เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้

 

 

รายละเอียดประเภทปัญหา ภาคกลาง

ประเภทปัญหา
จำนวน  
การกำจัดศัตรูพืช
24     
การจัดการดิน
12     
การจัดการน้ำ
2     
การปลูกพืช
500     
การเลี้ยงสัตว์
114     
เครื่องมือและอุปกรณ์
7     
ไบโอดีเซล
3     
ปุ๋ยและเทคโนโลยีชีวภาพ
30     
อื่นๆ
49     
รวมทั้งสิ้น
741     
คิดเป็น
51.64 %

จากจำนวนคำถามทั้งหมด  1435 คำถาม

 

ย้อนกลับ  


 

   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
 
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:08 PM