กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 66 ฉบับที่ 207 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2561

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ ฟอร์มัลดีไฮด์ในสารฆ่าเชื้อ
โดย : นารถ พรหมรังสรรค์

ผลกระทบของการสั่นสะเทือนต่อประสิทธิภาพของเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
โดย : วีระชัย วาริยาตร์, จิตตกานต์ อินเที่ยง

รังไหม..โปรตีนจากธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพผิว
โดย : สุวรรณี แทนธานี

การพัฒนาเส้นใยข้าวโพดทดแทนปอสาสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้กับชุมชนผู้ผลิตกระดาษหัตถกรรม
โดย : สุรวุฒิ พวงมาลี, จารวี เล็กสุขศรี

การยกระดับความสามารถบุคลากร ด้านการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคด้วยมาตรฐานสากล
โดย : วรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์

บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ประกอบการ
โดย : อุดมลักษณ์ เวียนงาม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Digital Literacy
โดย : อัคริมา บุญอยู่

Big Data คือ?
โดย : กนกวรรณ กรองแก้ว

ศัพท์วิทย์น่ารู้
โดย : สุวศรี เตชะภาส

ติดปีกธุรกิจ
โดย : จิตลดา คณีกุล

การเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการอาเซียนกับงาน ASEAN NEXT 2018
โดย : นงนุช เมธียนต์พิริยะ, จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM