รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 91 ถึง 120 จากที่พบ 187 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน จำนวนหน้า สถานะ
91. C500-19 Metal-Seated Gate Valves for Water Supply Service 2019 AWWA Active
92. C502-18 Dry-Barrel Fire Hydrants 2018 AWWA Active
93. C503-18 Wet-Barrel Fire Hydrants 2018 AWWA Active
94. C504-15 Rubber-Seated Butterfly Valves 2015 AWWA Active
95. C507-18 Ball Valves, 6 In. Through 60-In. (150 mm Through 1,500 mm) 2018 AWWA Active
96. C508-17 Swing-Check Valves for Waterworks Service, 2-In. Through 48-In. (50-mm Through 1,200-mm) NPS 2017 AWWA Active
97. C509-15 Resilient-Seated Gate Valves for Water Supply Service 2015 AWWA Active
98. C510-17 Double Check-Valve Backflow Prevention Assembly 2017 AWWA Active
99. C511-17 Reduced-Pressure Principle Backflow Prevention Assembly 2017 AWWA Active
100. C512-15 Air-Release, Air/Vacuum, and Combination Air Valves for Water and Wastewater Service 2015 AWWA Active
101. C514-15 Air Valve and Vent Inflow Preventer Assemblies for Potable Water Distribution System and Storage Facilities 2015 AWWA Active
102. C515-15 Reduced-Wall, Resilient-Seated Gate Valves for Water Supply Service 2015 AWWA Active
103. C516-14 Large-Diameter Rubber-Seated Butterfly Valves, Sizes 78 In. (2,000 mm) and Larger 2014 AWWA Active
104. C517-16 Resilient-Seated Cast-Iron Eccentric Plug Valves 2016 AWWA Active
105. C518-18 Double-Disc Swing-Check Valves for Waterworks Service, 2-In Through 48-In. (50-mm Through 1,200-mm) NPS 2018 AWWA Active
106. C519-18 High-Performance Waterworks Butterfly Valves—3 In. (75 mm) Through 60 In. (1,500 mm) 2018 AWWA Active
107. C520-19 Knife Gate Valves, Sizes 2 In. (50 mm) Through 96 In. (2,400 mm) 2019 AWWA Active
108. C521-18 Plastic Ball Valves 2018 AWWA Active
109. C530-17 Pilot-Operated Control Valves 2017 AWWA Active
110. C541-16 Hydraulic and Pneumatic Cylinder- and Vane-Type Actuators for Valves and Slide Gates 2016 AWWA Active
111. C542-16 Electric Motor Actuators for Valves and Slide Gates 2016 AWWA Active
112. C550-17 Protective Interior Coatings for Valves and Hydrants 2017 AWWA Active
113. C560-14 Cast-Iron Slide Gates 2014 AWWA Active
114. C561-14 Fabricated Stainless-Steel Slide Gates 2014 AWWA Active
115. C562-14 Fabricated Aluminum Slide Gates 2014 AWWA Active
116. C563-14 Fabricated Composite Slide Gates 2014 AWWA Active
117. C600-17 Installation of Ductile-Iron Mains and Their Appurtenances 2017 AWWA Active
118. C602-17 Cement–Mortar Lining of Water Pipelines in Place—4 In. (100 mm) and Larger 2017 AWWA Active
119. C604-17 Installation of Buried Steel Water Pipe—4 In. (100 mm) and Larger 2017 AWWA Active
120. C605-13 Underground Installation of Polyvinyl Chloride (PVC) and Molecularly Oriented Polyvinyl Chloride (PVCO) Pressure Pipe and Fittings 2013 AWWA Active

หน้าที่ 1|2|3|[4]|5|6|7