เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
"มะนาวแป้นสิรินนท์" คุณภาพเยี่ยม ผลดก น้ำมาก กลิ่นหอม มะนาวพันธุ์ใหม่ ที่สวนบางไผ่พันธุ์ไม้ จังหวัดนนทบุรี ภูมิใจนำเสนอ
   
ปัญหา :
 
 
มะนาว ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน มักมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดในปริมาณน้อย ทำให้มะนาวช่วงหน้าแล้งมีราคาสูงกว่าปกติ จากการรวบรวมของตลาดสี่มุมเมืองพบว่า ช่วงหน้าแล้งปีนี้ มะนาวเบอร์ใหญ่ มีราคาขายส่งถึงร้อยละ450 บาท ทีเดียว ทำให้หลายคนหันมาสนใจปลูกมะนาวนอกฤดูเป็นอาชีพกันมากขึ้น หากใครมีพื้นที่อยู่แล้ว แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกปลูกมะนาวพันธุ์ใด ก็ขอแนะนำ "แป้นสิรินนท์" มะนาวพันธุ์ใหม่ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ "แป้นสิรินนท์" มะนาวพันธุ์ใหม่ ที่ถูกค้นพบด้วยความบังเอิญ อาจารย์แป๊ะ หรือ คุณบุญเกื้อ ชมฉ่ำ ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี เล่าให้ฟังว่า ผมปลูก "มะนาวแป้นสิรินนท์" มาได้ประมาณ 2 ปีแล้ว มะนาวพันธุ์นี้ถูกค้นพบด้วยความบังเอิญ โดยผมได้รับการขอร้องจากเพื่อน ให้ช่วยไปติดตากระท้อนที่สวนแห่งหนึ่งในย่านนนทบุรี สวนแห่งนี้เพิ่งถูกเลิกเช่าที่ เพื่อนผมมีต้นมะนาวพันธุ์ดี ลูกใหญ่มาก และอนุญาตให้ผมขุดต้นมะนาวไปปลูก ผมรู้สึกเกรงใจเพื่อน จึงตัดกิ่งมะนาวไปเพียงแค่ 5 กิ่ง และนำมาเสียบกิ่งบนตอส้มโอ เมื่อต้นมะนาวออกผล จึงรู้ว่า กิ่งพันธุ์ที่นำมาปลูกมีคุณภาพดีมาก ผมจึงย้อนกลับไปขอกิ่งใหม่อีกครั้ง ปรากฏว่า สวนแห่งนั้นถูกถมที่เพื่อสร้างบ้านจัดสรรไปหมดแล้ว ผมถามเพื่อนว่า มะนาวพันธุ์นี้ชื่ออะไร เขาก็บอกว่าไม่เคยตั้งชื่อ และไม่เคยขายกิ่งมะนาวพันธุ์นี้ให้แก่ใครมาก่อน อาจารย์แป๊ะ จึงตั้งชื่อมะนาวพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบนี้ว่า แป้นสิรินนท์ ก่อนหน้านี้อาจารย์แป๊ะเคยถามพ่อค้าที่ขายกิ่งพันธุ์มะนาวมา เคยรู้จักมะนาวที่มีลักษณะลำต้นและผลมะนาวเหมือนกับแป้นสิรินนท์บ้างหรือไม่ ก็ได้รับคำตอบว่า ไม่เคยรู้จักต้นมะนาวที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อน อาจารย์แป๊ะจึงเชื่อว่า มะนาวแป้นสิรินนท์ น่าจะมีถิ่นกำเนิดในเมืองนนท์นี่แหละ จุดเด่นของมะนาวแป้นสิรินนท์ มะนาวแป้นสิรินนท์ เป็นพันธุ์มะนาวที่ให้ดอก ออกผลได้ตลอดปี ผลมีขนาดใหญ่ ทรงผลแป้น เปลือกบาง มีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะสภาพร่วนซุย มีการระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุผสม และมีแหล่งน้ำที่เหมาะสม มะนาวแป้นสิรินนท์จะสามารถเจริญงอกงาม มีผลดก และคุณภาพดี สำหรับใบมะนาวสายพันธุ์ทั่วไป จะมีโครงสร้างใบ 2 ส่วน คือ แผนใบ และก้านใบ แต่แป้นสิรินนท์มีส่วนประกอบของใบที่เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ส่วน คือ หูใบ เป็นรยางค์คู่หนึ่งที่อยู่ตรงฐานของก้านใบ ทั้งนี้ มะนาวแป้นสิรินนท์ ถือว่ามีลักษณะใบสั้น และมีหูใบ เป็นลักษณะเด่นที่แตกต่างจากต้นมะนาวสายพันธุ์ทั่วไป คุณเล็ก หรือ คุณฉัตราพร สิงหราช น้องสาวอาจารย์แป๊ะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า เมื่อต้นมะนาวแป้นสิรินนท์ให้ผลรุ่นแรกในช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2552 พวกเราตื่นเต้นกันมาก เพราะมีขนาดผลใหญ่และออกลูกดกมาก จนแซวกันเล่นว่า เป็นต้นมะนาวหรือลองกองกันแน่ เพราะแป้นสิรินนท์ให้ผลผลิตดกเป็นก้อนๆ เลยทีเดียว ผิวมะนาวแป้นสิรินนท์สวยมาก ผิวมันเหมือนมีแวกซ์เคลือบผิวโดยทั่วไป หากซื้อผลมะนาวพันธุ์อื่นจากตลาดเก็บไว้ข้ามคืน ผิวมะนาวทั่วไปมักจะด้าน แต่ผลมะนาวแป้นสิรินนท์เก็บไว้ข้ามคืน ผิวก็ยังคงมันวาวเช่นเดิม การนำผลมะนาวมาใช้งาน หากเป็นมะนาวทั่วไป ต้องปล่อยให้ผลมะนาวลืมต้น สัก 2-3 วันก่อน ค่อยจะนำผลมะนาวมาคั้นจึงจะได้ปริมาณน้ำมาก แต่มะนาวแป้นสิรินนท์ เมื่อเก็บผลจากต้นแล้ว ไม่ต้องรอให้ลืมต้น สามารถนำมาคั้นน้ำได้เลยทันที เพราะมะนาวพันธุ์นี้มีผิวบางเหมือนกับกลีบส้มเขียวหวานนั่นเอง เมื่อถามถึงปริมาณน้ำมะนาว ก็ได้รับคำตอบจากคุณเล็กว่า มะนาวแป้นสิรินนท์มีปริมาณน้ำเยอะมาก เคยทดลองนำผลมะนาวแป้นสิรินนท์ไปลอยน้ำเปรียบเทียบกับมะนาวพันธุ์อื่นๆ ปรากฏว่า ผลมะนาวสายพันธุ์อื่นลอยน้ำหมด ยกเว้น แป้นสิรินนท์เพียงชนิดเดียวที่จมน้ำ บ่งบอกว่า มีปริมาณน้ำเยอะมากกว่ามะนาวสายพันธุ์อื่นๆ แม้นำมะนาวแป้นสิรินนท์ผลเล็กที่ยังไม่โตเต็ม 100% เคยทดลองนำมาลอยน้ำเปรียบเทียบ ปรากฏว่า ผลมะนาวจมน้ำเช่นกัน นี่เป็นเรื่องจริงที่คุณเล็กกล้าท้าให้ทุกคนลองพิสูจน์ได้ โดยทั่วไป คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่า น้ำมะนาวคั้นจากผลสด ต้องมีรสเปรี้ยว ไม่ขม มีกลิ่นหอมของมะนาวสด และน้ำมะนาวต้องสีขาว ซึ่งน้ำมะนาวแป้นสิรินนท์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความต้องการของตลาด คุณเล็ก เล่าเพิ่มเติมว่า น้ำมะนาวแป้นสิรินนท์ นอกจากมีความเด่นในเรื่องรสชาติความเปรี้ยวสูงแล้ว ยังมีความหอมของรสมะนาว หากนำผลมะนาวแป้นสิรินนท์ที่เด็ดจากต้นมาบีบเค้นจะได้กลิ่นหอมของมะนาวติดจมูก ก่อนหน้านี้ เคยให้ลูกค้าประจำซึ่งมีอาชีพครูและข้าราชการในวัยเกษียณทดสอบ รสชาติและกลิ่นของมะนาวแป้นสิรินนท์ ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่เป็นกลิ่นมะนาวที่ทุกคนต้องการ มะนาวต้องเป็นกลิ่นนี้แหละ การปลูก และการดูแล หากใครต้องการปลูกมะนาวแป้นสิรินนท์ให้มีผลตอบแทนต่อไร่สูง และดูแลจัดการง่าย อาจารย์แป๊ะ แนะนำให้ใช้เทคนิค "การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์" เพราะต้นมะนาวที่ปลูกในท่อซีเมนต์ ต้นจะไม่สูงใหญ่ ดูแลจัดการง่าย ตั้งแต่การควบคุมปัญหาโรคและศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต การตัดแต่งกิ่งทำได้ง่ายขึ้น และสามารถบังคับให้มะนาวออกผลเก็บเกี่ยวในช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนแรกให้เตรียมอุปกรณ์สำคัญ คือ ท่อซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 80-100 เซนติเมตร สูงประมาณ 50 เซนติเมตร พร้อมฝาท่อซีเมนต์ ใช้ขนาดเท่ากับท่อซีเมนต์ ส่วนวัสดุปลูกใช้สูตร "ไฮโดรโปนิกส์" (hydroponics) แบบแห้ง ที่อาจารย์แป๊ะได้แนวคิดจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 27 หน้าที่ 161-163 โดยประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย คือเปลือกมะพร้าวขนาดกระสอบใหญ่ ดินที่บรรจุถุงขาย จำนวน 1 ถุง ขี้วัว 1 ถุง ดินประมาณ 10% เนื่องจากต้นมะนาวที่ปลูกในท่อซีเมนต์โดยทั่วไป มักจะมีปัญหาเรื่องการทรุดตัว อาจารย์แป๊ะจึงแนะนำให้แก้ไขปัญหาโดย
วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 23 ฉบับที่ 504
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM