กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 1 ถึง 11 จากที่พบ 57 รายการ
ประเภท :
ข้อเสนอแนะ  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
1.
    ควรมีที่จอดรถให้ผู้มาใช้บริการ เพราะที่จอดรถหายากมากแทบจะไม่มีทุกศูนย์บริเวณนี้ เป็นสถานที่ราชการ ควรยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เสนอแนะให้ทางศูนย์จัดสรรที่จอดรถให้กับผู้มารับบริการ เพื่อประโยชน์และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของท่านและศูนย์ราชการ
[9 กุมภาพันธ์ 2564]
    
2.
    ต้องการให้อัพเดท เอกสาร JIS K 6300 และเอกสาร ASTM เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และมีความร่วมมือกับทาง สมอ. ในส่วนการสืบค้นเอกสาร ISO, BS และ DIN ให้มีการเชื่อมระบบถึงกัน
[8 กุมภาพันธ์ 2564]
     1. เอกสาร JIS K 6300 อยู่ระหว่างการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2564 2. เอกสาร ASTM กองหอสมุดจัดซื้อเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ทุกปี 3. กองหอสมุดมีความร่วมมือกับทาง สมอ. ในส่วนการสืบค้นเอกสาร ISO, BS และ DIN โดยสืบค้นผ่านเว็บไซต์แล้วค่ะ
[20 เมษายน 2564]
3.
    ลืมรหัสเข้า SCIENCE ebooks และไม่มีช่องทางในหน้าเว็บ ที่ระบุว่าลืม password แล้วต้องกดปุ่มอะไร เพื่อ request new password
[24 กันยายน 2561]
    สำนักหอสมุดฯ ได้ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Science eBook รวมถึงเรื่องการลืม Password ของ library เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 61 และได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ Openserve เพื่อปรับปรุง Application ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
[19 ตุลาคม 2561]
4.
    ขอให้มี E-CLIPPING
[21 สิงหาคม 2561]
    สำนักหอสมุดฯ มีการจัดทำกฤตภาคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับเต็มของกฤตภาคแต่ละรายการได้ ผ่านฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ และหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันสามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้
[10 ตุลาคม 2561]
5.
    น่าจะซื้อเพิ่มเล่มใหม่เยอะเกี่ยวกับกระบวนการผลิต วิศวกรรม
[16 พฤศจิกายน 2560]
    สำนักหอสมุดฯ ได้ดำเนินการนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2561 แล้ว คาดว่าจะให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
[8 ธันวาคม 2561]
6.
    มุมเด็กในห้องสมุด ยังไม่ได้รับความสำคัญ ไม่ทราบว่ามุมนี้มีการเปิดใช้งานหรือไม่ ถ้ามีการใช้งานมุมดังกล่าว มุมดังกล่าวยังขาดหนังสือเด็ก (แนววิทยาศาสตร์ก็ได้) เพื่อเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งให้ข้าราชการที่มีลูกได้พาลูกมาศึกษาค้นคว้าช่วงปิดเทอม (นี่ใกล้จะถึงแล้ว)
[20 กุมภาพันธ์ 2560]
    มุมเด็กได้ย้ายมาให้บริการที่ชั้น 1 โดยมีการพาผู้ใช้บริการมายังมุมเด็กที่บริเวณชั้น 1 ทราบแล้ว
[20 กุมภาพันธ์ 2560]
7.
    ตำรา หนังสือ ภาษาไทย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมค่อนข้างน้อย
[1 กุมภาพันธ์ 2560]
    ดิฉันได้ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการขอแนะนำให้ค้นเพิ่มเติมที่ http://virtua.dss.go.th/cgi-bin/gw/chameleon เลือก Search Terms พิมพ์เรื่องที่ต้องการค้น เช่น อุตสาหกรรมแก้ว กระจก เลือก Anywhere จะพบเอกสารที่เกี่ยวข้องหลายรายการ ทั้งนี้จะนำข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการเพื่อจัดหาต่อไป
[22 มีนาคม 2560]
8.
    ควรรวบรวมข้อมูลด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ และการแปรรูปสมุนไพรให้มากขึ้น เพื่อเผยแพร่ในรูปประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Complied File) ต่อไป (จากการโทรสอบถามเพิ่มเติม)
[6 ธันวาคม 2559]
    สำนักหอสมุดฯ ได้ดำเนินการจัดทำ 2 เรื่อง คือ เรื่องสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
[12 ธันวาคม 2560]
9.
    ขอความอนุเคราะห์ที่จอดรถยนต์
[14 กันยายน 2559]
    สำนักหอสมุดฯ ได้ประสานเจ้าหน้าที่รักได้ประสานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารหอสมุดฯ แล้ว แจ้งว่า เมื่อมีผู้มาใช้บริการห้องสมุดฯ จะดูแลอำนวยความสะดวกให้เป็นปกติ หากผู้ใช้ฯ นำรถมาจะประสาน รปภ. ตึก พศ. และตึกตั้วฯ ให้้จัดที่ให้ผู้ใช้บริการฯ จอดรถ จึงขอให้ผู้ใช้แจ้งต่อ รปภ. เมื่อมาใช้บริการจะได้รับความสะดวก และหากมีปัญหาด้านการบริการโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ ชั้น 1 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป //แจ้งผู้ร้องวันที่ 19/10/2559
[19 ตุลาคม 2559]
10.
    ใช้บริการห้องสมุดฯ ตั้งแต่ ปี 2509 สมัยที่เป็นนักศึกษาด้านสาธารณสุข ปัจจุบันเกษียณอายุราชการและอยากทำงานในสวนแบบพึ่งพาตนเอง
[25 มกราคม 2559]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่าง ต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[26 กุมภาพันธ์ 2559]
11.
    น่าจะมีเครื่องถ่ายเอกสารในชั้น 6 ด้วยครับ
[21 กรกฎาคม 2558]
    การบริการถ่ายสำเนาเอกสารในห้องสมุด เป็นการดำเนินการโดยเอกชน จึงไม่สะดวกที่จะเพิ่มเครื่องถ่ายเอกสารที่ชั้น 6 แต่ยินดีอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเอกสารไปสำเนาตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM