กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 12 ถึง 22 จากที่พบ 150 รายการ
ประเภท :
ชมเชย  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
12.
    ผมต้องขอขอบพระคุณ คุณสุวศรีที่ได้อนุเคราะห์ผมในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอโวคาโดเป็นอย่างดี ผมจะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปครับ ถ้ามีโอกาสได้ลงไปกรุงเทพจะเข้าไปเยี่ยมเยียนและใช้บริการอีกอย่างแน่นอนครับ
[27 เมษายน 2561]
    
[6 สิงหาคม 2561]
13.
    ประทับใจในการให้บริการสืบค้นข้อมูลมากค่ะ เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการค้นหามากค่ะ
[7 สิงหาคม 2560]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[8 พฤศจิกายน 2560]
14.
    เอกสารที่ได้ นำมาใช้ประโยชน์มากต่อการศึกษาค้นคว้า
[13 มิถุนายน 2560]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[26 กรกฎาคม 2560]
15.
    สืบค้นอย่างรวดเร็ว ให้บริการประทับใจมาก
[31 พฤษภาคม 2560]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[26 กรกฎาคม 2560]
16.
    บริการดีมาก
[29 พฤษภาคม 2560]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[26 กรกฎาคม 2560]
17.
    บริการดีมากค่ะ ในการค้ันหาข้อมูล
[5 พฤษภาคม 2560]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[19 มิถุนายน 2560]
18.
    เจ้าหน้าที่บริการดี พูดจาไพเราะ
[2 พฤษภาคม 2560]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[19 มิถุนายน 2560]
19.
    บริการดีมากค่ะ
[1 พฤษภาคม 2560]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[19 มิถุนายน 2560]
20.
    บริการดีมาก
[1 พฤษภาคม 2560]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[19 มิถุนายน 2560]
21.
    บริการดีมาก พูดจาไพเราะ
[1 พฤษภาคม 2560]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[19 มิถุนายน 2560]
22.
    ข้อมูลทันสมัย และรวดเร็วดีมาก ให้ความสนใจต่อผู้รับบริการ
[7 เมษายน 2560]
    “เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้”
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM