กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 100 ถึง 110 จากที่พบ 150 รายการ
ประเภท :
ชมเชย  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
100.
    ขอบคุณสำหรับบริการช่วยค้นและคำแนะนำด้านอื่นๆ
[11 พฤศจิกายน 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อม ปรับปรุงการบริการอย่าง ต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[26 ธันวาคม 2556]
101.
    ขอบคุณที่ให้บริการเป็นอย่างดี
[21 ตุลาคม 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อม ปรับปรุงการบริการอย่าง ต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[19 พฤศจิกายน 2556]
102.
    เจ้าหน้าที่มีน้ำใจดีมาก
[15 ตุลาคม 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อม ปรับปรุงการบริการอย่าง ต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[19 พฤศจิกายน 2556]
103.
    ที่ได้รับเป็นที่พอใจมากแล้ว น่าภูมิใจในการให้บริการของ จนท. และสถานที่ดีมาก
[8 ตุลาคม 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อม ปรับปรุงการบริการอย่าง ต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[19 พฤศจิกายน 2556]
104.
    บริการดีมาก ช่วยแนะนำในทุกขั้นตอนของการหาเอกสาร
[4 ตุลาคม 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อม ปรับปรุงการบริการอย่าง ต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[19 พฤศจิกายน 2556]
105.
    การขอรับบริการค้นเรื่อง สะดวกดี
[3 ตุลาคม 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อม ปรับปรุงการบริการอย่าง ต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[19 พฤศจิกายน 2556]
106.
    พนักงานต้อนรับและบริการดีมาก
[2 ตุลาคม 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อม ปรับปรุงการบริการอย่าง ต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[19 พฤศจิกายน 2556]
107.
    ห้องสมุดให้บริการค้นหาเอกสารดีมาก เต็มใจบริการ
[10 มิถุนายน 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ พร้อม ปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[4 กรกฎาคม 2556]
108.
    ให้บริการเป็นอย่างดีมาก มีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
[22 พฤษภาคม 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ พร้อม ปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[11 มิถุนายน 2556]
109.
    ได้เอกสารครบถ้วนตามที่ต้องการ เจ้าหน้าที่ให้บริการและแนะนำดีมาก ให้บริการด้วยมิตรไมตรี
[15 พฤษภาคม 2556]
    
[11 มิถุนายน 2556]
110.
    ตั้งแต่ผมใช้บริการห้องสมุด ตั้งแต่เรียนจนทำงาน การใช้บริการของห้องสมุดที่นี่ดีเลิศมาก การบริการของเจ้าหน้าที่ดีมากๆ ระบบการบริการชัดเจน ถ้าอยู่ใกล้ๆ บ้าน ผมว่าผมจะมาใช้บริการบ่อยๆ ชอบการบริการและบรรยากาศในห้องสมุดที่นี่มาก
[24 เมษายน 2556]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคนยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ พร้อม ปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[5 พฤษภาคม 2556]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM