กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (150)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 100 ถึง 110 จากที่พบ 124 รายการ
ประเภท :
แนะนำหนังสือใหม่  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
100.
    Interlaborary Studies and Certified Reference แต่งโดย P.H. Quevauvilier E.A. maiea
[13 ตุลาคม 2554]
    เอกสารดังกล่าวฯ ได้รับการอนุมัติให้จัดชื้อแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหาโดยใช้งบประมาณของ บท.
[7 ธันวาคม 2554]
101.
    Green Chemistry: Theory and practice
[23 กันยายน 2554]
    หนังสือเล่มดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจัดชื้อแล้วโปรดติดตามเพื่อขอใช้บริการได้ในโอกาศต่อไป
[11 ตุลาคม 2554]
102.
    Air Pollution Control Equipment Calculation
[26 สิงหาคม 2554]
    ได้รับการอนุมัติจัดหาหนังสือดังกล่าวแล้ว โปรดติดตามขอใช้บริการในโอกาสต่อไป
[5 กันยายน 2554]
103.
    1. Twentieth Century Alchemy by Dr. Joe Champion 2. The Secret Life of Plants by Peter Tomplins 3. Primary Perception: Biocommunication with Plant by Cleve Backster 4. The Secret of the Soil by Peter Tomplins 5. Continuous Creation by Wilfred Branfield 6. The Philosopher’s Stone by Michio Kushi 7. Nuclear Fusion and Transmutation of Isotopes in Biological System by Vladimir I Vysotskii 8. The Web of Life by John Davidson 9. Conscious Eating by Gabriel Cousens 10. Spiritual Nutrition by Gabriel Cousens 11. Nutritional Balancing and Hair Mineral Analysis by Lawrence Wilson 12. Silica – the Forgotten Nutrient Klaus Kaufmann 13. How We Heal: Understanding the Mind – Body-Spirit Connection by Douglas W Morrison 14. Electrolytes- The Spark of life by Gillian Martiew 15. Magnesium Medicine by Mark Sircus
[5 สิงหาคม 2554]
    ได้รับการอนุมัติจัดหาหนังสือทั้งหมด 12 รายการ คือ ลำดับที่ 2-4, และ ลำดับที่ 6-14 โปรดติดตามขอใช้บริการใน โอกาสต่อไป
[5 กันยายน 2554]
104.
    Biological Transmutations and modern physic by C. Louis Kervran
[4 สิงหาคม 2554]
    
105.
    Geopolymer chemistry and applications แต่งโดย Joseph Davidovits
[24 มิถุนายน 2554]
    รายการที่ 3 ได้ส่งใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และตัวเล่มให้สำนัก เทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ดำเนินการ จัดหาในงบประมาณของ ทช.แล้วและสำนักหอสมุดฯ จะมีตัวเล่ม ไว้ให้บริการเร็ว ๆ นี้
[1 กรกฎาคม 2554]
106.
    Biochar for Environmental Management : Science and Technology แต่งโดย Johannes Lehmann and Stephen Joseph
[24 มิถุนายน 2554]
    ได้นำเสนอเข้าสู่ กระบวนการเพื่อพิจารณาและ ผ่านการอนุมัติให้จัดหาแล้วสามารถติดตามความคืบหน้าเพื่อขอใช้บริการหนังสือเล่มดังกล่าวได้ในโอกาสต่อไป
[1 กรกฎาคม 2554]
107.
    Plant Drug Analysis
[3 มิถุนายน 2554]
    ได้นำเสนอเข้าสู่ กระบวนการเพื่อพิจารณาและ ผ่านการอนุมัติให้จัดหาหนังสือแล้วสามารถติดตามความคืบหน้าเพื่อขอใช้บริการหนังสือเล่มดังกล่าวได้ในโอกาสต่อไป
[1 กรกฎาคม 2554]
108.
    ชื่อหนังสือ คู่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แต่งโดย สสวท. ปีที่พิม์ 2553
[4 มีนาคม 2554]
    ได้นำเสนอเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิจารณาจัดหาแล้ว สามารถ ติดตามความคืบหน้าเพื่อขอใช้บริการหนังสือเล่มดังกล่าวฯ ได้ในโอกาสต่อไป
[4 เมษายน 2554]
109.
    USP 33 ปี 2010
[17 กุมภาพันธ์ 2554]
    สำนักหอสมุดฯ ได้พิจารณา จัดหา UPS 34 ปี 2011 ซึ่งเป็น ฉบับใหม่ล่าสุดที่ตีพิมพ์จำหน่ายแทนฉบับที่ผู้ใช้แนะนำมาแล้ว สามารถ ติดตามความคืบหน้าเพื่อขอใช้บริการได้ในโอกาสต่อไป
[4 มีนาคม 2554]
110.
    Encyclopedia Britannica (DVD) และ Microsoft Encarta (DVD)
[17 กุมภาพันธ์ 2554]
    สื่อ DVD อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดชื้อ และวางแผนเพื่อให้พร้อม บริการแก่ผู้ใช้ต่อไป
[4 มีนาคม 2554]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM