กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 1 ถึง 4 จากที่พบ 4 รายการ
ประเภท :
ข้อร้องเรียน  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
1.
    เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำหน้าห้องสมุด ดร.ตั้ว พูดจาไม่สุภาพและไม่อำนวยความสะดวกในการหาที่จอดรถ พร้อมทั้งแสดงกริยาวาจาที่ไม่เป็นสุภาพชน ทำให้ข้าพเจ้าเสียเวลาและรู้สึกไม่ปลอดภัยในการติดต่องาน
[18 พฤศจิกายน 2562]
    1. จัดเเตรียมพื้นที่จอดรถชั่วคราวและติดป้ายบริเวณหน้าอาคารสมุดฯ 2. ประชาสัมพันธ์การเดินทางมาใช้ห้องสมุดโดยรถยนต์สาธารณะในหน้าเว็บต์ห้องสมุด 3. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างรักษาความปลอดภัย วศ. มีมติประชุมดังนี้ 3.1 รายงานความประพฤติ ว่ากล่าวตักเตือนผ่านหัวหน้าชุดและหน่วยงานต้นสังกัด (สายตรวจ องค์การทหารผ่านศึก) 3.2 ย้านจุดประจำการไปอยู่ตึกด้านหลังเพื่อให้เรียนรู้และปรับปรุงการทำงาน ในกรณีถูกรายงานซ้ำจะเปลี่ยนตัวออกจาก วศ. 3.3 องค์การทหารผ่านศึกจะเรียกอบรมเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้เรียนรู้และปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
[26 พฤศจิกายน 2562]
2.
    อยากให้สถานที่บริเวณที่นั่งอ่านหนังสือหรือค้นคว้ามีความสว่างและ เปิดแอร์ตรงบริเวณที่อ่านหนังสือด้วย เพราะผู้ใช้บริการไม่กล้าเปิดไฟหรือแอร์ด้วยตนเอง
[30 พฤษภาคม 2559]
    ติดต่อผู้ร้องเรียนเพื่อแจ้งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่ได้ร้องเรียนดังกล่าว แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ สำนักหอสมุดฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
[28 มิถุนายน 2559]
3.
    ผู้ให้บริการชั้น 5 (ผู้ชาย) พูดจาห้วน ไม่มีทักษะการพูด หรือการ ให้บริการที่ดี มาขอยืมหนังสือเหมือน มาขอของจาก จนท. ให้บริการเหมือน เป็น ภาระ ผู้ให้บริการไม่ว่าจะบุคลากร ภายนอก / ภายใน ควรเป็นมาตรฐาน เดียวกันหรือเปล่าค่ะ จนท.ชั้น 5 ควรปรับปรุงเรื่อง การพูด และ Service mind อย่างมากค่ะ
[10 ตุลาคม 2555]
    ได้ทำหนังสือเพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการแล้ว ซึ่งเบื้องต้นผู้ให้บริการยังขาดประสบการณ์ จึงได้มีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่วมกันโดย ให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ให้บริการในชั้น 5, จัดทำคู่มือแนะนำการให้บริการของชั้น 5 และทำแผนเตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการให้บริการจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบด้านการบริการต่อไป ทั้งนี้ต้องขออภัยผู้ใช้มา ณ โอกาสนี้ด้วย
[5 พฤศจิกายน 2555]
4.
    ไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าจอดรถหน้าสำนักหอสมุดฯ ซึ่งมีที่จอดรถแต่ไม่มี รปภ. คอยเปิด ช่องให้รถเข้า ต้องลงมาเปิดเอง และรปภ. พูดจาไม่สุภาพ
[20 กันยายน 2554]
    
หน้าที่  1  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM