กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 12 ถึง 22 จากที่พบ 124 รายการ
ประเภท :
แนะนำหนังสือใหม่  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
12.
    AOAC 2019
[7 มกราคม 2562]
    ปี 2019 สำนักหอสมุดฯ บอกรับ AOAC INTERNATIONAL’s Official Methods of Analysis (OMA) Online. ไว้ให้บริการแล้ว
[7 มีนาคม 2562]
13.
    1. Microorganism in food 1 : Their significance and methods of enumeration ISBN : 0802022936 2. Microorganism in food 2 : sampling for microbiological analysis principles and specific applications 1986 ISBN : 0802056938 3. Microorganism in food 3 : Microbial Ecology of food Vol 1 Factors Affecting Life and Death of Microorganisms ISBN : 0123635012 Vol 2 : food commodities (ISBN : 0123635020) 1980 4. Microorganism in food 4 : Application of the Hazard Analysis Critical Control Point System to Ensure Microbiological Safety and Quality 1988 ISBN 0632021810 5. Microorganism in food 5 Characteristics of Microbial Pathogens 1996 ISBN : 041247350 6. Microorganisms in food 6 microbial ecology of food commodities 2005 ISBN : 0366-48675 7. Microorganisms in food 7 microbiological testing in 2002 ISBN : 0306472627 8. Microorganisms in foods 8 use of data for assessing process control and product acceptance 2011 ISBN : 978-1-4419-9373-1
[1 พฤศจิกายน 2561]
    รายการที่ 1-2 มีไว้ให้บริการอยู่แล้ว รายการที่ 3-4 out of print รายการที่ 5-8 สำนักหอสมุดฯ จักซื้อไว้ให้บริการแล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
[31 มีนาคม 2564]
14.
    AWWA Std. B 301 -18 Liquid Chlorine
[11 ตุลาคม 2561]
    สำนักหอสมุดฯ มีมาตรฐานหมายเลขนี้ไว้ให้บริการแล้ว
[9 สิงหาคม 2562]
15.
    Food chemical Codex 11 th.
[11 ตุลาคม 2561]
    สำนักหอสมุดฯ ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้ว
[30 ตุลาคม 2561]
16.
    AWWA std. B 501 - 13 Sodium Hydroxide
[11 ตุลาคม 2561]
    สำนักหอสมุดฯ มีมาตรฐานหมายเลขนี้ไว้ให้บริการแล้ว
[9 สิงหาคม 2562]
17.
    หนังสือ AASHTO LRFD
[17 สิงหาคม 2561]
    สำนักหอสมุดฯ ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดหาปี 2562 แล้ว
[30 ตุลาคม 2561]
18.
    หนังสือ คู่มือการทดสอบ AATCC Technical Manual volume 93 ปี 2018
[26 กรกฎาคม 2561]
    สำนักหอสมุดฯ จัดหาไว้ให้บริการแล้ว
[10 กรกฎาคม 2562]
19.
    หนังสือ AAFCO 2018 AAFO Dog Food Nutrrient Profile
[23 กรกฎาคม 2561]
    สำนักหอสมุดฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป
[17 กันยายน 2561]
20.
    หนังสือผักหวานป่า ปลูกง่าย ขายคล่อง
[19 กรกฎาคม 2561]
    สำนักหอสมุดจัดหาไว้ให้บริการแล้ว
[8 พฤษภาคม 2562]
21.
    Hydrocarbon
[3 พฤษภาคม 2561]
    หน.จัดหาจะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป
22.
    หนังสือ AATCC TECHNICAL MANUAL ขอเล่ม Update 2016
[23 มกราคม 2561]
    ขออนุมัติจัดซื้อในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นเล่ม Update 2018 แทน
[10 กรกฎาคม 2562]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM