กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
 
     
 
 

   
   


วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 ฉบับที่ 211 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2562  
  Decision Rule
โดย : นันทนา พิเคราะห์
  กระดาษบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานอันตรายมากกว่าที่คิด
โดย : หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง, ดารัตน์ พัฒนะกุลกำจร
  การควบคุมคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์เพื่อลดการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินเอ็ม
โดย : อภิษฐา ช่างสุพรรณ, เอกภพ นิ่มเล็ก, ผกาวลี เวชชัยยา
  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร
โดย : วิชชภรณ์ แกระวงค์
  ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านอาหารเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรม
โดย : พรรษชล รัตนปาณี
  เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
โดย : ปฏิญญา จิยิพงศ์, จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี, เจนจิรา จันทร์มี
  เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มน้ำหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่มตอบโจทย์กระตุ้นน้ำนมแม่
โดย : ปฏิญญา จิยิพงศ์, จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี, เจนจิรา จันทร์มี, วรินทิพย์ สิทธิชัย, สุพัตรา คชสิทธิ์
  ผลิตภัณฑ์อกไก่อบกรอบอาหารโปรตีนไขมันต่ำพร้อมบริโภค
โดย : จิราภรณ์ บุราคร, ปรานต์ ปิ่นทอง, มโนวิช เรืองดิษฐ์, ภาณุวัฒน์ แดงสูงเนิน
  ภารกิจและบริการด้านอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย : นงนุช เมธียนต์พิริยะ
  ศาสตร์อาหารสู่นวัตกรรมลดขยะ
โดย : พิชญาภา ราชธรรมมา, อังค์วรา พูลเกษม


อ่านวารสารฉบับย้อนหลัง

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 

สถิติจาก truehits.net
 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Friday, March 4, 2016 10:30 AM