กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 89 ถึง 99 จากที่พบ 124 รายการ
ประเภท :
แนะนำหนังสือใหม่  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
89.
    D1-6 / D1-6M Stainless Steel welding สำนักพิมพ์ American welding society.
[18 เมษายน 2555]
    เอกสารได้ผ่านการอนุมัติให้จัดหาแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดชื้อ สามารถ ติดต่อขอรับบริการได้ในโอกาสต่อไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 022017250-56
[2 พฤษภาคม 2555]
90.
    หนังสือ CIPAC Handbook Volume E, F, J, K
[27 มีนาคม 2555]
    
91.
    หนังสือ Disinfection Sterilization and Preservation ปี 2000 แต่งโดย Seymour S. Block
[16 มีนาคม 2555]
    
92.
    หนังสือเรื่อง Current development in solid - state fermentation แต่งโดย Pandey, Ashok; Soccol, Carlos Ricardo; Larroche, Christian (Eds.) ปี 2008
[3 กุมภาพันธ์ 2555]
    สำนักหอสมุดฯ จัดหาไว้ให้บริการแล้ว
[27 มีนาคม 2556]
93.
    แนะนำให้จัดหา Statistics and chemometrics for analytical chemistry
[17 มกราคม 2555]
    เอกสารดังกล่าวฯ อยู่ในระหว่าง การดำเนินการจัดชื้อ สามารถติดต่อ ขอรับบริการได้ในโอกาสต่อไป
[6 กุมภาพันธ์ 2555]
94.
    แนะนำให้จัดหา Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU 2004 (8th Edition)
[17 มกราคม 2555]
    เอกสารดังกล่าวฯ อยู่ในระหว่าง การดำเนินการจัดชื้อ สามารถติดต่อ ขอรับบริการได้ในโอกาสต่อไป
[6 กุมภาพันธ์ 2555]
95.
    แนะนำให้จัดหา มาตรฐาน JIS ส่วนที่เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ใน อุตสาหกรรม เช่น JIS หมวด B
[10 มกราคม 2555]
    
96.
    BS – ISO 9197-06 หรือ ปีล่าสุด
[14 ธันวาคม 2554]
    เอกสารดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารให้จัดชื้อแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหา สอบถามความคืบหน้าได้ที่ โทร. 022017297 e-mail. info@dss.go.th
[5 มกราคม 2555]
97.
    1. Reference materials for environmental analysis 2. Reference materials for chemical analysis: certification, availability 3.Reference materials in analytical chemistry: a guide for selection and use 4.Validation and Qualification in Analytical Laboratories 5.The use of matrix reference materials in environmental analytical processes 6. Interlaboratory studies and certified reference materials for environmental 7. Combining and reporting analytical results 8. Statistical treatment of analytical data 9. Statistical methods in analytical chemistry 10. Statistics for analytical chemistry
[9 ธันวาคม 2554]
    
[30 พฤษภาคม 2555]
98.
    The Japanese Pharmacopoeia ปีล่าสุด 2011 แต่งโดย Society of Japanese Pharmacopoeia
[10 พฤศจิกายน 2554]
    ไม่มีตัวเล่มจำหน่ายแต่มี เอกสารออนไลน์ฟรีที่ URL www.pmda.go.jp/english/pharmacopoeia/online.html ซึ่งสำนักหอสมุดฯจะ Download และจัดทำเป็นตัวเล่มเพื่อให้บริการต่อไป
[7 ธันวาคม 2554]
99.
    กรุณา Update หนังสือใหม่เรื่อง "Rubber World Magazine's 2012 Blue Book : materials, compounding ingredients, machinery and services for rubber"
[18 ตุลาคม 2554]
    จากการตรวจสอบหนังสือจากเว็บ www.rubberworld.com พบว่ารายการหนังสือที่แนะนำจะตีพิมพ์จำหน่ายในเดือนเมษายน 2012 ทั้งนี้ได้นำรายชื่อหนังสือดังกล่าวอยู่ใน Waiting List เพื่อจัดหาต่อไปแล้ว ติดตามความคืบหน้าได้ที่ โทร. 0-2201-7298 e-mail: info@dss.go.th
[8 พฤศจิกายน 2554]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM