Cross-Linked Polyolefin Coatings for Steel Water Pipe and Fittings 2015 AWWA Active
70. C217-16 Microcrystalline Wax and Petrolatum Tape Coating Systems for Steel Water Pipe and Fittings (C217-17a Addendum Incorporated) 2016 AWWA Active
71. C218-16 Liquid Coatings for Aboveground Steel Water Pipe and Fittings 2016 AWWA Active
72. C219-17 Bolted, Sleeve-Type Couplings for Plain-End Pipe 2017 AWWA Active
73. C220-17 Stainless-Steel Pipe, 1/2 In. (13 mm) and Larger 2017 AWWA Active
74. C221-18 Fabricated Steel Mechanical Slip-Type Expansion Joints 2018 AWWA Active
75. C222-18 Polyurethane Coatings and Linings for Steel Water Pipe and Fittings 2018 AWWA Active
76. C223-19 Fabricated Steel and Stainless-Steel Tapping Sleeves 2019 AWWA Active
77. C224-17 Nylon-11-Based Polyamide Coatings and Linings for Steel Water Pipe and Fittings 2017 AWWA Active
78. C225-14 Fused Polyolefin Coatings for Steel Water Pipe 2014 AWWA Active
79. C226-13 Stainless-Steel Fittings for Waterworks Service, Sizes 1/2 In. Through 72 In. (13 mm Through 1,800 mm) 2013 AWWA Active
80. C227-17 Bolted, Split-Sleeve Couplings 2017 AWWA Active
81. C228-19 Stainless-Steel Pipe Flange Joints for Water Service-Sizes 2 In. Through 72 In. (50 mm Through 1,800 mm) 2019 AWWA Active
82. C229-15 Fusion-Bonded Polyethylene Coatings for Steel Water Pipe and Fittings 2015 AWWA Active
83. C230-16 Stainless-Steel Full-Encirclement Repair and Service Connection Clamps for 2-In. Through 12-In. (50-mm Through 300-mm) Pipe 2016 AWWA Active
84. C231-17 Field Welding of Stainless Steel Water Pipe 2017 AWWA Active
85. C300-16 Reinforced Concrete Pressure Pipe, Steel- Cylinder Type 2016 AWWA Active
86. C301-14 Prestressed Concrete Pressure Pipe, Steel- Cylinder Type 2014 AWWA Active
87. C302-16 Reinforced Concrete Pressure Pipe, Noncylinder Type 2016 AWWA Active
88. C303-17 Concrete Pressure Pipe, Bar-Wrapped, Steel-Cylinder Type 2017 AWWA Active
89. C304-14 Design of Prestressed Concrete Cylinder Pipe 2014 AWWA Active
90. C305-18 CFRP Renewal and Strengthening of Prestressed Concrete Cylinder Pipe (PCCP) 2018 AWWA Active

หน้าที่ 1|2|[3]|4|5|6|7