กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 34 ถึง 44 จากที่พบ 57 รายการ
ประเภท :
ข้อเสนอแนะ  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
34.
    ผมมาใช้บริกการถ่ายเอกสารและเย็บเล่มหนังสือ 1 เล่ม เมื่อถึงวันนัด หมายมารับหนังสือ ปรากฎว่า เจ้าหน้าที่ ถ่ายเอกสารไม่อยู่ ไปธุระในขณะนั้น อยากให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ช่วยเป็นธุระ / ประสานกับ เจ้าหน้าที่ เพื่อผมจะได้รับหนังสือ โดยไม่ต้องรอ
[12 มิถุนายน 2555]
    
35.
    มีเอกสารบางอย่างไม่ update ค่ะ
[24 เมษายน 2555]
    
36.
    เพิ่มวารสารหรือแมกกาซีน ด้านวิชาการให้มากกว่านี้
[21 มีนาคม 2555]
    
37.
    ควรมีจุดสำเนาเอกสารมากกว่า 1 จุด ถ้าสามารถทำได้
[21 มีนาคม 2555]
    ในขณะนี้ยังไม่สามารถเพิ่มจุดสำเนาเอกสารได้ เนื่องจากผู้ใช้บริการมีจำนวน ไม่มากพอ อย่างไรก็ตามสำนักหอสมุดฯ ได้จัดคิวสำหรับผู้ถ่ายเอกสาร กรณีไม่เกิน10 หน้า สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร เพื่อขอให้ดำเนินการถ่ายเอกสารให้ก่อนได้
[5 เมษายน 2555]
38.
    ควรเพิ่ม Reference มาตรฐาน ที่ มอก. ไม่มีเข้าไปด้วยจะดีมากค่ะ (มาตรฐานโครงการฉลากสีเขียว)
[20 มีนาคม 2555]
    
39.
    ต้องการเสนอแนะเรื่องการเพิ่มที่จอดรถ
[8 มีนาคม 2555]
    สำนักหอสมุดฯ ได้จัดเตรียมที่ จอดรถสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุดจำนวน 2 ที่ หากที่จอดเต็ม รปภ. จะอำนวยความ สะดวกให้สามารถจอดรถซ้อนคันได้ 1 แถว
[5 เมษายน 2555]
40.
    ทำห้อง Sound Lab เพื่อฝึก ภาษาอังกฤษ
[5 มีนาคม 2555]
    
41.
    อยากให้มีช่องทางในการสืบค้นที่ง่ายและเข้าถึงเอกสารให้มากกว่านี้ เช่น ตามมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ
[27 กุมภาพันธ์ 2555]
    ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวฯ ให้ทางผู้ดูแลเว็บไซต์พิจารณาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้มีช่องทางการสืบค้นที่ง่ายกว่าเดิมแล้ว
[2 มีนาคม 2555]
42.
    ควรมี PR มากขึ้นกว่านี้ เพื่อให้ บุคคลภายนอกได้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่านี้
[15 กุมภาพันธ์ 2555]
    
43.
    จัดหาที่จอดรถให้มากขึ้น
[6 กุมภาพันธ์ 2555]
    ได้จัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้ทางฝั่งขวาของสำนักสมุดฯ หากที่จอดเต็ม รปภ. จะอำนวยความสะดวกให้ไปจอดด้านตรงข้ามอาคารตั้วฯ และสามารถจอดซ้อนคันได้
[2 มีนาคม 2555]
44.
    Internet ช้า
[19 มกราคม 2555]
    จากการตรวจสอบในช่วงวัน เวลาดังกล่าวฯ พบว่าระบบเครือข่ายส่วนกลาง มีปัญหาจึงเป็นสาเหตุให้การใช้อินเทอร์- เน็ต ช้าทั้งระบบ สำนักหอสมุดฯ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
[6 กุมภาพันธ์ 2555]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM