กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 34 ถึง 44 จากที่พบ 124 รายการ
ประเภท :
แนะนำหนังสือใหม่  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
34.
    หนังสือ Standard Methods For The Examination Of Water and Waster, 23rd EDITION
[10 สิงหาคม 2560]
    ปี 2018 สำนักหอสมุดฯ บอกรับ Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater , 23rd EDITION ไว้ให้บริการแล้ว
[21 พฤษภาคม 2561]
35.
    หนังสือคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย
[27 กรกฎาคม 2560]
    สำนักหอสมุดฯ นำเข้าในบัญชีทรัพยากรสารสนเทศที่จะจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561 และอยู่ระหว่างขอใบเสนอราคากับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (เดิมได้ขอใบเสนอราคาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์หนังสือหนังสือธรรมศาสตร์และศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งศูนย์หนังสือทั้ง 3 แห่งแจ้งว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว
[28 สิงหาคม 2560]
36.
    หนังสือ Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater
[27 กรกฎาคม 2560]
    หนังสือ Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater สำนักหอสมุดฯได้นำเข้าบัญชีจัดหา ในปีงบประมาณ 2561 แล้ว
[28 สิงหาคม 2560]
37.
    APHA Method 23rd Edition
[27 กรกฎาคม 2560]
    ปี 2018 สำนักหอสมุดฯ บอกรับ APHA Method 23rd Edition ปี 2017 ไว้ให้บริการแล้ว
[21 พฤษภาคม 2561]
38.
    หนังสือ ICUMSA Latest version (2015)
[24 กรกฎาคม 2560]
    ปี 2018 สำนักหอสมุดฯ บอกรับ ICUMSA Latest Version (2015) ไว้ให้บริการแล้ว
[21 พฤษภาคม 2561]
39.
    หนังสือ Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater
[24 กรกฎาคม 2560]
    ปี 2018 สำนักหอสมุดฯ บอกรับ Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater ปี 2017 ไว้ให้บริการแล้ว
[21 พฤษภาคม 2561]
40.
    AOCS 7 ed(2017)
[22 มีนาคม 2560]
    AOCS, 7(2017) อยู่ระหว่างการจัดหาปีงบประมาณ 2561
[10 เมษายน 2560]
41.
    หนังสือ AWS 5.20
[3 กุมภาพันธ์ 2560]
    ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการเป็นเอกสารเฉพาะเรื่องอย่างยิ่ง หากผู้ใช้บริการสนใจสามารถขอรับคำแนะนำเพื่อจัดหาสารสนเทศฉบับเต็มดังกล่าวผ่านเคาเตอร์บริการของห้องสมุดฯ หรือ info@dss.go.th และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://us.misumiec.com/vona2/detail/110300266030/
[22 มีนาคม 2560]
42.
    หนังสือมาตรฐานเหล็กของประเทศจีน(ภาษาอังกฤษ)
[30 มกราคม 2560]
    ปีงบประมาณ 2561 สำนักหอสมุดฯ จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆที่มีผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก GB Standard ยังไม่อยู่ในลำดับที่จะซื้อรอบนี้ (จำนวนผู้เสนอแนะสถิติการใช้น้อยกว่ารายการอื่น ๆ)
[2 กุมภาพันธ์ 2560]
43.
    FOOD CHEMICAL CODEX ขอปีล่าสุด และ U.S. PHARMAVOPEIA ขอปีล่าสุด
[20 ธันวาคม 2559]
    Food chemicals codex : 2016 จัดหาแล้ว (เลขทะเบียน 38348 1 มิ.ย. 2560)
[12 ธันวาคม 2560]
44.
    SAE STANDARD
[11 พฤศจิกายน 2559]
    
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM