ӹѡش

พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เขียน  


รายการที่ 276 ถึง 300 จากที่พบ 308 รายการ     
ลำดับ
รายชื่อเอกสาร/ชื่อผู้เขียน
 
276
เคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์เชิงอนุรักษ์ของเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรี
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : ลดา พันธ์สุขุมธนา  
277
โคมไฟโบนไชน่า
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วิเวก อรุณรัตน์  
278
โครงการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : พิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส  
  พรทิพย์ เวียงอำพล , วิเวก อรุณรัตน์ , สุมาลี เติมใจ  
279
โครงการศึกษาขบวนการผลิตกรดฮิวมิคจากถ่านลิกไนต์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุดา นันทวิทยา  
280
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาดินในท้องถิ่นของศูนย์ศิลปาชีพเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบการผลิต
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : พิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส  
  สุทธิชัย ทีปประสาน , เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล  
281
งานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สมหมาย แปลกลำยอง  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : นิภาพรรณ สรรักษ์สิน  
282
ดอกบัวเซรามิก
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : พรทิพย์ เวียงอำพล  
283
เทคนิคการใช้นิ้วมือตกแต่งภาพลวดลายดอกไม้ด้วยสีบนเคลือบ
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : วินัต สุนทรวุฒิคุณ  
284
เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยผ้าลูกไม้
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุมาลี เติมใจ  
285
เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์ดอกไม้เซรามิกด้วยสีบนเคลือบโดยวิธีแอร์บรัช
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : ภาณุพงศ์ หลาบขาว  
286
เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์รูปสัตว์เซรามิกแบบผิวด้าน
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : ภาณุพงศ์ หลาบขาว  
287
เทคนิคการสอบเทียบแท่นระดับด้วยระดับน้ำ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วันชัย ชินชูศักดิ์  
288
เทคนิคการสอบย้อนกลับมุมมาตรฐานด้วยเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : วันชัย ชินชูศักดิ์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : เยาวลักษณ์ ล้อมรื่น  
289
เทคนิคการหล่อน้ำดินสี 2 ชั้นและการแกะสลักตกแต่ง
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : วิเวก อรุณรัตน์  
290
เทคนิคแบบง่ายในการควบคุมอุณหภูมิและการสั่นสะเทือนในห้องปฏิบัติการ
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สรรค์ จิตรใคร่ครวญ  
291
เทคโนโลยีการผลิตข้าวกึ่งสำเร็จรูป
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ขวัญใจ เลาหสวัสดิ์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : วรรณดี บินไชย  
292
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม น้ำกล้วยพร้อมดื่ม เครื่องดื่มกล้วยชนิดผง และเครื่องดื่มกล้วยชนิดเม็ด
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ขวัญใจ เลาหสวัสดิ์  
  ชื่อผู้ร่วมเขียน  : วรรณดี บินไชย  
293
น้ำยาเคลือบโบนไชนา
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : สุมาลี ลิขิตวนิชกุล  
294
ผลของสมบัติน้ำดินต่อการขึ้นรูปและสมบัติภายหลังการเผา
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : ลดา พันธ์สุขุมธนา  
295
รูปลอกบนเคลือบ
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : สุมาลี เติมใจ  
  สุทธิชัย ทีปประสาน.  
296
ลูกไม้เซรามิก
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : ลดา พันธ์สุขุมธนา  
297
วิธีคาดการณ์ระดับความเข้มข้นของสารปรอทในบรรยากาศจากการระบายอากาศเสียของปล่องเตาเผาขยะมูลฝอย
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : นเรศ เชื้อสุวรรณ  
298
วิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์หาปริมาณไซยาไนด์และวิธีการกำจัดไซยาไนด์ในน้ำทิ้งของโรงงานชุบโลหะ
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : พัชรียา ฉัตรเท  
299
ศิลปะการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
[เอกสารรายงานการวิจัย]
  ชื่อผู้เขียน       : พรทิพย์ เวียงอำพล  
300
ศึกษาการกำจัดเชื้อที่ปนเปื้อนในเครื่องกรองน้ำด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 70
[เอกสารประเมินผลงานวิชาการฯ]
  ชื่อผู้เขียน       : เกรียงไกร นาคะเกศ  

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    


   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, August 13, 2014 6:07 PM