กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 23 ถึง 33 จากที่พบ 57 รายการ
ประเภท :
ข้อเสนอแนะ  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
23.
    น่าจะสืบค้นข้อมูลเอกสารมาตรฐาน (ASTM) ไ้ด้จากอินเทอร์เน็ต
[3 ตุลาคม 2556]
    เนื่องจากสำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดซื้อเอกสารมาตรฐาน ASTM ในรูปสิ่งพิมพ์ หากต้องการสืบค้นและ ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐาน ASTM ทางอินเทอร์เน็ต สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ ASTM โดยตรง (www.astm.org) ซึ่งจะได้หมายเลขของ ASTM เท่านั้น หลังจากนั้นติดต่อขอใช้บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มจากสำนักหอสมุดฯ (วศ.) ได้ทาง e-mail : info@dss.go.th ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2201 7252-55
[19 พฤศจิกายน 2556]
24.
    การให้ข้อมูลการใช้บริการห้องสมุด ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์แทนเลขสมาชิก เพื่อความสะดวก
[5 กรกฎาคม 2556]
    
25.
    ควรเปิดทำการวันเสาร์ด้วย แม้จะเคยมีผู้มาใช้บริการน้อย ก็ควรทำประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น (ไม่ใช่เลิกเปิดทำการในวันเสาร์)
[27 พฤษภาคม 2556]
    สำนักหอสมุดฯหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วลพานุกรม ยังไม่มีนโยบายที่จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ ซึ่งหากมีนโยบายดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบต่อไป
26.
    บริการถ่ายเอกสารควรปรับปรุงเรื่องการบริการถ่ายเอกสารประเภทงานไม่มาก น่าจะมีการดูแลเรื่องคิวการให้บริการให้เร็วกว่าการไปรอคิวซึ่งมีการถ่ายจำนวนมาก
[17 พฤษภาคม 2556]
    สำนักหอสมุดฯ ได้ปรับปรุงบริการถ่ายเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยจัดช่องทางด่วนแก่ผู้ใช้บริการที่ ถ่ายเอกสารจำนวนไม่เกิน 10 หน้าเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ได้จัดทำประกาศแจ้งผู้ใช้บริการทราบ ณ ทางเข้าสำนักหอสมุดฯ และจุดบริการถ่ายเอกสาร
[11 มิถุนายน 2556]
27.
    เรื่องการขึ้นลิฟท์โดยสารอัตโนมัติ จากที่ได้มาใช้บริการสำนักหอสมุดฯ นั้น พบว่าลิฟท์ได้ทำการเลื่อนลงกลับไปชั้น ๑ โดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะไม่มีผู้กดเรียกก็ตาม ซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ในกรณีผู้มาติดต่อใช้โดยสารเพื่อทำกิจในเวลาอันสั้นในชั้นนั้นๆ เช่นการยืม-คืนหนังสือ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาว่าควรให้ลิฟท์คงไว้ที่ชั้นจุดหมาย เพื่อประหยัดพลังงาน
[28 มีนาคม 2556]
    
28.
    รบกวนช่วยแก้ไขระบบ เนื่องจากต้องการเอกสารที่เป็น Electronic Resource Food Contact Rubber 2 – Product, Migration and Regulation 664.09
[3 กุมภาพันธ์ 2556]
    
29.
    Internet ซึ่งช่วงหลังๆ พบปัญหาบ่อย คือ เข้า Internet ไม่ได้ ทั้งที่เครื่องคอมฯ แสดงการจับสัญญาณ Wifi ได้ในระดับ Very Good ได้ลอง 2 – 3 ครั้ง แต่ละเครื่องลองเข้า 2 – 3 ครั้งพบปัญหาเดียวกัน ไม่ทราบสาเหตุของปัญหา ไม่ทราบปัญหาเกิดจากโปรแกรม IE หรือไม่ อยากจะแนะนำให้ให้ใส่โปรแกรม Browser เพิ่มชื่อ Google Chrome ค่ะ
[31 มกราคม 2556]
    
30.
    อยากให้มี Standard ที่ Update ทุกๆ Standard
[17 ธันวาคม 2555]
    
31.
    อยากได้หนังสือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครับ (เล่มสีเขียว)
[14 ธันวาคม 2555]
    ได้เข้าสู่กระบวนการสั่งชื้อจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ แล้ว เมื่อวันที่ 28 ม.ค.56
[28 มกราคม 2556]
32.
    อยากให้มีประชาสัมพันธ์ภายนอกมากๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ ตัวอักษรทาง TV หรือฝากข่าวกับวิทยุชุมชนเพื่อนิทรรศการดีๆ ความรู้ดีๆ เหล่านี้จะได้มี ประโยชน์กับประชาชนมากๆ เสียดาย ที่คนภายนอกไม่ทราบ หรือทราบน้อย จริงๆ นิทรรศการพิพิธอาเซียนดีมากๆ อย่างไรก็ตามพยายามตีฆ้องร้องป่าวให้คนภายใน – ภายนอกทราบมากๆ นะค่ะ
[26 พฤศจิกายน 2555]
    
33.
    น่าจะเปิดให้บริการในวันเสาร์ เนื่องจาก วันจันทร์ – ศุกร์ เป็นวัน ทำงานหรือเรียน หนังสือของผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่ หากจะ ต้องมาห้องสมุด ก็ต้องลางานมา
[18 มิถุนายน 2555]
    จะนำเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักหอสมุดฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
[6 กรกฎาคม 2555]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM