กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 45 ถึง 55 จากที่พบ 57 รายการ
ประเภท :
ข้อเสนอแนะ  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
45.
    อยากให้พนักงานถ่ายเอกสาร มาก่อนเวลาห้องสมุดเปิด เนื่องจาก มาใช้บริการ 2 ครั้ง ต้องให้เจ้าหน้าที่ ไปถ่ายเอกสารด้านนอกทั้งสองครั้ง
[11 มกราคม 2555]
    ได้แจ้งผู้ให้บริการถ่ายเอกสารทราบและให้เปิดบริการถ่ายเอกสารในเวลา 08.30 – 16.30 น. แล้ว
[6 กุมภาพันธ์ 2555]
46.
    น่าจะใช้บัตรข้าราชการบัตรเดียวยืมหนังสือได้ครบวงจร จะได้ไม่ต้องทำบัตรซ้ำซ้อน
[16 พฤศจิกายน 2554]
    ได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารแล้ว เบื้องต้นจะต้องศึกษารายละเอียดและประสานผู้เกี่ยวข้องก่อน หากเป็นไปได้มีความเหมาะสมที่จะเพิ่มคุณค่าของบัตรข้าราชการหรือจะเป็นบัตรเข้า-ออกอาคารก็ได้ ซึ่งหากมีมติที่ประชุมในเรื่อง ดังกล่าวฯเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป
[8 ธันวาคม 2554]
47.
    ผู้ใช้ได้เสนอแนะให้มีหนังสือ พวกนวนิยาย เช่น Harry Potter หรือหนังสือประเภทอื่นๆ ให้บริการในห้องสมุด
[23 กันยายน 2554]
    
48.
    ควรเพิ่มบริการทาง Internet ให้มากขึ้นเพราะสะดวกกว่าและครอบคลุมการให้บริการได้มากกว่าทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเป็น บริการ แบบ e-book ที่สามารถ อ่านได้จาก Desktop (PC), Laptop, Mobile Phone และ Tablet
[26 สิงหาคม 2554]
    สำนักหอสมุดฯ มีการให้บริการ ฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th ตลอด 24 ชม. ซึ่งมีฐานข้อมูลให้บริการรวม 30 ฐาน ส่วนฐานข้อมูล e-book ขณะนี้ สามารถใช้บริการได้ที่สำนักหอสมุดฯ และภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ทั้งนี้ยังมี e-book งานวิจัยของ ข้าราชการ วศ.ให้บริการทางเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th/technical_report และเอกสารเผยแพร่ของ วศ. ที่ http://siweb.dss.go.th/dss_doc
[5 กันยายน 2554]
49.
    1. ทางเข้าลิฟท์ชั้น 1 พื้นต่างระดับ ไม่มีสัญลักษณ์ /สติกเกอร์สี / อักษรแจ้งเตือนผู้ใช้เลยอันตรายมาก ซึ่งเห็นมีผู้ใช้ขาพิการ ใช้ไม้ค้ำเดิน 2 ข้างมาใช้บริการด้วย 2. แนะนำให้มีบริการน้ำดื่มที่บริเวณชั้น 1
[24 มิถุนายน 2554]
    1. ได้ทำป้ายแจ้งเตือน “ระวังพื้นต่างระดับ” ไว้บริเวณพื้นและ บริเวณหน้าลิฟท์แล้วและได้ทำบันทึกส่งซ่อมถึงแผนกช่างให้ทำกระเบื้องทางเข้าลิฟท์ให้มีความแตกต่างจากกระเบื้องพื้นปกติแล้ว 2. ได้จัดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นเพื่อ ให้บริการแก่ผู้ใช้ที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าชั้น 1 แล้ว
[1 กรกฎาคม 2554]
50.
    ไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารในห้องสมุด แล้วเกิดความวุ่นวายกับ เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก
[22 พฤษภาคม 2554]
    ในห้องสมุดมีเครื่องถ่ายเอกสาร แต่กรณีดังกล่าวฯ เกิดจากเจ้าของร้านถ่ายเอกสารไม่อยู่ ทางสำนัก หอสมุดจึงได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 54 ดังนี้ หากเจ้าของร้านฯ ไม่อยู่ให้มอบหมายผู้รับผิดชอบถ่ายเอกสารแทน ตามลำดับดังนี้ 1) คุณพัฒนา 2) คุณพันลบ 3)คุณวีรภัทร 4) คุณวนัท โดยมอบหมายให้คุณชื่นจิตเป็นผู้รับผิดชอบเก็บเงินค่าถ่ายเอกสารให้เจ้าของร้านฯ
[2 มิถุนายน 2554]
51.
    ให้นักวิทยาศาสตร์สามารถถ่ายเอกสารในห้องสมุดได้โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย จะได้ไม่ต้องนำ เอกสารไปถ่ายที่หน่วยงานตัวเอง
[9 พฤษภาคม 2554]
    จากมติที่ประชุมวันที่ 13 มิ.ย. 54 จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ข้าราชการ วศ. ถ่ายเอกสารจาก ร้านค้าที่ชั้น 1 โดยใช้โควต้าของ สท.และให้ถ่ายเอกสารครั้งละไม่เกิน 10 หน้า โดยจะมีแบบคำร้องขอถ่ายสำเนาเอกสารของ วศ. สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ และจะรวบรวมนำเสนอให้ ผอ. สำนัก / โครงการฯ ทราบ ในที่ประชุม วศ. ต่อไป
[2 มิถุนายน 2554]
52.
    ควรเพิ่มการประชาสันพันธ์สำนัก หอสมุดฯ ให้มากขึ้น ทั้งทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ และควรมีนโยบายเปิดให้บริการในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
[8 มกราคม 2554]
    
53.
    ควรมีนโยบายเปิดให้บริการในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
[8 มกราคม 2554]
    
54.
    ควรเพิ่มการประชาสันพันธ์สำนัก หอสมุดฯ ให้มากขึ้น ทั้งทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ และควรมีนโยบายเปิดให้บริการในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
[8 มกราคม 2554]
    หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วลพานุกรม มีกำหนดการที่จะเปิด บริการในวันเสาร์ เร็ว ๆ นี้ โดยจะ มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
[8 กุมภาพันธ์ 2554]
55.
    แนะนำให้จัดหาหนังสือสารคดี หรือนวนิยาย มาให้ใช้บริการ
[9 ธันวาคม 2553]
    
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM