เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
สาหร่ายในบ่อกุ้งกำจัดอย่างไร
   
ปัญหา :
 
 
    หนูมีปัญหาขอเรียนถามคุณหมอเกษตร หนูได้ไปพบเห็นบ่อกุ้งใกล้บ้าน เมื่อสูบน้ำและปล่อยกุ้งแล้วจะมีสาหร่ายสีเขียวขึ้นเต็มบ่อ สีน้ำก็ใส สาหร่ายที่เกิดขึ้นคือ สาหร่ายอะไร เกิดจากอะไร จะมีทางแก้ไขอย่างไร และจะมีผลต่อการเลี้ยงกุ้งอย่างไรบ้าง
วิธีแก้ไข :
 
    ที่เล่ามานั้นผมคาดเดาว่า การเลี้ยงกุ้งน่าจะเป็นกุ้งก้ามกราม ลักษณะบ่อกุ้งต้องเป็นบ่อน้ำนิ่ง การพัดผ่านของลมมีน้อย จึงไม่เกิดการพัดพาสาหร่ายไปรวมไว้ ณ มุมใดมุมหนึ่งของบ่อ อาจเกิดจากที่ตั้งตำแหน่งของบ่อกุ้งอยู่ในที่อับลม หรือมีต้นไม้ล้อมรอบ สาหร่ายจึงเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว วิธีแก้ไขมีวิธีเดียวด้วยการใช้แรงงานเก็บออกให้หมด หรือระบายน้ำออกหลังจับกุ้งแล้ว และต้องตากบ่อให้แห้งพร้อมนำสาหร่ายออกจนบ่อสะอาด เปิดทางให้ลมพัดผ่านสะดวกขึ้น การตั้งบ่อให้ลมพัดผ่านตามแนวยาวของบ่อ ลมจะพัดสาหร่ายไปรวมที่เดียวกัน สาหร่ายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนใหญ่จะเป็นสาหร่ายหางกระรอก หากในบ่อมีสาหร่ายมาก จะทำให้การเคลื่อนไหวของกระแสน้ำน้อยกว่าปกติ อุณหภูมิผิวหน้าของน้ำจะร้อนกว่าสภาพที่ไม่มีสาหร่าย ส่งผลให้กุ้งเครียดและกินอาหารได้น้อยลง ทำให้การเจริญเติบโตลดลง
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2544 ปีที่ 13 ฉบับที่ 271
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM