กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 111 ถึง 121 จากที่พบ 124 รายการ
ประเภท :
แนะนำหนังสือใหม่  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
111.
    Popular Mechanics
[15 กุมภาพันธ์ 2554]
    
112.
    Design and Analysis of Experiments แต่งโดย Douglas C. Montgomery
[2 กุมภาพันธ์ 2554]
    ได้นำเสนอเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิจารณาจัดหาแล้ว สามารถ ติดตามความคืบหน้าเพื่อขอใช้ บริการหนังสือเล่มดังกล่าวฯ ได้ในโอกาสต่อไป
[4 มีนาคม 2554]
113.
    โรคของหนังศีรษะและเส้นผม โดย ศ.นพ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
[26 มกราคม 2554]
    
114.
    Food Chemical Codex พิมพ์ครั้งที่ 7 ปีล่าสุด
[26 มกราคม 2554]
    ได้นำเสนอเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิจารณาแล้ว และจะจัดชื้อ ในเร็ว ๆนี้ สามารถติดตามความ คืบหน้าเพื่อขอใช้บริการหนังสือเล่มดังกล่าวได้ในโอกาสต่อไป
[8 กุมภาพันธ์ 2554]
115.
    British Pharmacopoeia 2011
[7 มกราคม 2554]
    ได้นำเสนอเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิจารณาแล้ว และจะจัดชื้อ ในเร็ว ๆนี้ สามารถติดตามความคืบหน้าเพื่อขอใช้บริการหนังสือเล่มดังกล่าวได้ในโอกาสต่อไป
[8 กุมภาพันธ์ 2554]
116.
    Standard Method of Air Sampling and Analysis ฉบับล่าสุด
[16 ธันวาคม 2553]
    
117.
    Paper Recycling want to read more about this type of books
[16 ธันวาคม 2553]
    
118.
    สถิติสำหรับงานวิศวกรรม ผู้แต่ง กิติศักดิ์ พลอยพาณิชย์เจริญ
[13 ธันวาคม 2553]
    เอกสารดังกล่าวมีให้บริการแล้ว ที่ชั้น 5 เลขหมู่ 620.0021/ก34/ล1 และ 620.0021/ก34/2542/ล2
[5 มกราคม 2554]
119.
    หลักการควบคุมคุณภาพ ผู้แต่ง กิติศักดิ์ พลอยพาณิชย์เจริญ
[13 ธันวาคม 2553]
    
120.
    Statistics Aspects of the Microbiological Examination of Foods Microbiological Examination of Foods
[24 พฤศจิกายน 2553]
    ได้นำเสนอเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิจารณาจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามความคืบหน้า เพื่อขอใช้บริการ หนังสือเล่มดังกล่าว ได้ในโอกาสต่อไป
[8 กุมภาพันธ์ 2553]
121.
    Biostatistics and Microbiology : A Survival Manual แต่งโดย Paulson, Daryl S. สำนักพิมพ์ Spinger
[24 พฤศจิกายน 2553]
    ได้นำเสนอเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิจารณาจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามความคืบหน้า เพื่อขอใช้บริการ หนังสือเล่มดังกล่าว ได้ในโอกาสต่อไป
[8 กุมภาพันธ์ 2553]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM