กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 78 ถึง 88 จากที่พบ 124 รายการ
ประเภท :
แนะนำหนังสือใหม่  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
78.
    Boiler Water Treatment Principles and Practice. Vol. 1, 2
[1 สิงหาคม 2555]
    เอกสารดังกล่าวได้ผ่าน การอนุมัติให้จัดหาแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดชื้อ สามารถ ติดต่อขอรับบริการได้ในโอกาสต่อไป โทร. 0-2201-7250-56 e-mail : info@dss.go.th
[14 สิงหาคม 2555]
79.
    Modern Practice of Gas Chromatography.
[27 กรกฎาคม 2555]
    เอกสารดังกล่าวได้ผ่าน การอนุมัติให้จัดหาแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดชื้อ สามารถ ติดต่อขอรับบริการได้ในโอกาสต่อไป โทร. 0-2201-7250-56 e-mail : info@dss.go.th
[14 สิงหาคม 2555]
80.
    อยากให้เพิ่มหนังสือ Text ต่างประเทศให้มากขึ้น (สอบถามเพิ่มเติมพบว่า เป็นตำราเรียนด้านชีววิทยา เคมี ฯลฯ เพราะเป็นนักศึกษา ป.โท Immunology ศิริราชพยาบาล)
[28 มิถุนายน 2555]
    
81.
    Food Additive & Contaminants : Part A แต่งโดย Taylor and Francis
[20 มิถุนายน 2555]
    สำนักหอสมุดฯ ได้บอกรับเล่มปี 2012 ไปแล้ว อยู่ในช่วงรอรับตัวเล่ม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 022017250-56 e-mail: info@dss.go.th
[6 กรกฎาคม 2555]
82.
    เอกสารมาตรฐานยังมีบางรายการที่ไม่ทันสมัย
[7 มิถุนายน 2555]
    
83.
    MBA Handbook แต่งโดยสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู
[17 พฤษภาคม 2555]
    
84.
    ป่าชายเลน แต่งโดย อุดม เชยกวงศ์
[17 พฤษภาคม 2555]
    
85.
    บริษัทอาหารจำกัด (Food, INC) แต่งโดย Karl Weber
[17 พฤษภาคม 2555]
    ได้มีการจัดหาตัวเล่มแล้ว อยู่ระหว่างการอนุมัติจัดชื้อ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 022017287
[8 มิถุนายน 2555]
86.
    1. หนังสือเกี่ยวกับ Solid State Reaction i.e. Synthesis of Inorganic materials 2nd Revised and update. 2. Handbook of Inorganic Chemical Patnaik .P
[15 พฤษภาคม 2555]
    รายการที่ 1 จะพิจารณาจัดหา Edition ใหม่ ล่าสุดให้เนื่องจากเป็นปีเก่า (2004) หรือ จัดหาชื่ออื่นๆ ในสาขานี้ ในปีงบประมาณต่อไป รายการที่ 2 เป็นเอกสาร Free Download
[8 มิถุนายน 2555]
87.
    D1-4 / D1-4M Reinforcing steel welding สำนักพิมพ์ American welding society.
[18 เมษายน 2555]
    เอกสารได้ผ่าน การอนุมัติให้จัดหาแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดชื้อ สามารถ ติดต่อขอรับบริการได้ในโอกาสต่อไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 022017250-56
[2 พฤษภาคม 2555]
88.
    หนังสือ Underwater welding สำนักพิมพ์ American welding society.
[18 เมษายน 2555]
    
[2 พฤษภาคม 2555]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM