กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 ฉบับที่ 211 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2562

ภารกิจและบริการด้านอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย : นงนุช เมธียนต์พิริยะ

เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
โดย : ปฏิญญา จิยิพงศ์, จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี, เจนจิรา จันทร์มี

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มน้ำหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่มตอบโจทย์กระตุ้นน้ำนมแม่
โดย : ปฏิญญา จิยิพงศ์, จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี, เจนจิรา จันทร์มี, วรินทิพย์ สิทธิชัย, สุพัตรา คชสิทธิ์

ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านอาหารเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรม
โดย : พรรษชล รัตนปาณี

การควบคุมคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์เพื่อลดการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินเอ็ม
โดย : อภิษฐา ช่างสุพรรณ, เอกภพ นิ่มเล็ก, ผกาวลี เวชชัยยา

ผลิตภัณฑ์อกไก่อบกรอบอาหารโปรตีนไขมันต่ำพร้อมบริโภค
โดย : จิราภรณ์ บุราคร, ปรานต์ ปิ่นทอง, มโนวิช เรืองดิษฐ์, ภาณุวัฒน์ แดงสูงเนิน

กระดาษบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานอันตรายมากกว่าที่คิด
โดย : หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง, ดารัตน์ พัฒนะกุลกำจร

Decision Rule
โดย : นันทนา พิเคราะห์

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร
โดย : วิชชภรณ์ แกระวงค์

ศาสตร์อาหารสู่นวัตกรรมลดขยะ
โดย : พิชญาภา ราชธรรมมา, อังค์วรา พูลเกษม


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM