กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 67 ถึง 77 จากที่พบ 124 รายการ
ประเภท :
แนะนำหนังสือใหม่  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
67.
    แนะนำให้ัจัดหาเอกสารมาตรฐาน SSPC SP16 April 1, 2010 เพื่อให้ประชาชนและบริษัทต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์จากมาตรฐานฉบับนี้
[30 ตุลาคม 2556]
    ขณะนี้ สำนักหอสมุดฯ ได้จัดหาเอกสารมาตรฐาน SSPC SP16 April 1, 2010 เป็นที่เรียบร้อยและพร้อมให้บริการแล้ว
[26 พฤษภาคม 2557]
68.
    ควรมีเอกสารเกี่ยวกับการป้องกันปลวกที่ทำลายสิ่งปลูกสร้าง เืนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ
[17 ตุลาคม 2556]
    สำนักหอสมุดฯ มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ทั้งหนังสือและบทความจากวารสาร เช่น เรื่อง มิติใหม่ของการกำจัดปลวกแบบไร้สารพิษ ปลวกกับการป้องกันไม้และอาคารบ้านเรือน ปลวก การป้องกันและกำจัด ศัตรูตัวฉกาจของบ้าน วิธีป้องกันและกำจัดปลวก ซึ่งสามารถสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้
[27 พฤศจิกายน 2556]
69.
    อยากได้คู่มือ Molecular Cloning : A Laboratory Manual (Fourth Edition) 2012 ISBN 978-1-936113-42-2 เพื่อใช้เป็นคู่มือวิเคราะห์ทดสอบ
[16 ตุลาคม 2556]
    สำนักหอสมุดฯ ได้ดำเนินการจัดหาและให้ เลขหมู่ 572.8 GRE 4th ed. Ref. พร้อมให้บริการแล้ว
70.
    แนะนำหนังสือ จำนวน 2 เล่ีม คือ 1. สมองเฉียบคม สร้างได้ทุกวัย 2. เคล็ดลับไม่เสียรู้
[10 ตุลาคม 2556]
    งานสารสนเทศไทย พิจารณาจะดำเนินการจัดซื้อตามที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะ ๑ เล่ม คือ สมองเฉียบคมสร้างได้ทุกวัย ซึ่งได้ประสานงานกับสำนักพิมพ์และตัวแทนจำหน่าย (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือ ม.เกษตร) พบว่าหนังสือรายการนี้ไม่มีจัดจำหน่ายแล้ว จึงไม่สามารถจัดหาตัวเล่มให้ได้ ส่วนรายการที่ ๒ เคล็ดลับไม่เสียรู้ ไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากเนื้อหาเป็นด้านการเงิน การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ วศ.
[2 กรกฎาคม 2557]
71.
    แนะนำหนังสือทั้งหมด 9 รายการ ดังนี้ 1. พูดอังกฤษธุรกิจ (Business English) 2. สนทนาภาษาอังกฤษ 1000 ประโยค 3. พูดอังกฤษเป็นเร็ว 1 4. พูดอังกฤษเป็นเร็ว 2 5. พูดจีนกลางเป็นเร็ว 1 6. พูดจีนกลางเป็นเร็ว 2 7. เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว 1 8. เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว 2 9. สนทนาภาษาจีนกลาง 1000 ประโยค
[16 พฤษภาคม 2556]
    
72.
    Quality Assurance of Chemical Measurements แต่งโดย John K. Taylor
[4 มีนาคม 2556]
    สำนักหอสมุดฯ ได้ตรวจสอบหนังสือดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นเอกสารเก่า ปี 1987 ราคา 2,500 บาท สำนักหอสมุดฯ ไม่สามารถจัดชื้อในปีงบประมาณนี้ได้ จะสามารถชื้อได้ในปีงบประมาณถัดไป จึงได้ประสานไปยังผู้เสนอแนะแล้ว และได้รับการตอบกลับว่า “รอไว้จัดชื้อเมื่อมีงบประมาณได้” ซึ่งเมื่อมีการจัดชื้อแล้วจะได้แจ้งไปยังผู้ใช้ต่อไป
[3 เมษายน 2556]
73.
    Quality assurance principles for analytical laboratories แต่งโดย Frederick M. Garfield, Eugene Klesta, Jerry Hirsch
[28 กุมภาพันธ์ 2556]
    Quality assurance principles for analytical laboratories ได้นำเข้าบัญชีรายการสั่งชื้อในปีงบ 2557 แล้ว สามารถ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://siweb.go.th/suggest โทร. 0-2201-7268
[7 มีนาคม 2556]
74.
    ช่วยพิจารณารับต่อเนื่องเอกสารดังนี้ (1) Food Focus (2) Food industry
[12 กุมภาพันธ์ 2556]
    
75.
    Stone soup ผู้แต่ง Marcia Brown
[24 ธันวาคม 2555]
    
76.
    Coffee. Volume 2 : Technology แต่งโดย R.J. Clarke, R.
[24 ธันวาคม 2555]
    รายการนี้เป็นหนังสือเก่า (ปี 1987) และไม่พิมพ์จำหน่ายแล้ว อย่างไรก็ตามสำนักหอสมุดฯ ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วพบว่า มีให้บริการที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
[7 มกราคม 2556]
77.
    Cooling Water Treatment Principles and Practice.
[1 สิงหาคม 2555]
    เอกสารดังกล่าวได้ผ่าน การอนุมัติให้จัดหาแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดชื้อ สามารถ ติดต่อขอรับบริการได้ในโอกาสต่อไป โทร. 0-2201-7250-56 e-mail : info@dss.go.th
[14 สิงหาคม 2555]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM