กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 1 ถึง 11 จากที่พบ 124 รายการ
ประเภท :
แนะนำหนังสือใหม่  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
1.
    Paint and Coating Testing Manual ปี 2012
[1 ตุลาคม 2564]
    สท.สว. จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
[9 พฤศจิกายน 2564]
2.
    หนังสือ CIPAC Hand book F, J, K
[25 มีนาคม 2564]
    สท. จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหาต่อไป
[30 มีนาคม 2564]
3.
    หนังสือ Euramet cg-3 cg-8 cg-11
[23 มีนาคม 2564]
    สท.จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหาต่อไป
[30 เมษายน 2564]
4.
    - EHEDG European Hygienic Engineering & Design Group - welding stainless steel to meet hygienic requirements -chemical treatment of stainless steel surfaces - Production use of food grade lubricants - Materials of construction for equipment in contact with food - Hygienic welding of stainless steel tubing in the food processing - Testing of hygienic weld joints - Hygienic Design of Closed Equipment for the Processing of Liquid Food - Hygienic design of valves for food processing - Hygienic design of pump - Hygienic design requirement for CIP installations
[17 มีนาคม 2564]
    สท.จะนำเข้าสู่กระบวนจัดหาต่อไป
[30 เมษายน 2564]
5.
    AACE cost estimation
[8 พฤศจิกายน 2562]
    สืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2 รายการ 1.AACE International Recommended Practice No. 18R-97 : COST ESTIMATE CLASSIFICATION SYSTEM -TCM Framework: 7.3 – Cost Estimating and Budgeting (Rev. November 29, 2011) 2.NYC Department of Environmental Protection , Bureau of Engineering Design and Construction Cost Estimating Manual , Issued June 2008
[8 ตุลาคม 2563]
6.
    ASTM
[23 กันยายน 2562]
    ผู้ใช้เข้าใจผิด ผู้ใช้บริการต้องการชมเชย
7.
    AOCS 7th
[1 สิงหาคม 2562]
    สำนักหอสมุดมีให้บริการแล้ว
[2 สิงหาคม 2562]
8.
    AOCS 7th
[1 สิงหาคม 2562]
    ปี 2018 สำนักหอสมุดฯ บอกรับ AOCS 7th ed (2017) ไว้ให้บริการแล้ว และจัดหา ฉบับปรับปรุงใหม่แล้วในปีงบประมาณ 2564
[31 มีนาคม 2564]
9.
    CIPAC V. 1C, 1B, D, E, F, G, H, J, K (Analysis of Technical and Formulated Pesticides
[18 เมษายน 2562]
    out of print and no further available
[8 ตุลาคม 2563]
10.
    หนังสือ Methods of Soil Analysis Part 3 - Chemical Methods
[17 มกราคม 2562]
    สำนักหอสมุดฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
11.
    หนังสือ ANS1/AWWA C200 - 17
[9 มกราคม 2562]
    สำนักหอสมุดฯ มีมาตรฐานหมายเลขนี้ไว้ให้บริการแล้ว
[9 สิงหาคม 2562]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM